Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Wątpliwości względem stada kóz

21.09.2021 1 00121.09.2021 1 002

To była jedna z najkrótszych sesji Rady Miasta w tej kadencji – 21 września jej program  wyczerpał się już po 40 minutach. Zanim jednak posiedzenie się rozpoczęło, radni ustawili się do wspólnej fotografii.

Temat wiodący
Głównym tematem sesji była pomoc społeczna. Obecni otrzymali materiały przedstawione m. in. przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Za ich obszerne przygotowanie podziękowała radna Stanisława Hajduk-Bies.

Budżet za I półrocze
Radni otrzymali także szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze tego roku. Pozytywne opinie na jego temat wyraziły ustami swych przewodniczących wszystkie komisje RM oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.
Jedyne zastrzeżenie zgłosiła Stanisława Hajduk-Bies, która na pytanie, co to za znajdujące się w wykazie wydatków rzeźby z brązu kosztujące 96 tys. zł, otrzymała od burmistrza Stanisława Piechuli odpowiedź, że w związku z przyszłorocznymi obchodami 800-lecia Mikołowa w mieście stanie podobizna Rafała Wojaczka (na ławeczce) oraz pomnik stada kóz (przy fontannie). Jej zdaniem nastąpiła przesada w promowaniu miasta poprzez Wojaczka, który nie był krystaliczną postacią. Co do kóz stwierdziła, iż „nasi przodkowie mieli wyższe aspiracje, gdyż w herbie umieścili rycerza”:
– To może umieśćmy w nim kozy, a hejnał zastąpmy ich beczeniem – uznała.
Mimo to radni większością głosów zaaprobowali przedstawione im sprawozdanie.

Uchwały
Obecni podjęli uchwały w sprawach: uchylenia załącznika uchwały z 24 sierpnia w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 i wprowadzenia skorygowanego załącznika • zmian w budżecie na 2021 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2033 • zmiany uchwały z 27 listopada 2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg • przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gniotka oraz obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej • zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi • skargi na działalność burmistrza.

Interpelacje i wolne głosy
Jedyną interpelację zgłosiła w imieniu swoim oraz Ewy Chmielorz radna Katarzyna Głośna, która poprosiła o poprawę bezpieczeństwa na drodze w sąsiedztwie SP nr 7 w Mokrem.
Radna Anna Chrapek-Budacz spytała z kolei o możliwość modernizacji zatoczek postojowych między budynkami nr 4, 6 i 8 przy ul. Górniczej. Wiceburmistrz Mateusz Handel zapewnił, że miasto planuje modernizację tej przestrzeni. (B)

21.09.2021 1 00321.09.2021 1 00421.09.2021 1 00521.09.2021 1 00621.09.2021 1 00721.09.2021 1 00821.09.2021 1 00921.09.2021 1 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

23.06.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 002

22.06.2024 plakat01 00321.06.2024 plakat 03 002

23.06.2024 plakat 01 00221.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę