Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Sesja w tle piłkarskich mistrzostw

22.11.2022 4 00122.11.2022 4 002

Na godzinę wcześniej niż zwykle, bo na 15, przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwołała na 22 listopada posiedzenie Rady Miasta.

Jak szczerze przyznaje, fanką piłki nożnej nie jest; gdyby nią była, sesję pewnie przełożyłaby na inny termin, wszak tego dnia o godz. 17 Polacy inaugurowali swą obecność na mistrzostwach w Katarze i trzeba było być wielkim optymistą, by uczestniczący w sesji zdążyli na rozpoczęcie tego meczu.

Temat wiodący
Tematem wiodącym posiedzenia była współpraca miasta ze starostwem.
– Mówić o naszej współpracy z Mikołowem to tak, jakby dyskutować o współpracy ataku i obrony – nawiązał do piłkarskich konotacji starosta Mirosław Duży. – Gramy w jednej drużynie. Jednym z przykładów jest budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej. To będzie nasz wspólny obiekt.
Pogratulował także Mikołowowi Centrum Przesiadkowego:
– Sukcesy Mikołowa to również sukces powiatu – powiedział.
Wicestarosta Tadeusz Marszolik omówił wspólne – miasta i powiatu – inwestycje, członkini zarządu powiatu Grażyna Nazar wyliczyła wspólne działania kulturalne i oświatowe, zaś przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pepke przyznała, że oczekiwania mieszkańców są duże, ale powiat liczy pięć gmin, zaś – jak to określiła – okrywająca je finansowa kołdra jest krótka.
Wszyscy nawiązywali do przeżywającego problemy szpitala powiatowego przy ul. Waryńskiego.

Dyskusja
Właśnie temat szpitala zdominował późniejszą dyskusję, w której główną rolę grał radny Krzysztof Żur, w swoich wypowiedziach negatywnie odnoszący się do funkcjonowania całej służby zdrowia na terenie Mikołowa. Polemizował z nim m. in. wiceprzewodniczący RM Michał Rupik.
Radnych interesowały też kwestie dotyczące dróg: Anna Chrapek-Budacz poprosiła o zwiększenie bezpieczeństwa na podlegających powiatowi drogach, Ewa Chmielorz zapytała o chodnik wzdłuż ul. Lipcowej, Lech Wróblewski o chodnik przy ul. Żwirki i Wigury, zaś Krzysztof Żur o oczekiwany od wielu lat remont Drogi Krajowej 925.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2022 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 • dwóch uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe •  czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych • Statutu Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 • uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mikołów na lata 2023 – 2027 • wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Mikołów • ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek • przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane • udzielenia pomocy rzeczowej miastu Złoczów w Ukrainie. (BP)

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się 20 grudnia.

22.11.2022 4 00322.11.2022 4 00422.11.2022 4 00522.11.2022 4 00622.11.2022 4 00722.11.2022 4 00822.11.2022 4 00922.11.2022 4 01022.11.2022 4 01122.11.2022 4 012

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 19.06.2024 plakat 04 00116.06.2024 plakat 01 001

16.06.2024 plakat 01 00215.06.2024 plakat 04 002

15.06.2024 plakat 04 00319.06.2024 plakat 04 002

15.06.2024 plakat 04 00415.06.2024 plakat 04 005

 
Przewiń na górę