Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Jeżeli walka, to tylko o pokój

14.02.2023 4 00114.02.2023 4 002

Zwołaną na 14 lutego sesję Rady Miasta mogły obserwować także osoby niesłyszące, jako że ponownie pojawiła się na niej tłumacząca dla nich językiem migowym przebieg obrad Edyta Lala-Koczy. Wiodącymi tematami posiedzenia były kultura i sport, a przede wszystkim podsumowanie roku jubileuszowego.

Przesłanie młodych
Zanim jednak doszło do dyskusji nad nimi, przed obecnymi wystąpili Zofia Wala i Jakub Jas, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którzy jako Młodzieżowi Ambasadorowie Pokoju odczytali  manifest będący apelem wschodzącego pokolenia do osób mających wpływ na aktualną politykę. Jego treść (którą podajemy poniżej) można zawrzeć w kilku desideriach: „Jeżeli mamy zabijać, to tylko pychę”, „Jeżeli mamy niszczyć, to tylko kłótnie”, „Jeżeli mamy walczyć, to tylko o pokój”.
Ich wystąpienie zwieńczył krótki film, po emisji którego Zofia i Jakub wręczyli obecnym wydruki z odczytanym wcześniej tekstem.

Temat wiodący
Radni otrzymali także – sygnowane przez ich dyrektorów i naczelników – pisemne sprawozdania z działalności w 2022 roku wszystkich placówek kultury i sportu w Mikołowie. Mowa o: Miejskim Domu Kultury (Izabela Paździorek-Jakubowska), Miejskiej Bibliotece Publicznej (Bożena Holeczek), Instytucie Mikołowskim (Maciej Melecki), Muzeum w Mikołowie (Wojciech Szwiec), Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (Wojciech Tkacz), Biurze Promocji UM (Anna Olszynka) oraz Wydziale Oświaty UM (Jarosława Bizoń).
Można było również obejrzeć filmik prezentujący obchody 800-lecia Mikołowa w placówkach oświatowych. Przy okazji wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz zaprosiła na podsumowujące te obchody 2 marca w MDK spotkanie przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 5, zaś przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula podziękowali wszystkim zaangażowanym w organizację jubileuszowych imprez.
Daleki od gratulacji był radny Krzysztof Żur, zdaniem którego zabrakło jakiegoś spektakularnego wydarzenia z okazji 800-lecia miasta, takiego, które zachęciłoby do gremialnego świętowania wszystkich jego mieszkańców. Zgodziła się z nim radna Stanisława Hajduk-Bies stwierdzając, że nie było nawet mszy świętej rozpoczynającej obchody.
– Odnoszę wrażenie, że pan się gdzieś schował na ten rok, jeżeli pan nie zauważył jubileuszowych wydarzeń, bo było ich bardzo dużo – odpowiedział radnemu Żurowi wiceburmistrz Mateusz Handel.
Kolejnych kilkanaście minut sesji wypełniło wzajemne przegadywanie, którego nie warto nawet przytaczać, czego dowodem było zgłoszenie przez przewodniczącą RM wniosku o zakończenie dyskusji.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2023 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2045 • udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (138.715 zł na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 11.214 zł na monitoring systemu do pomiaru jakości powietrza) • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu • zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 • zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 • zmiany uchwały w sprawie wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 • zmiany uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów • zmiany uchwały w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie • wyrażenia zgody w sprawie  nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa • przekazania organowi właściwemu petycji pana KL w sprawie zwiększenia wśród lokalnej społeczności świadomości prawnej dotyczącej transplantacji.
Zaaprobowano także sprawozdania z prac komisji Rady Miasta w 2022 roku.

Informacje, interpelacje, wolne głosy
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała o sołeckich zebraniach: 23 lutego w Śmiłowicach i 1 marca w Bujakowie.
Radna Grażyna Ostafin zapytała o obsługę prawną Rady Miasta, Krzysztof Żur o przyszłość budynku dawnej sołtysówki w Borowej Wsi, a radny Krzysztof Jakubiec podziękował Adamowi Gizie z UM Katowice za regulację świateł na DK w Kamionce. (BP)

