Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

MOPS, NGO, seniorzy i MRM

26.04.2022 3 00126.04.2022 3 002

W związku z ostatnimi katastrofami na kopalniach zwołana na 26 kwietnia sesja Rady Miasta rozpoczęła się na wniosek przewodniczącej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej od minuty ciszy ku czci górników oraz ratowników, którzy ponieśli w nich śmierć.

Tematy wiodące
Wiodącymi tematami posiedzenia były: działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,    współpraca z organizacjami pozarządowymi, polityka senioralna oraz działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Jako że w każdym z nich radni otrzymali wyczerpujące sprawozdania na piśmie, nie doszło do żadnej dyskusji. Niezależnie od tego z krótkimi podsumowaniami wystąpili: dyrektor MOPS Aleksandra Stolarska, kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Agnieszka Ganiek, przewodnicząca Rady Seniorów Dorota Podlodowska-Graczyńska oraz przewodniczący MRM Beniamin Bożek.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2022 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 • udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w kwocie 100 tys. Zł na współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Mokierskiej oraz ponad 1,5 mln zł na współfinansowanie przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja • wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie • wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” oraz kontynuacji działań wskazanych w Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie • wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ulicach św. Wojciecha oraz Okrzei • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami • zlecenia Komisji Rady Miejskiej Mikołowa Nr 8 Rewizyjnej kontroli sprzedaży działki • zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie • upoważnienia dyrektora MOPS do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa..
Nie było zgodności podczas dyskusji nad uchwałą związaną z likwidacją Przedszkola nr 8 na os. Piłsudskiego. Zdaniem radnej Stanisławy Hajduk-Bies należy ubolewać, iż placówkę zamyka się w sytuacji, gdy przybywa dzieci, a poparł ją w tym radny Krzysztof Żur. Wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz zapewniła, że w trakcie rekrutacji do przedszkoli zostały przyjęte do nich wszystkie zgłoszone dzieci, a to dowód, że miejsc nie brakuje. Dodała, że co prawda samo P nr 8 w dotychczasowej siedzibie zostaje zlikwidowane, ale przecież znajdzie ono lokum przy Szkole Podstawowej nr 10. Burmistrz Stanisław Piechula dodał, iż w nowym miejscu, w przeciwieństwie do obiektu na os. Piłsudskiego, spełnione są wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Radni zdecydowali się także większością głosów na powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co prawda przeciwni byli ponownie Stanisława Hajduk-Bies i Krzysztof Żur twierdzący, że taką funkcję mogą spełniać istniejące już komisje, jednak przeważyły opinie radnych Ewy Chmielorz, Eweliny Kukli, Anety Esnekier, Jarosława Sworzenia i Łukasza Ryguły, że temat CPK jest na tyle ważny, iż utworzenie dodatkowej znajduje jak najbardziej uzasadnienie.
Jej przewodniczącą została Ewa Chmielorz, a członkami Adam Zawiszowski, Martyna Centkowska-Strzelczyk, Remigiusz Kuś, Łukasz Ryguła, Jarosław Sworzeń i Katarzyna Syryjczyk-Słomska.

Informacje
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przypomniała o kilku sprawach formalnych, a na wniosek grupy radnych zaproponowała zmianę pierwotnego terminu wrześniowej sesji. Przeciwny był temu Krzysztof Żur, ale większość zgodziła się z tym wnioskiem.
Burmistrz Stanisław Piechula zaprosił obecnych na koncerty w ramach XXX Mikołowskich Dni Muzyki a także na odsłonięcie ławeczki Rafała Wojaczka (13 maja) i tablicy upamiętniającej Wojciecha Rybickiego – pierwszego polskiego burmistrza Mikołowa (14 maja).

Interpelacje, pytania, wolne głosy
Radna Ewelina Kukla złożyła interpelację w sprawie tzw. młodzieżowych ławek, zaś Krzysztof Żur zawnioskował o informacje dotyczące dofinansowania do wymiany pieców centralnego ogrzewania. Wiceburmistrz Mateusz Handel odpowiedział, że dzięki Metropolii miasto dysponuje wystarczającymi środkami na ten program.
Krzysztof Żur wyraził także wątpliwości co do odpowiedzi, jaką otrzymał na wcześniejszą interpelację dotyczącą wyboru na poprzedniej sesji Komisji Rewizyjnej, ale prawniczka RM Anna Matan-Nowicka zapewniła, że wszystko odbyło się w zgodzie ze statutem miasta.
Przewodniczący zarządu dzielnicy Kamionka Andrzej Kamiński zwrócił się do burmistrza o zorganizowanie spotkania mieszkańców z autorami planu zagospodarowania Kamionki w celu wyjaśnienia im jego szczegółów i odpowiedzi na pytania. (BP)

26.04.2022 3 00326.04.2022 3 00426.04.2022 3 00526.04.2022 3 00626.04.2022 3 00726.04.2022 3 00826.04.2022 3 00926.04.2022 3 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

16.06.2024 plakat 01 00222.06.2024 plakat01 002

22.06.2024 plakat01 00321.06.2024 plakat 03 002

15.06.2024 plakat 04 00421.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę