Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Absolutorium dla burmistrza

23.06.2020 1 00123.06.2020 1 002

To była pierwsza od kilku miesięcy sesja Rady Miasta, która nie odbyła się w zdalnym trybie. Zwołano ją na 23 czerwca.

Zachowane zostały jednak wszelkie wymogi bezpieczeństwa – w głównej sali Białego Domku zasiedli wyłącznie radni, sołtysi, władze miasta oraz panie z biura RM, na dodatek niemal każdy przy osobnym stoliku, podczas przemieszczania się obowiązywały też maseczki ochronne, zaś pracownicy Urzędu Miasta i goście obserwowali obrady na monitorze, przebywając w siedzibie muzeum piętro wyżej.

Raport o stanie gminy
Sesję rozpoczęło odniesienie do przygotowanego przez burmistrza Stanisława Piechulę i jego współpracowników raportu o stanie gminy, którego sporządzanie od dwóch lat jest obowiązkiem; radni poznali jego treść już wcześniej. W dyskusji, która później nastąpiła, radna Stanisława Hajduk-Bies nazwała ten dokument raczej materiałem promocyjnym i reklamowym, zarzucając jego autorom nieuwzględnienie kilku ważnych tematów m. in. kwestii społecznych, socjalnych i mieszkaniowych. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, iż ustawa nie zobowiązuje do ich poruszaniach w raporcie, zaś jego zastępcy: Iwona Spychała-Długosz i Mateusz Handel dodali, iż wspomniane sprawy są szeroko omawiane podczas tematycznych posiedzeń Rady Miasta.
Po uwadze radnego Adama Zawiszowskiego, że zwodnicze jest stwierdzenie, iż w ciągu pięciu lat kolejka oczekujących na komunalne lokum zmniejszyła się z 1000 do 300, Mateusz Handel przyznał, że w dużej mierze stało się to dzięki uaktualnieniu wniosków. Z kolei Aneta Esnekier została uspokojona, że mająca powstać dzięki budżetowi obywatelskiemu tężnia na pewno zostanie wykonana.
Radni w większości pozytywnie ocenili raport, przyjmując uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Wykonanie budżetu
Kolejna część sesji dotyczyła wykonania budżetu za 2019 rok. Jego realizację omówił szczegółowo Mateusz Handel. Reasumując: dochody Mikołowa w ubiegłym roku wyniosły 251 mln, zaś wydatki 248,5 mln.
Podczas dyskusji wiceprzewodniczący RM Michał Rupik przypomniał o konieczności remontu ul. Rolniczej, który z obiektywnych powodów nie doszedł do skutku. Stanisława Hajduk-Bies zarzuciła z kolei m. in. brak remontu stajenki, wyprzedaż majątku gminy, nadmierne dotowanie Ogrodu Botanicznego i niewystarczające rozwiązywanie problemów mieszkaniowych. Polemizowali z nią zarówno burmistrz, jak i jego zastępca, dowodząc, iż uwagi radnej mijają się z faktami lub wynikają z subiektywnego postrzegania poszczególnych spraw.
Jak poinformowano, sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Takie same były opinie komisji stałych RM przedstawione przez ich przewodniczących: Anetę Esnekier, Łukasza Rygułę, Jarosława Sworzenia, Agnieszkę Fiolę, Ewelinę Kuklę, Mateusza Biesa i Katarzynę Głośną, zaś przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Żur w imieniu jej członków zawnioskował o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2019.
Radni większością głosów podjęli uchwałę w tej sprawie, wcześniej zatwierdzając sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.
Stanisław Piechula podziękował za to, przy okazji dziękując wszystkim, również mającym odmienne spojrzenie na poszczególne działania, którzy angażują się w rozwój naszego miasta.

Uchwały
Radni przyjęli także uchwały dotyczące: zmian w budżecie na 2020 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021 • trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom, w których zorganizowano oddział przedszkolny • zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja • zmiany uchwały w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Jamny” • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach • skargi na działania burmistrza Mikołowa • uznania zasadności petycji o nadanie ulicy przy Starej Drodze nazwy Waltera Krupy • określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Informacje, interpelacje, zapytania i wolne głosy
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała m. in. konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników.
Aneta Esnekier zgłosiła interpelację o przeprowadzenie w postaci kartowania hydrologicznego inwentaryzacji oceny stanu jakości wód powierzchniowych i waloryzacji hydrologicznej na terenie całej gminy. Z kolei radna Anna Chrapek-Budacz pytała, jak to możliwe, że w kilku budynkach na os. Mickiewicza, w których wykonano termomodernizację, dochodzi do zalań lokali i pomieszczeń.
Pisemne odpowiedzi burmistrza na interpelacje z poprzedniej sesji otrzymali radni Grażyna Ostafin i Remigiusz Kuś.
Łukasz Ryguła poinformował o zainicjowanej niedawno akcji „Kobiety – kobietom”. Radna Ewa Chmielorz zauważyła, że ostatnie ulewy naruszyły stan wymagających remontu ulic Chabrów i Podgórnej, zachęciła również do udziału w akcji „Tak dla nas, Nie dla kolei dużych prędkości”. Grażyna Ostafin poprosiła o poinformowanie mieszkańców os. Kochanowskiego o zmianie dotychczasowej siedziby lokalu wyborczego. Krzysztof Żur przypomniał o problemie z barszczem Sosnowskiego w Borowej Wsi. Krzysztof Jakubiec podziękował strażakom za zaangażowanie w walce z żywiołem podczas nawałnicy 18 czerwca.
Już po zakończeniu sesji Katarzyna Syryjczyk-Słomska i Stanisław Piechula wręczyli radnym listy gratulacyjne z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego. (BP)

23.06.2020 1 00323.06.2020 1 00423.06.2020 1 00523.06.2020 1 00623.06.2020 1 00723.06.2020 1 00823.06.2020 1 00923.06.2020 1 01023.06.2020 1 01123.06.2020 1 012

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.04.2024 plakat 01 01 30.04.2024 plakat 01 02

 20.05.2024 plakat 01 00121.05.2024 plakat 01 002

20.05.2024 plakat 01 00225.05.2024 plakat 02 001

25.05.2024 plakat 02 00223.05.2024 plakat 01 002

25.05.2024 plakat 02 00326.05.2024 plakat 01

 
Przewiń na górę