Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Ekologia i stawki podatku

26.10.2021 3 00126.10.2021 3 002

Zwołana na 26 października sesja Rady Miasta zaczęła się od minuty ciszy ku pamięci zmarłych w ostatnim czasie byłych radnych: Benedykta Walczaka, Kazimiery Friedrich i Jana Majowskiego.

Temat wiodący
Temat główny związany był z ekologią. Radni otrzymali z Zakładu Inżynierii Miejskiej raport na temat systemu ciepłowniczego oraz przygotowane przez wiceburmistrza Mateusza Handla opracowanie dotyczące ograniczania w Mikołowie niskiej emisji.
Przy tej okazji radny Jan Przewoźnik przypomniał o szkodliwym wpływie na zdrowie zanieczyszczenia powietrza, omówił również prowadzone obecnie programy umożliwiające otrzymanie dopłat do wymiany przestarzałych źródeł ciepła.
Z kolei radna Stanisława Hajduk-Bies zapytała, czy możliwe jest jak najszybsze zmodernizowanie systemu ogrzewania we wszystkich budynkach komunalnych.

Uchwały
Radni podjęli uchwały dotyczące: zmian w budżecie miasta na 2021 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035 • maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów •  udzielenia dotacji w kwocie 30 tys. zł na prace konserwatorskie przy kościele św. Jana •  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale z 21.09.2021 • uchylenia uchwały dotyczącej zasad udzielania stypendiów dla studentów • wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Kolejowej • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów • przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 • utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Mikołowie • Statutu Muzeum w Mikołowie (w organizacji) • wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy Orzesze jako części Mikołowa • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Klonowej • nadania nazw drogom wewnętrznym – Familijna (na Goju) i Winogronowa (w Kamionce) • uchylenia uchwały nr LI/1057/2010 RM Mikołowa z dnia 26.10.2021 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mikołów oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu • ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mikołów • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne • ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-sportowe •  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Rybnickiej (dawna papiernia).
Na mocy uchwał za bezzasadne uznano: petycję mieszkańca dotyczącą szczepień przeciwko Covid-19 oraz wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka” o pilne zainicjowanie przez Radę Miejską Mikołowa postępowań związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przyjęto również uchwałę określającą wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok – m. in. za 1 metr kwadratowy w budynku mieszkalnym zapłacimy 0,87 zł, a w przypadku lokali na działalność gospodarczą 25,53 zł.

Interpelacje i wolne głosy
Radna Ewelina Kukla zgłosiła interpelację dotyczącą wyznaczenia stref, w których nie będą grabione liście. Przypomniała również o swej interpelacji sprzed kilku miesięcy odnośnie montażu przy przejściach dla pieszych znaków informujących o zakazie używania na nich telefonów komórkowych.
Do swego pytania dotyczącego modernizacji ogrzewania w budynkach komunalnych wróciła Stanisława Hajduk-Bies, która zaproponowała także szerszą dyskusję związaną z pracami nad modyfikacją herbu Mikołowa.
Radny Krzysztof Żur podziękował za udział w pogrzebie Jana Majowskiego, upomniał się też o opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Borowej Wsi.
Sołtys Śmiłowic Józef Świerczyna zaprosił wszystkich do sołectwa na 14 listopada, gdyż tego dnia odbędzie się tam koncert pieśni patriotycznych. (B)

Następna sesja zapowiadana jest na 23 listopada.

26.10.2021 3 00326.10.2021 3 00426.10.2021 3 00526.10.2021 3 00626.10.2021 3 00726.10.2021 3 00826.10.2021 3 00926.10.2021 3 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 18.07.2024 plakat 0122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0215.07.2024 plakat 01 001

 
Przewiń na górę