Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Bezpieczeństwo, szacunek w dyskusji i Jan Paweł II

21.03.2023 3 00121.03.2023 3 002

Pierwszego dnia tegorocznej wiosny zebrała się 21 marca Rada Miasta Mikołowa.

Więcej godności!
Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia radnego seniora Jana Przewoźnika, który nawiązał do sytuacji sprzed miesiąca, kiedy to podczas lutowej sesji doszło do emocjonalnej wymiany zdań mającej mało wspólnego z merytoryczną dyskusją:
– Jestem orędownikiem dyskusji, ale takiej, która prowadzona jest zgodnie z zasadami i zachowaniem wzajemnego szacunku, bo tylko wtedy przynosi ona owoce -powiedział. – Dosyć przemocy, pomówień i agresji, a więcej godności – zwrócił się do obecnych.
Pokrótce polemizowali z nim radni Stanisława Hajduk-Bies i Krzysztof Żur, którzy poczuli się najwidoczniej adresatami tych słów, zaś swoje poparcie Janowi Przewoźnikowi wyraził radny Jarosław Sworzeń.
– Apeluję, by nasza debata odbywała się z wzajemnym szacunkiem – zwieńczyła tę część posiedzenia przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska.

Temat główny
Głównym tematem było omówienie stanu bezpieczeństwa w Mikołowie. Sprawozdania za 2022 rok przesłały wcześniej wszystkie jednostki. Na sesji Państwową Straż Pożarną reprezentował komendant powiatowy Damian Krawczyk, policję komendant powiatowy KPP Dariusz Klimczak, Straż Miejską jej komendant Bogusław Łuczyk oraz jego zastępca Janusz Grzymała, wpłynęło też sprawozdanie Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przewodnicząca komisji ds. bezpieczeństwa RM Aneta Esnekier podziękowała za merytoryczne spotkanie jej członków w siedzibie KP PSP. Krzysztof Żur, zwracając się do komendanta policji, zgłosił wniosek, by na odcinku DK44 (ul. Gliwicka) w Borowej Wsi zamontować pomiar szybkości.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2023 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2045 • udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej:3 tys. zł na wyjazd śródroczny uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz 1.25 mln zł na współfinansowanie kosztów budowy nowej siedziby OPP • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2024 • maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów • upoważnienia Burmistrza Mikołowa do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej • ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2024 • zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 • wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mikołów na rok 2023 • przystąpienia Miasta Mikołów do opracowania i wdrożenia Planu Adaptacji do zmian klimatu Mikołów do roku 2033 z perspektywą do 2050 roku • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2023 • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dwie skargi
Poza tym radni odrzucili w formie uchwał dwie skargi: na radną oraz na burmistrza i jednego z radnych.
W ramach dyskusji o tej pierwszej były prezes spółdzielni Nad Jamną wyjaśnił, że chodzi o parkowanie przez jedną z radnych na miejscach dla niepełnosprawnych. Odnośnie drugiej dyrektor działającej od niedawna niepublicznej szkoły (przedszkola) w Kamionce zwróciła się do Rady Miasta o udzielenie pomocy finansowej tej placówce.

Wolne głosy
Krzysztof Żur wygłosił w imieniu klubu radnych PiS oświadczenie dotyczące Jana Pawła II:
– Nie zgadzamy się z oszczerczymi atakami na Jana Pawła II – odczytał. – Był on naszym niekwestionowanym autorytetem, jesteśmy mu winni wdzięczność i szacunek.
Jarosław Sworzeń odczytał firmowany przez kluby radnych OKS i Razem dla Mikołowa apel, by w trakcie dyskusji podczas sesji RM zachowywać standardy oraz dbałość o zasady publicznej debaty. (BP)

21.03.2023 3 00321.03.2023 3 00421.03.2023 3 00521.03.2023 3 00621.03.2023 3 00721.03.2023 3 00821.03.2023 3 00921.03.2023 3 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 06.07.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0206.07.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę