Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Ważny temat – mieszkania

23.02.2021 3 00123.02.2021 3 002

23 lutego odbyła się XXXIX sesja Rady Miasta.

Temat wiodący
Tematem wiodącym posiedzenia była gospodarka mieszkaniowa, w związku z czym radni otrzymali materiały przygotowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej. W dyskusji udział wzięło kilkoro z nich.
Parę pytań zadała Stanisława Hajduk-Bies, którą interesowało m. in., ile spośród wniosków złożonych o przydział mieszkania komunalnego należy do tzw. priorytetowych oraz czy chociażby w związku z przeznaczeniem do rozbiórki dwóch budynków gmina zamierza skorzystać z rządowego programu przewidującego 80-procentowe dofinansowanie do inwestycji mieszkaniowych. Wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz poinformowała, że wniosków priorytetowych jest 15 i dotyczą wielodzietnych rodzin. Z kolei burmistrz Stanisław Piechula oraz jego zastępca Mateusz Handel zapewnili, iż gmina analizuje wszelkie możliwości uzyskania dofinansowań do remontów i budowy lokali, a przeznaczone do rozbiórki budynki są dawno już opustoszałymi ruderami wyłączonymi z użytkowania.
Radną Grażynę Ostafin interesowały sprawy związane z zadłużeniem mieszkań. Mateusz Handel wyjaśnił, że w ostatnich dwóch latach zmalało ono w komunalnych zasobach z 11 mln zł do 9,4 mln zł, aczkolwiek w ubiegłym roku tendencja ta uległa zahamowaniu. Na szczegółowe pytania Krzysztofa Żura wiceburmistrz obiecał odpowiedzieć pisemnie.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022 • zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne • zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mikołów • zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych • ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów • określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Mikołów na lata 2021-2026 • przystąpienia do Związku Miast Polskich • ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane • dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – 50 gr do każdego metra sześciennego wody oraz 3 zł do każdego metra odprowadzanych ścieków.
Zgodzono się również na udzielenie pomocy Powiatowi Mikołowskiemu: 50 tys. zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu „Elektroniczny Strażnik, 103,5 tys. zł na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 100 tys. zł na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Wyrach.
Za bezzasadne uznano przedstawione przez mieszkańców trzy petycje dotyczące zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  oraz list otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP, posłów, senatorów, wójtów i radnych gmin w Polsce pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
Ponadto na mocy uchwał przyjęto rezygnacje: radnej Stanisławy Hajduk-Bies z prac komisji ds. budżetu oraz radnego Krzysztofa Żura z prac komisji ds. społecznych, a także jego dołączenia do komisji ds. gospodarki miejskiej.

Interpelacje
Klub Radnych PiS złożył interpelację dotyczącą zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaś radny Krzysztof Jakubiec przedstawił wniosek, by burmistrz zwrócił się do marszałka województwa o szczegółowe informacje odnośnie proponowanego przebiegu autostrady A4 bis przez Mikołów. (BP)

23.02.2021 3 00323.02.2021 3 00423.02.2021 3 00523.02.2021 3 006

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.04.2024 plakat 01 01 30.04.2024 plakat 01 02

 20.05.2024 plakat 01 00121.05.2024 plakat 01 002

20.05.2024 plakat 01 00225.05.2024 plakat 02 001

25.05.2024 plakat 02 00223.05.2024 plakat 01 002

25.05.2024 plakat 02 00326.05.2024 plakat 01

 
Przewiń na górę