Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Drugi raz w zdalnej formule

21.04.2020 2 00121.04.2020 2 002

To była już druga sesja przeprowadzona w zdalnym trybie. Zwołano ją na 21 kwietnia.

Wszystko wyglądało jak podczas poprzedniego posiedzenia przed dwoma tygodniami. W Białym Domku, gdzie sesje odbywają się od lat, przebywali tylko przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska, informatyk oraz dwie panie z biura RM, a tym razem także radczyni prawna Anna Wierzbica, zaś radni oraz burmistrzowie i sołtysi pozostawali w kontakcie internetowym i widzieli się na monitorach komputerów.

Uchwały
Pod dyskusję przedłożono kilkanaście projektów uchwał.
Radni postanowili: wprowadzić zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031 • udzielić powiatowi mikołowskiemu pomoc finansową w kwocie 45 tys. zł na współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego • wprowadzić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (radna Stanisława Hajduk-Bies przy okazji wspomniała o konieczności stworzenia ogrzewalni dla bezdomnych) • określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe • przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów 2020 roku • nadać jednej z nowych ulic nazwę Miętowa • przyjąć plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami • określić zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych.
Odnośnie tej ostatniej uchwały Stanisława Hajduk-Bies stwierdziła, że nie przewiduje ona niczego szczególnego, dlatego klub radnych PiS jest za rozszerzeniem form niesienia pomocy. Burmistrz Stanisław Piechula ripostował, iż możliwości anulowania czynszu w takich sytuacjach jeszcze nigdy dotychczas nie było.
Ponadto radni otrzymali dwie skargi na działalność burmistrza. Jedną z nich uznali za bezzasadną, z drugą zaś się zgodzili.

Kamienice do sprzedaży
Szeroką dyskusję wywołały projekty dwóch uchwał o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy Rynku 3 i 4.
Zdaniem radnej Grażyny Ostafin jest to nieuzasadnione wyprzedawanie majątku gminy. Burmistrz odparł, że obydwie kamienice wymagają remontu, który wiązałby się z wydatkiem 20 mln zł, tymczasem kwota ta przekracza możliwości miasta. Ponadto – dla przykładu – podał, iż budowa 32 mieszkań na Nowym Świecie kosztowała 6 mln zł, tymczasem w obydwu kamienicach jest ich 23, zatem taki remont byłby dla budżetu Mikołowa tym bardziej nieopłacalny.
Stanowisko radnej Ostafin poparła Stanisława Hajduk-Bies, również wiceprzewodniczący RM Michał Rupik uznał, że nie warto pozbywać się majątku gminy znajdującego się w najcenniejszym miejscu w mieście. Z kolei zdaniem kilkorga innych radnych (Andrzej Sukiennik, Aneta Esnekier, Ewa Chmielorz) nie ma niczego złego w zmianie własności tych budynków, jeżeli nabywca zadba o ich modernizację, a takiego właśnie gmina zamierza pozyskać.
– Naszym celem jest, by stały w tym miejscu dwie ładne kamienice, obojętnie czyje. Teraz są obskurne, a nie wiadomo, kiedy mielibyśmy pieniądze na ich remont – spuentował burmistrz Piechula.
Większością głosów 15 do 6 radni podjęli obydwie uchwały.

Informacje, interpelacje, wolne głosy
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała m. in., że majowa sesja też odbędzie się w zdalnym trybie, jej tematem wiodącym będzie Śląski Ogród Botaniczny.
Burmistrz Stanisław Piechula powiedział, że zaczynają już wpływać wnioski przedsiębiorców o pomoc, procedowane jest wsparcie dla Szpitala św. Józefa, takowe udzielone zostało już ośrodkowi w Borowej Wsi, w którym u kilku osób pojawił się koronawirus.
Interpelacje złożyli: Katarzyna Syryjczyk-Słomska – odnośnie możliwości prowadzenia zdalnej nauki z uczniami; Adam Zawiszowski – w kwestii pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii; Aneta Esnekier – na temat strefy pieszych.
W ramach wolnych głosów Michał Rupik podziękował wszystkim darczyńcom pomagającym stacji Pogotowia Ratunkowego, a Jarosław Sworzeń inwestorowi remontu kapliczki na rogu ulic Rymera i Wyzwolenia. Na pytanie radnej Ewy Chmielorz, czy zostanie otwarty PSZOK, burmistrz Piechula odparł, że już niebawem. Z kolei radnemu Sylwestrowi Czarnocie pytającemu o stan epidemii w Mikołowie podał adres strony internetowej www.mikolow.eu/koronawirus, na której zamieszczane są takie dane.
Stanisława Hajduk-Bies skrytykowała burmistrza za jego oświadczenie z początku kwietnia, że nie widzi on możliwości bezproblemowego przeprowadzenia wyborów prezydenckich w naszym mieście; uznała, że tym sposobem dowiódł swej niekompetencji, gdyż przygotowanie wyborów to jego obowiązek. Stanisław Piechula nie pozostał dłużny, zarzucając radnej nieznajomość wyborczych reguł i przepisów. (BP)

Transmisje obrad dostępne są na platformie YouTube na kanale Sesje Rady Miejskiej Mikołowa Rm, można je śledzić on line w czasie rzeczywistym.

21.04.2020 2 00321.04.2020 2 00421.04.2020 2 00521.04.2020 2 00621.04.2020 2 00721.04.2020 2 00821.04.2020 2 00921.04.2020 2 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.03.2024 plakat 02 001 02.04.2024 plakat 01 002

 27.03.2024 plakat 01 00218.04.2024 plakat 01 001

19.04.2024 plakat 01 00119.04.2024 plakat 01 002

18.04.2024 plakat 01 00216.04.2024 plakat 01 002

30.03.2024 plakat 02 00320.04.2024 plakat 02

 
Przewiń na górę