Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Dochody i wydatki na cały rok

14.12.2021 1 00114.12.2021 1 002

Ostatnią w tym roku sesję Rady Miasta zwołano na 14 grudnia w Białym Domku.

Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty harcerzy z Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej, którzy wręczyli przewodniczącej RM Katarzynie Syryjczyk-Słomskiej i burmistrzowi Stanisławowi Piechuli Betlejemskie Światło Pokoju. W świąteczny nastrój wprowadzała także stojąca w sali ustrojona choinka, jak również prezent dla radnych i sołtysów w postaci jubileuszowych terminarzy i kalendarzy na 2022 rok, kiedy to Mikołów świętować będzie swoje 800-lecie.

Budżet na 2022
Najważniejszym punktem posiedzenia było uchwalenie budżetu miasta na 2022 rok. Pozytywną opinię na temat jego projektu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a na sesji poszczególne komisje RM. Przy tej okazji przyjęto również wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2041.
Prognozowane dochody budżetu Mikołowa wyniosą w 2022 roku 245 mln 437 tys. 572,58 zł. Wydatki mają sięgnąć 264 mln 063 tys. 865,96 zł. Deficyt w kwocie prawie 18,63 mln zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych), pożyczki z BGK, nadwyżki budżetowej z ubiegłych lat i wolnych środków.
Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała burmistrzowi za przygotowanie budżetu, on zaś złożył podziękowania wszystkim, którzy włożyli pracę w opracowaniu tego dokumentu.

Uchwały
Radni podjęli również uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035 • udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu 100 tys. zł pomocy na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz 40 tys. zł na dofinansowanie izby wytrzeźwień • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia • zmiany uchwały z 19 grudnia 2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa • wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego • przekazania wojewodzie śląskiemu skargi Stowarzyszenia Nowy Świat Wymyślanka na działalność Rady Miasta w Mikołowie.
Ponadto ustalono miesięczne wynagrodzenie dla burmistrza (brutto: 10.430 zł zasadnicze, 3.450 zł dodatek funkcyjny i 30 procent tych kwot dodatku specjalnego) oraz wysokość diety dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (1400 zł).

Plan posiedzeń
Przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że zaplanowane na 2022 rok sesje powinny odbyć się: 18 stycznia, 10 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 27 lipca – jubileuszowa sesja z okazji 800-lecia Mikołowa, 30 sierpnia, 20 września, 25 października, 22 listopada i 13 grudnia.

Interpelacje i wolne głosy
Radny Krzysztof Jakubiec złożył interpelację o wznowienie negocjacji z GDDKiA w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej (wymuszonej) na przejściu dla pieszych w ciągu DK 81 w rejonie przystanku Mikołów – Młyn w Kamionce.
O to, jak zaawansowane są prace nad stworzeniem ewidencji zabytków, zapytała radna Aneta Esnekier. Wiceburmistrz Mateusz Handel przyznał, że wkrótce powinny być gotowe wszystkie karty adresowe, a cały rejestr do końca marca 2022.
Miniwykład poświęcony negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia powietrza oraz unijnym planom walki z nim wygłosił radny Jan Przewoźnik, który zwieńczył swoje wystąpienie rymowanym tekstem o tematyce ekologicznej.
Na zakończenie życzenia świąteczne i noworoczne złożyli obecnym oraz wszystkim mieszkańcom przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula. (B)

14.12.2021 1 00314.12.2021 1 00414.12.2021 1 00514.12.2021 1 00614.12.2021 1 00714.12.2021 1 00814.12.2021 1 00914.12.2021 1 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.04.2024 plakat 01 01 30.04.2024 plakat 01 02

 20.05.2024 plakat 01 00121.05.2024 plakat 01 002

29.05.2024 plakat 01 00129.05.2024 plakat 01 002

25.05.2024 plakat 02 00229.05.2024 plakat 01 003

25.05.2024 plakat 02 00326.05.2024 plakat 01

 
Przewiń na górę