Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Pełna solidarność z Ukrainą

23.03.2022 1 00123.03.2022 1 002

– Potrafiliśmy się zjednoczyć i działać ponad podziałami. Za to wszystko chciałabym mieszkańcom Mikołowa podziękować – powiedziała 22 marca na otwarcie sesji Rady Miasta jej przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska, mówiąc o pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy.

Posiedzenie rozpoczęło się właśnie od nawiązania do agresji Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Swoimi refleksjami podzielił się zaproszony na sesję Walery Konczakowski, Ukrainiec mieszkający w Mikołowie od kilku lat:
– Już miesiąc mija, a mnie wciąż się wydaje, że to jest jakiś straszny sen. Dzwonię często do brata, mówi, że są ranni i zabici, ale Ukraina się nie podda – relacjonował. – To jest wojna dwóch systemów wartości. Rosja zawsze lubiła okazywać wyższość i krzywdzić słabszego, opiera się na zastraszaniu i chce ten system narzucić całemu światu. Pragnę podziękować całej Polsce, cieszę się, że możemy liczyć na Polaków.

Temat główny
Wiodącym tematem posiedzenia było bezpieczeństwo w Mikołowie. Radni otrzymali sprawozdania Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podpisane przez goszczących na nim komendantów: Bogusława Łuczyka, Dariusza Klimczaka i Damiana Krawczyka, a także Zarządu Miejskiego OSP reprezentowanego przez prezesa Mariusza Paździora. Obecny na sesji szef Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miasta Tomasz Wierzbica pokrótce przedstawił działania na rzecz uchodźców.
Jak powiedział, już 25 lutego powstał punkt kwaterunkowy w Domku Harcerskim, dwa dni później kolejny w sołtysówce w Mokrem, łącznie 55 miejsc, przez które przewinęły się już odpowiednio 136 i 72 osoby; wiele z nich trafiło następnie do prywatnych lokali udostępnionych przez mikołowian. Stworzono również bazę danych, dzięki której koordynowane są wszelkie działania pomocowe, w Kamionce urządzono centralny magazyn na dary, które zbierane były i są w różnych miejscach, na specjalne konto wpłynęło od mieszkańców 75 tys. zł.
– Będą dalsze działania, między innymi do 400 zwiększona będzie liczba miejsc kwaterunkowych – zapowiedział.

Wsparcie dla narodu
Radni jednogłośnie podjęli w formie uchwały oświadczenie RM w sprawie wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim:
„W obliczu nieuzasadnionej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo Ukrainę Rada Miejska Mikołowa w imieniu mieszkańców wyraża wsparcie i pełną solidarność z Narodem Ukraińskim. Ukraina jest niepodległym i demokratycznym państwem. Nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia to fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, które nie mogą być w żaden sposób łamane. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec aktów agresji wymierzonych przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Ataki wymierzone w ludność cywilną to akty barbarzyństwa i terroru. Deklarujemy pełną gotowość udzielenia wszelkiej pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy.”

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilkanaście pozycji. Radni podjęli je w sprawach: zmian w budżecie na 2022 rok i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – ponad 8,2 tys. zł na monitoring systemu do pomiaru powietrza, 3 tys. zł na śródroczny wyjazd uczniów Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych i prawie 38 tys. zł na realizację „Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych” • Programu Osłonowego gminy Mikołów „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2022 roku • zasad budżetu obywatelskiego na rok 2023 • zbycia nieruchomości przy ul. Młyńskiej na rzecz współużytkowników wieczystych • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej • statutu Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej • statutu Zakładu Gospodarki Lokalowej • wskazania członków Rady Miejskiej do reprezentowania jej w Mikołowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, którymi zostali Ewa Chmielorz i Ewelina Kukla • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wiele emocji wywołał projekt dotyczący zmiany uchwały z 2018 roku dotyczącej powołania Komisji nr 8 Rewizyjnej, z pracy w której zrezygnowała Ewelina Kukla. Doszło tutaj do rozbieżności stanowisk – według przewodniczącej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej należało wybrać nowy skład komisji oraz jej przewodniczącego i jego zastępcy, zdaniem radnej Stanisławy Hajduk-Bies wystarczyłoby wybranie jednej osoby, która uzupełniłaby wakat.
Zwyciężyła pierwsza opcja i w rezultacie komisję tworzą aktualnie: Krzysztof Jakubiec (przewodniczący), Katarzyna Głośna (wiceprzewodnicząca) oraz Jan Przewoźnik, Ewa Chmielorz, Adam Zawiszowski, Stanisława Hajduk-Bies oraz Krzysztof Żur, który tym samym utracił dotychczasowe przewodniczenie temu gremium.
Sam zainteresowany nie krył rozczarowania tym faktem, czego nie omieszkał publicznie wyrazić, a co w efekcie doprowadziło do emocjonalnej wymiany zdań między nim a przewodniczącą RM.

Informacje
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała m. in. o odbywających się w marcu sprawozdawczych zebraniach sołeckich. Burmistrz Stanisław Piechula przyznał, że wszelka działalność zdominowana została w ostatnim czasie przez sprawy związane z Ukrainą, jednak nie zakłóciło to normalnego funkcjonowania miasta, wspomniał również o spotkaniach i rozmowach dotyczących szybkiej kolei CPK.

Interpelacje i wolne głosy
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poprosił o interwencję na ul. Poprzecznej i Skośnej, gdzie  ciężarówki parkujące na niedawno powstałym parkingu niszczą nawierzchnie tych dróg. O zainteresowanie się sprawa planowanej budowy masztu telefonii komórkowej w rejonie ul. Stara Droga zaapelowała Katarzyna Głośna.
Krzysztof Żur zgłosił dwa wnioski formalne – by wszystkie projekty uchwał procedowane były przed sesją przez przynajmniej trzy komisje Rady Miasta, a także by komisja rewizyjna zbadała sprawę zbycia przez miasto działki w sąsiedztwie boiska w Śmiłowicach, gdyż jego zdaniem uczyniono to wbrew miejscowemu klubowi sportowemu. Wywiązała się kolejna burzliwa dyskusja, w której wzajemne zarzuty skierowali względem siebie z jednej strony Krzysztof Żur i Stanisława Hajduk-Bies, a z drugiej wiceprzewodniczący RM Remigiusz Kuś, wiceburmistrz Mateusz Handel i burmistrz Stanisław Piechula.
Obydwa wnioski radnego zostały odrzucone, jednak zainteresowanie komisji wspomnianą działką zapowiedzieli zarówno Michał Rupik i Stanisław Piechula, jak też Mateusz Handel, który orzekł, że tym sposobem udowodni się, iż zbycie działki nastąpiło w sposób całkowicie zgodny z wszelkimi zasadami i normami. (BP)

Relacja z sesji dostępna jest na kanale: www.mikolow.esesja.pl
Następna sesja zapowiadana jest na 26 kwietnia.

23.03.2022 1 00323.03.2022 1 00423.03.2022 1 00523.03.2022 1 00623.03.2022 1 00723.03.2022 1 008

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00116.06.2024 plakat 01 001

16.06.2024 plakat 01 00220.06.2024 plakat 01 001

15.06.2024 plakat 04 00321.06.2024 plakat 03 002

15.06.2024 plakat 04 00421.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę