Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Odznaczenia i absolutorium

21.06.2022 1 00121.06.2022 1 002

Od wręczenia nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Śląskiego odznaczeń państwowych rozpoczęła się 21 czerwca sesja Rady Miasta.

Krzyże i medale
Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia społeczności lokalnej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Kornel Chmiel, prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Mikołowie. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Jan Gaura – sołtys  Paniów i wieloletni ratownik górniczy. Brązowe Krzyże Zasługi odebrali: Dariusz Gaschi – wieloletni działacz Ochotniczej Straży Pożarnej, Katarzyna Gembara – prezes Klubu Powrót,  Andrzej Kamiński – przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka, Kazimierz Pruszydło – sołtys Borowej Wsi, Przemysław Sawaryn – kierownik Dziennego Domu Pomocy, Andrzej Sobota –  sołtys Bujakowa i Joanna Urantówka –  wieloletnia nauczycielka.
Z kolei Medalami za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali – Złotym: Mariola Witkowicz – kierownik Biura Dotacji i Nadzoru  nad Majątkiem Urzędu Miasta; Srebrnym: Aleksandra Stolarska – kierownik Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; zaś Brązowymi: Mateusz Handel – I zastępca Burmistrza Mikołowa, Jakub Jarząbek – sekretarz Urzędu Miasta oraz Daniel Melerowicz – kierownik Centrum Integracji Społecznej.
Odznaczenia wręczyli burmistrz Stanisław Piechula i przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
– Dziękuję, że doceniliście państwo pracę społeczników i urzędników – powiedział w imieniu wszystkich uhonorowanych Kornel Chmiel.

Raport i sprawozdania
Burmistrz Stanisław Piechula pokrótce omówił raport o stanie gminy, który radni otrzymali  już kilka tygodni temu. Nie zgłoszono do niego zastrzeżeń, poza uwagami Stanisławy Hajduk-Bies i Krzysztofa Żura, że w debacie na ten temat powinni mieć możliwość uczestniczenia również mieszkańcy. Efektem było udzielenie przez RM wotum zaufania burmistrzowi.
Obecni poznali także sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu oraz finansowego Gminy Mikołów za 2021 rok. Zostały one pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje stałe RM, jak również przez komisję rewizyjną. W rezultacie radni podjęli najpierw uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2021 rok, a następnie udzielili absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za miniony rok.

Uchwały
Podjęto również uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 • określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2022/2023 • uchylenia uchwały nr LV/529/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2022 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mikołowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze instytucji kultury • zmiany uchwały nr LIV/524/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 kwietnia 2022 w  sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych • sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych • zmiany uchwały nr XXII/220/2020 rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi • zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów • zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  Mikołów oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Krawczyka • ustanowienia służebności gruntowej • nadania nazwy ul. Słomkowa drodze wewnętrznej w Mikołowie • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa • zasad udzielania i rozmiaru podwyżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowników w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Mikołów.
Dyskusję wywołała jedynie uchwała dotycząca nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej. Mowa o skrawku terenu przy Białym Domku, w pobliżu którego powiat planuje budowę nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej, a prywatny inwestor postawienie sklepu „Biedronka”, zaś wokół ma powstać stworzony na jego koszt nowy układ komunikacyjny wraz z kilkudziesięcioma stanowiskami parkingowymi.

Informacje, interpelacje i wolne głosy
Kilka ważnych dla pracy RM informacji przedstawili  przewodnicząca RM oraz burmistrz.
Radna Grażyna Ostafin w imieniu starszych mikołowian zainterpelowała o postawienie więcej ławek na Małych i Dużych Plantach oraz zainstalowanie lamp ledowych nad rozkładami jazdy na przystanku przy placu 800-lecia. Krzysztof Żur złożył interpelację odnośnie przekwalifikowania działek w poszczególnych rejonach Mikołowa.
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poprosił o wyczyszczenie kanału burzowego na ul. św. Wojciecha, Krzysztof Żur zgłosił uwagę, że więcej korzystnych dla nich inwestycji oczekują mieszkańcy z obrzeży miasta, a radna Ewa Chmielorz zaprosiła na czwartkowe (23 czerwca) spotkanie w Białym Domku z księdzem Josephem Pereirą. (BP)

21.06.2022 1 00321.06.2022 1 00421.06.2022 1 00521.06.2022 1 00621.06.2022 1 00721.06.2022 1 00821.06.2022 1 00921.06.2022 1 01021.06.2022 1 01121.06.2022 1 012

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

16.06.2024 plakat 01 00222.06.2024 plakat01 002

22.06.2024 plakat01 00321.06.2024 plakat 03 002

15.06.2024 plakat 04 00421.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę