Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Światło Pokoju i Złoty Rycerz

20.12.2022 4 00120.12.2022 4 002

Wizytą harcerzy, którzy przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju, rozpoczęła się 20 grudnia ostatnia tegoroczna sesja Rady Miasta Mikołowa.

W imieniu władz miasta przyjęli je przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz burmistrz Stanisław Piechula.

Kasa na 2023 rok
Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu Mikołowa na 2023 rok. Projekt stosownej uchwały odczytała skarbnik Danuta Jasińska-Gdaniec. Przewodnicząca RM zapoznała radnych z pozytywną opinią RIO odnośnie zarówno projektu budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2023 – 2045. Pozytywne były także opinie  poszczególnych komisji RM przedstawione przez ich przewodniczących.
W imieniu burmistrza jego zastępca Mateusz Handel omówił i przedstawił aktualną sytuację finansową Mikołowa, zaś przyszłoroczny budżet określił jako najtrudniejszy od kilku lat.
Radni w zasadzie bez dyskusji przyjęli obydwie uchwały: budżetową i prognozę na lata 2023 – 2045.
Przewidywane wpływy miasta mają w przyszłym roku wynieść ponad 256,2 mln zł, zaś wydatki ponad 279,5 mln zł.

Uchwały i apele
Wszystkie przedstawione tego dnia projekty uchwał zostały przyjęte. Dotyczyły one:  zmian w budżecie na 2022 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 • wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego • udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w kwocie 44 tys. zł na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Mikołowa • porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice w sprawie współdziałania przy budowie i utrzymaniu nowego Systemu Informacji Przestrzennej • zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – 34 zł na osobę na miesiąc, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny oraz 68 zł, jeśli czyni się to nieselektywnie • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ulicach: Waryńskiego, Jaskółczej, Grażyńskiego, Reta Śmiłowicka, Wyzwolenia oraz dwóch przy ul. Mokierskiej • wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Mikołów • aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów • zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”.
Przyjęto także dwa apele – w sprawach: sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego oraz urządzania lasów w Nadleśnictwie Kobiór.

Informacje, interpelacje, wolne głosy
Przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska wspomniała o kilku ważnych wydarzeniach, które odbyły się w grudniu, przy tej okazji radna Ewa Chmielorz powiedziała o spotkaniach w Sejmie RP nt. Kolei Dużych Prędkości, zaś kierownik CIS Daniel Melerowicz wręczył przedstawicielom władz miasta figurki Złotego Rycerza. Burmistrz Stanisław Piechula podziękował za przyjęcie uchwały budżetowej.
Jedyną, dotyczącą infrastruktury rowerowej, interpelację złożyła radna Aneta Esnekier.
Radny Sylwester Czarnota zapytał, na jakim etapie są prace zagospodarowania terenu przy MBP (chodzi o parking), zaś radna Stanisława Hajduk-Bies dociekała, czy w mroźne dni bezdomni mają w mieście dostęp do ciepłych napojów. Rada Grażyna Ostafin zauważyła, że brak toalet i możliwości ogrzania się jest – przy zimowej aurze – dużym utrudnieniem dla korzystających z centrum przesiadkowego.
Na sesji obecni byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których reprezentant przypomniał radnym, że od trzech lat trwa w MOPS spór zbiorowy dotyczący płac. Podkreślił, że są one bardzo niskie, zaś w ostatnim czasie zajęć (i odpowiedzialności) pracownikom socjalnym znacznie przybyło.
Posiedzenie zakończyło barwne wystąpienie radnego Jana Przewoźnika, który najpierw w opisowy sposób scharakteryzował miasto i jego mieszkańców, później odczytał swój długi wiersz na ten temat, zaś wszystko zwieńczył osobiście odśpiewaną piosenką z własnym tekstem. (BP)

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się – nietypowo, bo w czwartek – 5 stycznia.

20.12.2022 4 00320.12.2022 4 00420.12.2022 4 00520.12.2022 4 00620.12.2022 4 00720.12.2022 4 00820.12.2022 4 00920.12.2022 4 01020.12.2022 4 01120.12.2022 4 01220.12.2022 4 01320.12.2022 4 01420.12.2022 4 01520.12.2022 4 016

Światło Pokoju i Złoty Rycerz

 

Wizytą harcerzy, którzy przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju, rozpoczęła się 20 grudnia ostatnia tegoroczna sesja Rady Miasta Mikołowa.