LIST AMBASADORÓW POKOJU
Czy macie tak jak My, że często żyjecie jedynie w przyszłości? Marzymy o tym, kim będziemy i jak zmienimy świat, ale walkę o lepsze jutro zostawiamy na później, na czas, gdy jako dorośli będziemy mieć wpływ.
Tymczasem na świecie na dobre rozgościła się wojna, cierpienie, samotność i strach.
Dlatego dziś, teraz, głośno MY, MŁODE POKOLENIE zaczynamy naszą WALKĘ – WALKĘ O POKÓJ.
 Nie chcemy doceniać tego, co najważniejsze, dopiero w momencie gdy to utracimy. Pragniemy móc kochać, być kochanymi, mieć prawo do nauki, poznawania świata, rozwijania naszych pasji i talentów.
Kochani Dorośli, stańcie razem z Nami, pokażcie, że tak jak MY, nie macie w sobie zgody na nienawiść, podziały i kłótnie.
Walka o pokój to każda minuta naszego życia.
Wygrywamy – gdy nie jesteśmy obojętni na krzywdę, broniąc praw każdego człowieka.
Wygrywamy – gdy w szkole, w pracy, w rodzinie traktujemy innych z uważnością i życzliwością.
Wygrywamy – gdy nie oceniamy, ale wspierając, dajemy przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się.
Wygrywamy – gdy się słuchamy, szanujemy i akceptujemy, nawet gdy pozornie różni nas niemal wszystko.
Wygrywamy – gdy walczymy o najważniejsze wartości, nie dając sobie wmówić, że nic nie możemy zrobić, że nic od nas nie zależy.
Wygrywamy – gdy nie jesteśmy sami.
Kochani przyjaciele, koleżanki, koledzy gdziekolwiek czytacie nasz list, wiedzcie, że są ludzie, dla których Wasze życie jest ważne. Osoby, które myślą o Was i o tym, co zabiera nam wojna.
Tam, gdzie możemy i jak możemy, wyrażamy swój sprzeciw. Nie tylko wierzymy w lepszy świat, ale każdego dnia robimy choć jedną małą rzecz, która go buduje.
Dlatego jeżeli jesteście jak my, czujecie, że coś trzeba z tym zrobić, dołączcie do Nas!
JEŻELI WALCZYMY – WALCZYMY O POKÓJ, BO POKÓJ TO MISJA NAS WSZYSTKICH!

Ambasadorzy POKOJU to kontynuacja projektu „O pokój na świecie” zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka przez instytucje miasta Łaziska Górne (Centrum Usług Społecznych, Miejską Bibliotekę Publiczną i Komendę Powiatową Policji w Mikołowie) przy współpracy z Fundacją Ulica.
W projekcie uczestniczyła młodzież z łaziskich szkół podstawowych i dwóch szkół ponadpodstawowych z Łazisk Górnych ( ZSEiU ) i Mikołowa ( I LO ).
Miesięczne warsztaty, które odbywały się na przełomie listopada i grudnia 2022 r., zakończone były Młodzieżowym Kongresem ( 12.01.2023 r. ), na którym zaprezentowano wypracowany Manifest Młodego Pokolenia i List „O pokój na świecie”.
Listo „O pokój na świecie” wysłany został do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Projekt „Ambasadorzy Pokoju” polegać będzie na dotarciu z przesłaniem do jak największej ilości osób na świecie. Młodzież zapraszać będzie znane osoby do zostania Ambasadorem Pokoju, prezentować będzie swoje przesłanie na różnych szczeblach samorządu (wśród rządzących). Do projektu zaproszone zostaną Młodzieżowe Rady Miast, szkoły, organizacje.
Już w najbliższym czasie:
6.02 o godz. 21.00 młodzież wystąpi na żywo w audycji w radio TOK FM „BOS – Bodnar o Społeczeństwie”; w audycji wezmą udział: Katarzyna Syryjczyk-Słomska – dyrektorka MBP w Łaziskach Górnych i Przewodnicząca RM w Mikołowie oraz młodzież: Zofia Wala i Jakub Jas – uczniowie I LO im.Karola Miarki w Mikołowie i Kacper Wlaźlak – uczeń SP 4 z Łazisk Górnych
6.02 o godz.13.00 ta sama grupa osób wystąpi w Senacie podczas Komisji Łączonych: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji , Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza
7.02 między godz. 14.00--15.00 młodzież połączy się na żywo z Parlamentem Europejskim i zabierze głos podczas Publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim pn.„Rosyjska wojna z Ukrainą – wojna ideologii i kultur”; PUBLIC HEARING IN EUROPEAN PARLIAMENT „Russian War Against Ukraine – the war of ideologies and cultures”. W wystąpieniu wezmą udział: Agata Gemser Wrębiak – przedstawicielka Fundacji Ulica oraz Bogdana Shtohryn pochodząca z Ukraina, która przybyła do Łazisk zaraz po wybuchu wojny, uczennica SP 6 w łaziskach i Weronika Kontny łaziszczanka, uczennica III LO im Adama Mickiewicza w Katowicach

14.02.2023 4 00314.02.2023 4 00414.02.2023 4 00514.02.2023 4 00614.02.2023 4 00714.02.2023 4 00814.02.2023 4 00914.02.2023 4 01014.02.2023 4 01114.02.2023 4 01214.02.2023 4 01314.02.2023 4 01414.02.2023 4 01514.02.2023 4 016

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 05.06.2024 plakat 02 0110.06.2024 plakat01 01

08.06.2024 plakat 01 00111.06.2024 plakat 01 001

08.06.2024 plakat 01 00208.06.2024 plakat 01 003

08.06.2024 plakat 01 00408.06.2024 plakat 01 005

 
Przewiń na górę