Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Wokół kultury i sportu, rond oraz protestu

24.08.2021 1 00124.08.2021 1 002

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta odbyła się 24 sierpnia w Białym Domku.

Tematy wiodące
Do rąk radnych trafiły sprawozdania dotyczące kultury i sportu w mieście. Przygotowali je dyrektorzy i szefowie poszczególnych instytucji: Miejskiego Domu Kultury (Izabela Paździorek-Jakubowska), Miejskiej Biblioteki Publicznej (Bożena Holeczek), Instytutu Mikołowskiego (Maciej Melecki), Miejskiej Placówki Muzealnej (Wojciech Szwiec) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Wojciech Tkacz).
Ponadto kierownik Biura Promocji Anna Olszynka przedstawiła zrealizowane i planowane działania związane z obchodami 800-lecia Mikołowa, jak również informacje na temat aktualnego etapu procedury ustanowienia herbu Mikołowa.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilkanaście punktów.
Radni zgodzili się na: wprowadzenie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032 • udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym(35.525 zł) oraz na współfinansowanie kosztów przebudowy chodnika przy ul. Konstytucji 3-go Maja (103.996 zł) • ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów • zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie na lata 2022-2026 • przeznaczenie do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Klonowej • ustalenie służebności przesyłu na działce przy ul. Nowy Świat •  nadania nazwy ul. Orla jednej z dróg wewnętrznych • przyjęcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty oraz w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela • powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika w wyborach uzupełniających • wprowadzenie emisji obligacji komunalnych oraz ustalenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu • uznanie za bezzasadną skargę na burmistrza Mikołowa.
Dyskusję wywołały projekty dotyczące nadania nazw: Plac 800-lecia Mikołowa, Rondo Unii Europejskiej, Rondo Demokracji oraz Rondo Śląskie. Taka była zgłoszona kilka miesięcy propozycja Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, która ze względów proceduralnych nie mogła zostać uwzględniona, jednak w tej sytuacji identyczny wniosek zgłosiła grupa 15 radnych. Zaoponowała radna Stanisława Hajduk-Bies, która przypomniała, że klub PiS na jednej z sesji zaproponował, by wspomnianym miejscom nadać patronat wielkich kompozytorów. Polemizowali z nią radni Jan Przewoźnik, przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Aneta Esnekier i Jarosław Sworzeń, zgodnie przyznając, że ich zgłoszone nazwy jak najbardziej satysfakcjonują. W głosowaniu wszystkie zostały większością głosów zaaprobowane.
Stanisława Hajduk-Bies zakwestionowała również zasadność poparcia apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych przez rząd zmian w prawie oświatowym, wątpliwości zgłosił także radny Krzysztof Żur. Ich opinie napotkały na zdecydowany opór chociażby ze strony Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej i burmistrza Stanisława Piechuli, jak również radnych Anety Esnekier i Eweliny Kukli. Uchwała dotycząca apelu została podjęta większością głosów.

Interpelacje i zapytania
Aneta Esnekier zgłosiła dwa pytania. Jedno dotyczyło możliwości zainstalowania kamer w przejściu podziemnym pod ul. Gliwicką prowadzącym z Leroy Merlin do Auchan. W drugim poprosiła o informację, czy możliwe jest usytuowanie stacji naprawy jednośladów przynajmniej przy jednej z wiat rowerowych.
Jarosław Sworzeń zgłosił pytanie odnośnie rozpowszechniania wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wolne głosy
Przewodniczący RD Kamionka Andrzej Kamiński poinformował o ponownym otwarciu przychodni zdrowia w tej dzielnicy, zaprosił też na festyn 28 sierpnia. Radna Ewa Chmielorz zaprosiła na dożynki w Mokrem (4 września), sołtys Andrzej Sobota na święto plonów (28 sierpnia) i festyn (12 września) w Bujakowie, radny Andrzej Sukiennik na piknik rodzinny w Borowej Wsi (4 września).
Mieszkanka bloku przy ul. Górniczej zwróciła uwagę na wieloletni problem lokatorów związany  z parkowaniem przez nich samochodów przy swoich domach. Jak stwierdziła, wpływ na to ma m. in. sąsiedztwo nieposiadającej własnych miejsc postojowych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wiceburmistrz Mateusz Handel zapewnił, że gotowy jest już nawet projekt nowego zagospodarowania tego miejsca, jednak nie może być wciąż zrealizowany z powodów, na które miasto nie ma wpływu. (B)

24.08.2021 1 00324.08.2021 1 00424.08.2021 1 00524.08.2021 1 00624.08.2021 1 00724.08.2021 1 008

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 18.07.2024 plakat 0122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0215.07.2024 plakat 01 001

 
Przewiń na górę