Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Współpraca, jubileusz i nazwy rond

20.04.2021 1 00120.04.2021 1 002

W tradycyjnie już zdalnym trybie odbyła się 20 kwietnia sesja Rady Miasta.

Tematy wiodące
Tematami wiodącymi posiedzenia były: współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi, polityka senioralna oraz Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa. Obecni otrzymali stosowne sprawozdania, zaś w obradach uczestniczyli: kierownik biura organizacji pozarządowych Agnieszka Ganiek, przewodnicząca Mikołowskiej Rady Seniorów Dorota Podlodowska-Graczyńska, główny specjalista UM ds. polityki senioralnej Sabina Grzywok, przewodniczący MRM Jan Sojka oraz koordynator prac MRM Szymon Witczak. Burmistrz Stanisław Piechula podziękował wszystkim za współpracę, zaś Jan Sojka podkreślił w funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej rolę osób, które wspomagają jej działalność.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilka punktów. Radni zgodzili się na: dokonanie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2021-2032 • zbycie nieruchomości położonych przy ul. Jana Pawła II 16 oraz przy ul. Gliwickiej • przyjęcie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów • ustalenie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022 • a także określenie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych.
Jako bezzasadne przyjęli projekty uchwał w sprawach: petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego • petycji o poparcie przeprowadzenia referendum ludowego • skargi na dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli gminnych w Mikołowie.
Odnośnie szczególnie pierwszej z nich radna Stanisława Hajduk-Bies zapytała, czy konieczne jest przedkładanie pod obrady takich dokumentów, jednak prawnik UM Anna Wierzbica wyjaśniła, że tego wymagają obowiązujące procedury.

Informacje
Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała u uznaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez wojewodę za nieważne kilku uchwał podjętych przez RM na poprzednich sesjach. Powiadomiła także o powołaniu komitetu organizacyjnego obchodów 800-lecia Mikołowa, jak również o skierowanym do biura RM piśmie o utworzeniu 16-osobowego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej (patrz dalej).
Burmistrz Stanisław Piechula przedstawił pisemne sprawozdania z realizacji uchwał oraz funkcjonowania UM i jednostek miejskich.

Interpelacje
Jeszcze w okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja wiceprzewodniczącego RM Remigiusza Kusia dotycząca zachowania charakteru Alei Dębowej oraz nowych nasadzeń. Z kolei Stanisława Hajduk-Bies zaapelowała, by nadać mikołowskim rondom pozbawione kontrowersji nazwy i zaproponowała, by ich patronami zostali np. znani śląscy kompozytorzy. Nawiązał do tego radny Jan Przewoźnik wskazując, że powstał wspomniany wcześniej komitet wnioskujący, by rondom nadać nazwy: 800-lecia Mikołowa, Unii Europejskiej, Śląskie i Demokracji.

Wolne głosy
Radny Adam Zawiszowski zwrócił się o zwołanie zebrania komisji Rady Miejskiej w celu dalszej dyskusji na temat zagospodarowania terenów na Recie Śmiłowickiej, o co zawnioskował także uczestniczący w sesji Zbigniew Kazior, mieszkaniec tego rejonu Śmiłowic.
Z apelem do burmistrza o równe traktowanie wszystkich radnych zwrócił się Krzysztof Żur. Sołtys Paniów Jan Gaura zaproponował, by przy rozbudowywanej w tym sołectwie szkole miasto wykupiło grunty, na których mógłby powstać plac zabaw. (BP)

20.04.2021 1 00320.04.2021 1 00420.04.2021 1 00520.04.2021 1 00620.04.2021 1 00720.04.2021 1 00820.04.2021 1 00920.04.2021 1 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

23.06.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 002

22.06.2024 plakat01 00321.06.2024 plakat 03 002

23.06.2024 plakat 01 00221.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę