Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Sesja Rady Miasta – rozmowy o zdrowiu

26.01.2021 3 00126.01.2021 3 002

26 stycznia odbyła się pierwsza tegoroczna sesja Rady Miasta, po raz kolejny przeprowadzona w zdalnym trybie.

Temat wiodący
Głównym tematem posiedzenia były zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia. W dyskusji uczestniczyło kilkoro radnych, przede wszystkim jednak Krzysztof Żur, który wcześniej pisemnie skierował do przewodniczącej RM Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej kilkanaście zagadnień z tego zakresu, zaś podczas obrad wdał się w polemikę z burmistrzem Stanisławem Piechulą odnośnie opieki zdrowotnej w mieście.

Uchwały
Pakiet projektów uchwał obejmował kilkanaście pozycji. Radni zgodzili się na: przeznaczenie do zbycia nieruchomości położonych przy ulicach Reta Śmiłowicka i Okrzei • nadanie statusu pomnika przyrody dwóm dębom rosnącym przy ul. M. Dzieńdziela • zawarcie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice • zmianę uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi • uchylenie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie; określenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych •  uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie • nadanie nowego statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Mikołowie • wniesienie odpowiedzi do Wojewody Śląskiego na skargę mieszkańca • zmianę uchwały dotyczącej składu osobowego komisji ds. społecznych i dołączenie do niej radnej Katarzyny Głośnej.
Dłuższą dyskusję wywołała propozycja nadania ulicy między Starą Drogą a Konstytucji 3-go Maja imienia Waltera Krupy, dawnego dyrektora „Mifamy”. Wątpliwości przedstawiła radna Stanisława Hajduk-Bies, która wspomniała o białych plamach w jego życiorysie oraz zaznaczyła jego przynależność do PZPR, dlatego zaproponowała odłożenie procedowania tego projektu uchwały. Odmiennego zdania był radny Jan Przewoźnik, przed laty znający Waltera Krupę osobiście, przywołując jego zasługi i podkreślając walory moralne. Przeciw nadaniu ulicy jego patronatu nie był także Instytut Pamięci Narodowej, który opiniuje podobne sprawy w oparciu o ustawę dekomunizacyjną. Ostatecznie większością głosów uchwała została podjęta. Podziękowała za to na fonii wnuczka dawnego dyrektora Ewa Krupa-Herbska.

Informacje
Przewodnicząca RM wspomniała m. in. o piśmie burmistrza odnośnie odpowiedzi Departamentu Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na apel mikołowskich radnych o przebudowę Dróg Wojewódzkich 925 i 928. Poinformowała również, że nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego klubu radnych OKS, którym w miejsce Krzysztofa Żura został Jarosław Sworzeń.

Interpelacje
Klub radnych OKS zawnioskował o utworzenie w mieście plenerowych przewijaków dla dzieci, podając propozycje ich lokalizacji. Jarosław Sworzeń zaapelował o remont nawierzchni ul. Marii Skłodowskiej-Curie, a także o zróżnicowanie wysokości dopłat do wymiany pieców w zależności od klasy nowych urządzeń tak, by opłacało się kupować jak najbardziej ekologiczne. Pomysł stworzenia muralu antysmogowego przedstawił radny Mateusz Bies.
Radna Ewelina Kukla zapytała o możliwość wprowadzenia w mieście znaków przed przejściami dla pieszych przypominających o zakazie używania na nich telefonów komórkowych. Z kolei radna Agnieszka Fiola podsunęła ideę ustawienia pojemników do zbierania nakrętek po napojach. W imieniu własnym i Martyny Centkowskiej-Strzelczyk radna Aneta Esnekier wniosła o poprawę bezpieczeństwa na ul. Gliwickiej w miejscu lewoskrętu w ul. Różaną, jak również o stworzenie wzdłuż niej infrastruktury dla rowerzystów.

Wolne głosy
Aneta Esnekier powiedziała m. in. o swej propozycji uatrakcyjnienia przestrzeni miejskiej, zwróciła także uwagę na regularne awarie oświetlenia wzdłuż ul. Dzieńdziela. Jan Przewoźnik zachęcił do zainteresowania się rolą ministerstwa ds. rozwoju samorządu i skorzystania z płynących z tego możliwości. Radna Ewa Chmielorz poprosiła o interwencję w sprawie ciężkiego transportu odbywającego się ulicami Lipcową i Grudniową oraz Sosnową, jak również o zajęcie się suchymi drzewami zagrażającymi bezpieczeństwu na ul. Wojska Polskiego. Na nieaktualne plakaty wiszące na słupach ogłoszeniowych wskazała Ewelina Kukla.
Jarosław Sworzeń zachęcił do przynoszenia do magazynu odzieży przy ul. Podleskiej 14d niepotrzebnych ubrań, z których skorzystać mogą potrzebujące je osoby. Krzysztof Żur zapytał o możliwość wykupywania przez MOPS posiłków w lokalach gastronomicznych w celu przekazywania ich mieszkańcom, których na to nie stać.
Zwrócił się także bezpośrednio do burmistrza, by – jak to określił – przestał on uprawiać politykę, lecz działał na rzecz mieszkańców. Burmistrz Stanisław Piechula odparł, że „macha szabelką” właśnie w ich imieniu, bo rząd, kierując dotacje wyłącznie do „pokornych samorządów”, tym samym pozbawia tych funduszy wszystkich mikołowian bez względu na ich zapatrywania polityczne. (BP)

26.01.2021 3 00326.01.2021 3 00426.01.2021 3 00526.01.2021 3 00626.01.2021 3 00726.01.2021 3 00826.01.2021 3 00926.01.2021 3 010

Transmisje sesji Rady Miasta oglądać można (również archiwalne nagrania) na kanale: www.esesja.tv

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 05.06.2024 plakat 02 0110.06.2024 plakat01 01

08.06.2024 plakat 01 00111.06.2024 plakat 01 001

08.06.2024 plakat 01 00208.06.2024 plakat 01 003

08.06.2024 plakat 01 00408.06.2024 plakat 01 005

 
Przewiń na górę