Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Plany na rok jubileuszowy

18.01.2022 02 00118.01.2022 02 002

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta odbyła się w Białym Domku 18 stycznia.

Odznaki honorowe i zegary
Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Na wniosek burmistrza Stanisław Piechuli marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski przyznał je: Elżbiecie Bąk, Urszuli Gibiec i Rafałowi Kwapulińskiemu – złote odznaki oraz: Zenobii Ciszewskiej, Antoniemu Kuźnikowi i Stanisławowi Bogusławowi – srebrne odznaki. Wręczyła je goszcząca w tym celu na sesji radna sejmiku województwa śląskiego Julia Kloc-Kondracka.
Z kolei już pod koniec obrad przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaprosiła na środek kierownika Centrum Integracji Społecznej Daniela Melerowicza, który wręczył jej oraz burmistrzowi i dwojgu jego zastępców symboliczne zegary wykonane w pracowni rękodzielniczej CIS.

Temat główny
Formalnie temat główny, którym miała dyskusja nad nowym herbem Mikołowa, został wycofany, ponieważ pracująca nad nim, a raczej nad dostosowaniem obecnego do wymogów, komisja heraldyczna nie osiągnęła jeszcze konsensusu. W zamian burmistrz Stanisław Piechula pokrótce przedstawił ramowy program obchodów tegorocznego jubileuszu 800-lecia Mikołowa. Będą to m. in. zarówno imprezy plenerowe i kulturalne: Dni Mikołowa 25 – 26 czerwca, 475. rocznica nadania praw miejskich 27 lipca, Mikołowskie Dni Muzyki od 23 marca do 14 maja i Impresje Mikołowskie we wrześniu, jak i sportowe: mistrzostwa oraz zawody w kilku dyscyplinach, a także wydawnictwa: monografia Mikołowa, album z reprodukcjami starych pocztówek, antologia poetów mikołowskich i podręcznik dla uczniów, poza tym: parę rzeźb w centrum miasta, konkursy w szkołach itp.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilka pozycji. Radni podjęli je w sprawach: zmian w budżecie na 2022 rok i zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 • dopłaty 1,5 zł do 1 m sześc.. odprowadzanych ścieków wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury • uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku” • przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji im. Nikoli Tesli w sprawie zmiany obowiązujących przepisów prawa • przyjęcia stanowiska odnośnie skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka”.
Emocje wzbudziła uchwała dotycząca zamiaru likwidacji Przedszkola nr 8. Na sesji zjawiło się kilkoro rodziców uczęszczających do niego dzieci, którzy nie zgadzają się na zamknięcie tej placówki. Przedstawili swoje argumenty, które poparły radne Stanisława Hajduk-Bies i Grażyna Ostafin; przeciwne zdanie wyrazili m. in. burmistrz Stanisław Piechula, jego zastępca Iwona Spychała-Długosz i radna Ewelina Kukla, którzy wyjaśniali tę decyzję przede wszystkim względami bezpieczeństwa i warunkami lokalowymi panującymi w przedszkolu. Uchwała została podjęta, jednak ostateczna decyzja i tak należy do kuratora oświaty.
Radni podjęli również uchwałę wyrażającą stanowisko Rady Miejskiej Mikołowa sprzeciwiającej się przebiegowi proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym punkcie obrad występująca w imieniu mieszkańców Mokrego radna Ewa Chmielorz przedstawiła ich protest wobec planów poprowadzenia torów przez to sołectwo:
– Poprowadzenie kolei przez Mokre to tragedia wielu rodzin, wyburzenie kilkudziesięciu domów, dewastacja ogrodu botanicznego, rozbicie integracji lokalnej – wymieniała.
Zapowiedziała, że z tego powodu 29 stycznia od godz. 10 mieszkańcy zamierzają blokować DK 81 (wiślankę) na wysokości ul. Lipcowej.
Zachęciła również do wypełniania formularzy konsultacyjnych oraz udziału w zapowiedzianych na 1 lutego w hali MOSiR konsultacjach dotyczących tej sprawy, jednocześnie podkreśliła, że wszelkie informacje z nią związane na bieżąco zamieszczane są na internetowej stronie: www.mikolow-mokre.pl oraz profilu facebookowym sołectwa.
– Nie ma takiego wyjścia, które w tym przypadku satysfakcjonowałoby wszystkich – zauważył radny Adam Zawiszowski, odnosząc się do kilku wariantów poprowadzenia linii szybkiej kolei.
– Powinniśmy jasno określić, że jesteśmy przeciwni jej poprowadzeniu przez Mikołów – ripostował wiceprzewodniczący RM Michał Rupik, zaś poparł go wiceburmistrz Mateusz Handel:
– Nie jest powiedziane, że ona musi przebiegać przez nasze miasto – powiedział i przypomniał, że przecież są dwie inne propozycje, w których kolej praktycznie omija granice Mikołowa.

Informacje, interpelacje, wolne głosy
Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła radnym Annę Matan-Nowicką, która została nową radczynią prawną Rady Miasta.
Radna Aneta Esnekier zgłosiła pytania w sprawach: nadania placowi zabaw przy ul. Marii Konopnickiej nazwy „Ko-mar” oraz zwiększenia potencjału znajdującej się przy nim biblioteczki plenerowej. Ewa Chmielorz zgłosiła interpelacje dotyczące oświetlenia drogowego przy ul. Wojska Polskiego oraz przeglądu hydrantów na obszarze całej gminy, prosiła także o uporządkowanie terenu kółka rolniczego oraz powstrzymanie dalszego zalewania posesji przy ul. Krętej. Michała Rupika interesowało, na jakim etapie znajduje się modernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60. Również o doświetlenie, ale przejścia przez ul. św. Wojciecha obok starego kościółka, pytała Grażyna Ostafin. Radny Jan Przewoźnik omówił tarczę antykryzysową i dopłaty osłonowe. (BP)

18.01.2022 02 00318.01.2022 02 00418.01.2022 02 00518.01.2022 02 00618.01.2022 02 00718.01.2022 02 00818.01.2022 02 00918.01.2022 02 01018.01.2022 02 01118.01.2022 02 01218.01.2022 02 01318.01.2022 02 01418.01.2022 02 01518.01.2022 02 016

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.03.2024 plakat 02 001 02.04.2024 plakat 01 002

 27.03.2024 plakat 01 00218.04.2024 plakat 01 001

19.04.2024 plakat 01 00119.04.2024 plakat 01 002

18.04.2024 plakat 01 00216.04.2024 plakat 01 002

30.03.2024 plakat 02 00320.04.2024 plakat 02

 
Przewiń na górę