Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Debata o współpracy z powiatem

23.11.2021 2 00123.11.2021 2 002

23 listopada odbyła się sesja Rady Miasta.

Temat przewodni
Głównym tematem posiedzenia była współpraca z powiatem mikołowskim, w związku z czym gościli na nim: starosta Mirosław Duży, jego zastępca Tadeusz Marszolik, członkini zarządu Grażyna Nazar, przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pepke oraz radni powiatowi Janina Szołtysek, Mirosława Lewicka, Henryk Stencel i Tomasz Macha, jak również sekretarz powiatu Łukasz Ryguła, który jest zarazem radnym miejskim.
Starosta podkreślił, że stosunki między powiatem i miastem układają się wzorcowo. Jakkolwiek przez ostatnie 1,5 roku z powodu pandemii wszystko nieco zwolniło, to po jej przejściu wszystko powinno wrócić do pełnej normy. Za dobrą współprace podziękował burmistrz Stanisław Piechula.
O wzajemnych inwestycjach w Mikołowie, zarówno przeprowadzonych, jak i planowanych, opowiedział wicestarosta, a jego wystąpienie uzupełnił o pewne elementy zastępca burmistrza Mateusz Handel. Grażyna Nazar zrelacjonowała z kolei współpracę odnośnie oświaty, ochrony środowiska, służby zdrowia, kultury i spraw społecznych.
Goście odpowiedzieli także na kilka pytań miejskich rajców. Stanisława Hajduk-Bies zachęciła do stworzenia ogrzewalni dla bezdomnych, Aneta Esnekier do bardziej zaawansowanych działań nad ochroną zabytków, Ewa Chmielorz wspomniała o inwestycjach w Mokrem, Grażynę Ostafin interesowała przyszłość ośrodka PSONI w Wyrach, zaś Krzysztof Jakubiec wyraził zdziwienie wydaniem zgody na wyburzenie wiekowego budynku w Kamionce przy ul. Katowickiej 91.

Uchwały
Radni podjęli kilkanaście uchwał. Dotyczyły one: zmian w budżecie na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035 • określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2022 rok • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o termiach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej • zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów • zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie opadami komunalnymi • przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 • wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych • uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na niezamieszkałych nieruchomościach oraz przyjęcia jej skorygowanej wersji.

Wolne głosy
Aneta Esnekier zaprosiła obecnych do Miejskiej Placówki Muzealnej, gdzie 1 grudnia otwarta zostanie wystawa będąca pokłosiem akcji „Co w trawie piszczy, czyli odkryj skarby Mikołowa”. Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przypomniała, że właśnie minęła 3. rocznica obecnej kadencji, a przy okazji podziękowała wszystkim radnym za zaufanie i zaangażowanie w pracy na rzecz Mikołowa. (B)

23.11.2021 2 00323.11.2021 2 00423.11.2021 2 00523.11.2021 2 00623.11.2021 2 00723.11.2021 2 00823.11.2021 2 00923.11.2021 2 01023.11.2021 2 011

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.03.2024 plakat 02 001 02.04.2024 plakat 01 002

 27.03.2024 plakat 01 00218.04.2024 plakat 01 001

19.04.2024 plakat 01 00119.04.2024 plakat 01 002

18.04.2024 plakat 01 00216.04.2024 plakat 01 002

30.03.2024 plakat 02 00320.04.2024 plakat 02

 
Przewiń na górę