Porozumienie w sprawie Forum Seniorów

28.07.2021 2 0128.07.2021 2 02

28 lipca w starostwie podpisane zostało porozumienie dotyczące Projektu „SAMOrządni Seniorzy Powiatu Mikołowskiego”, który jest realizowany przez Fundację „GaSzo” w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Mikołowie.

W imieniu starostwa podpis złożyli starosta Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, zaś z ramienia Fundację „GaSzo” jego prezeska Agnieszka Ganiek oraz wiceprezeska Klaudia Szostok. Fundacja ta uzyskała dofinansowane z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 w kwocie 131 589,94 zł.
– W okresie od 8 czerwca do 23 lipca prowadzono nabór do projektu wśród seniorów powyżej 60 roku życia powiatu mikołowskiego z Mikołowa, Orzesza, Łazisk Górnych, Wyr i Ornontowic. Do projektu zgłosiło się ponad 70 osób – mówi Sabina Grzywok odpowiadająca w starostwie za politykę senioralną.
Jak wyjaśnia cały projekt podzielony jest na cztery etapy , które składać się będą z warsztatów i szkoleń przeznaczonych do osób, które tworzyć będą przyszłe forum. Mają one pomoc w pracy zespołowej, wyłonieniu liderów, którzy staną się głosem tego środowiska, a także w wybraniu sześciu inicjatyw skierowanych do osób starszych, które zostaną zrealizowane w gminach powiatu mikołowskiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego. Ma ono być gremium doradczym reprezentującym społeczność senioralną przy staroście mikołowskim.  (BJ)

KALENDARIUM

NA AFISZU

25.09.2021 plakat2 001 25.09.2021 plakat2 002

 26.09.2021 plakat 00119.09.2021 plakat2 002

25.09.2021 plakat2 00326.09.2021 plakat 002

19.09.2021 plakat2 00525.09.2021 plakat2 004

25.09.2021 plakat2 00526.09.2021 plakat 003

Przewiń na górę