Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Cała kasa na 2021 rok

15.12.2020 1 00115.12.2020 1 002

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta odbyła się 15 grudnia. Posiedzenie tradycyjnie przebiegło w zdalnym trybie, a rozpoczęło je symboliczne wręczenie przez komendantkę ZHP Ziemi Mikołowskiej Martę Walczak Betlejemskiego Światła Pokoju.

Temat główny
Tematem wiodącym posiedzenia było podjęcie budżetu Mikołowa na 2021 rok. Projekt uchwały w tej sprawie odczytała skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec. Pozytywne opinie na jego temat wyrazili w imieniu wszystkich komisji RM jej przewodniczący, pozytywna była również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zanim doszło do głosowania, najpierw prace nad budżetem omówił pokrótce wiceburmistrz Mateusz Handel, po czym radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2032.
Uchwała budżetowa podjęta została przy 17 głosach za i 4 wstrzymujących się.
Według niej prognozowane tegoroczne dochody do kasy miasta wyniosą ponad 264,2 mln zł, a wydatki będą prawie 8 mln zł wyższe.

Uchwały
Radni podjęli także uchwały w sprawach:
zmian w budżecie na 2020 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na tala 2020 – 2031 • udzielenia powiatowi mikołowskiemu pomocy finansowej w kwocie 40 tys. zł na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Mikołowa • dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków • stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne • zmiany uchwały z 19 grudnia 2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • zmiany uchwały z 21 kwietnia 2020 w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera, Oświęcimskiej i Młyńskiej • n) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołów • określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej • zmiany uchwały z 27 listopada 2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania.

Informacje
Przyjęto także plan pracy RM i komisji na 2021 rok, zaś przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula poinformowali o pismach, które do nich wpłynęły, jak również o istotnych dla miasta wydarzeniach – m. in. o uzyskaniu przez Mikołów tytułu Lidera Edukacji, o czym szerzej opowiedziała wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz.

Interpelacje
Radni złożyli kilka interpelacji. Ewelina Kukla i Remigiusz Kuś zawnioskowali o utworzenie w ramach Miejskiej Placówki Muzealnej Galerii Sportu Mikołowskiego. O stworzenie plenerowych bibliotek zawnioskował Jarosław Sworzeń. Jan Przewoźnik interpelował o naprawę ul. Kuźnickiej na Goju, zaś Andrzej Sukiennik o remont ul. Malinowej oraz uzupełnienie tablic adresowych w Borowej Wsi. Kwestię bezpieczeństwa poruszyli: Katarzyna Głośna (przy Przedszkolu nr 1) i Remigiusz Kuś (na ul. Jesionowej). Aneta Esnekier zaapelowała w imieniu klubu OKS o utworzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Wolne głosy
Sołtys Paniów Jan Gaura wskazał na problem ulicznego oświetlenia w tym sołectwie. O konieczności zamontowania stojaków na rowery przy powstającej tężni na Małych Plantach wspomniała Aneta Esnekier, zaś wiceburmistrz Mateusz Handel uspokoił, że na pewno się takowe pojawią w tym miejscu. Radna podała również pomysł uatrakcyjnienia miejskiej przestrzeni o różne barwne elementy.
Na pytanie Katarzyny Głośniej, czy szpital św. Józefa został jednoimienny, burmistrz Stanisław Piechula odparł, że placówka funkcjonuje jak dotychczas, zaś minister zdrowia nadal nie ustosunkował się względem jej odwołania.
Stanisławę Hajduk-Bies interesowało, czy przewidziano jakieś działania w sytuacji, gdy nie może odbyć się doroczna wigilia dla samotnych w MDK, na co usłyszała od wiceburmistrz Iwony Spychały-Długosz, że osoby te otrzymają paczki do domów. Radna zapytała także o przyczyny opóźnień w wypłatach zasiłków z MOPS, do czego ustosunkowała się kierownik tej jednostki Aleksandra Stolarska.
Jako że niedawno minęły dwa lata od wyboru obecnej Rady Miasta, Jan Przewoźnik podsumował jej pracę, poruszył także kwestie ekologii, odczytując przy okazji swój wiersz na ten temat.
Z okazji zbliżających się świąt oraz Nowego Roku życzenia radnym oraz wszystkim mieszkańcom złożyli przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula. (BP)

15.12.2020 1 00315.12.2020 1 00415.12.2020 1 00515.12.2020 1 00615.12.2020 1 00715.12.2020 1 008

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 05.06.2024 plakat 02 0110.06.2024 plakat01 01

08.06.2024 plakat 01 00111.06.2024 plakat 01 001

08.06.2024 plakat 01 00208.06.2024 plakat 01 003

08.06.2024 plakat 01 00408.06.2024 plakat 01 005

 
Przewiń na górę