W imieniu władz miasta przyjęli je przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz burmistrz Stanisław Piechula.

 

Kasa na 2023 rok

Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu Mikołowa na 2023 rok. Projekt stosownej uchwały odczytała skarbnik Danuta Jasińska-Gdaniec. Przewodnicząca RM zapoznała radnych z pozytywną opinią RIO odnośnie zarówno projektu budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2023 – 2045. Pozytywne były także opinie  poszczególnych komisji RM przedstawione przez ich przewodniczących.

W imieniu burmistrza jego zastępca Mateusz Handel omówił i przedstawił aktualną sytuację finansową Mikołowa, zaś przyszłoroczny budżet określił jako najtrudniejszy od kilku lat.

Radni w zasadzie bez dyskusji przyjęli obydwie uchwały: budżetową i prognozę na lata 2023 – 2045.

Przewidywane wpływy miasta mają w przyszłym roku wynieść ponad 256,2 mln zł, zaś wydatki ponad 279,5 mln zł.

 

Uchwały i apele

Wszystkie przedstawione tego dnia projekty uchwał zostały przyjęte. Dotyczyły one:  zmian w budżecie na 2022 rok zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w kwocie 44 tys. zł na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Mikołowa porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice w sprawie współdziałania przy budowie i utrzymaniu nowego Systemu Informacji Przestrzennej • zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – 34 zł na osobę na miesiąc, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny oraz 68 zł, jeśli czyni się to nieselektywnie • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ulicach: Waryńskiego, Jaskółczej, Grażyńskiego, Reta Śmiłowicka, Wyzwolenia oraz dwóch przy ul. Mokierskiej wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Mikołów • aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów • zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”.

Przyjęto także dwa apele – w sprawach: sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego oraz urządzania lasów w Nadleśnictwie Kobiór.

 

Informacje, interpelacje, wolne głosy

Przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska wspomniała o kilku ważnych wydarzeniach, które odbyły się w grudniu, przy tej okazji radna Ewa Chmielorz powiedziała o spotkaniach w Sejmie RP nt. Kolei Dużych Prędkości, zaś kierownik CIS Daniel Melerowicz wręczył przedstawicielom władz miasta figurki Złotego Rycerza. Burmistrz Stanisław Piechula podziękował za przyjęcie uchwały budżetowej.

Jedyną, dotyczącą infrastruktury rowerowej, interpelację złożyła radna Aneta Esnekier.

Radny Sylwester Czarnota zapytał, na jakim etapie są prace zagospodarowania terenu przy MBP (chodzi o parking), zaś radna Stanisława Hajduk-Bies dociekała, czy w mroźne dni bezdomni mają w mieście dostęp do ciepłych napojów. Rada Grażyna Ostafin zauważyła, że brak toalet i możliwości ogrzania się jest – przy zimowej aurze – dużym utrudnieniem dla korzystających z centrum przesiadkowego.

Na sesji obecni byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których reprezentant przypomniał radnym, że od trzech lat trwa w MOPS spór zbiorowy dotyczący płac. Podkreślił, że są one bardzo niskie, zaś w ostatnim czasie zajęć (i odpowiedzialności) pracownikom socjalnym znacznie przybyło.

Posiedzenie zakończyło barwne wystąpienie radnego Jana Przewoźnika, który najpierw w opisowy sposób scharakteryzował miasto i jego mieszkańców, później odczytał swój długi wiersz na ten temat, zaś wszystko zwieńczył osobiście odśpiewaną piosenką z własnym tekstem. (BP)

 

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się – nietypowo, bo w czwartek – 5 stycznia.

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.03.2024 plakat 02 001 02.04.2024 plakat 01 002

 27.03.2024 plakat 01 00223.03.2024 plakat 02 001

16.04.2024 plakat 01 00113.04.2024 plakat 03 001

13.04.2024 plakat 0116.04.2024 plakat 01 002

30.03.2024 plakat 02 00313.04.2024 plakat 03 002

 
Przewiń na górę