Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Tarcza antykryzysowa i elektroniczna rejestracja

06.04.2020 1

Zamknięte zakłady pracy, gabinety usługowe, restauracje i wiele sklepów to efekt epidemii, z którym muszą zmierzyć się zarówno właściciele firm, jak i ich pracownicy. Wsparciem dla nich mają być zapisy tarczy antykryzysowej.

- Jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców i pracodawców z powiatu mikołowskiego, to udzielane będzie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, PRFON oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Jako PUP będziemy głównie udzielali pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, a także dofinansowywali część wynagrodzenia oraz wspierali osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Poza realizacją zapisów tarczy antykryzysowej prowadzimy rejestrację osób bezrobotnych i wypłacamy zasiłki - tu mam ogromną prośbę o rzetelne wypełnianie dokumentów. Wszystkie znajdują się na naszej stronie oraz facebooku, gdzie zamiesiliśmy film, jak zarejestrować się przez internet - wyjaśnia Teresa Miguła, dyrektor PUP w Mikołowie, w materiale filmowym zamieszczonym na stronie starostwa powiatowego.

Więcej rejestracji bezrobotnych
Jak wyjaśnia w ostatnich dniach rośnie liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne. Jeśli zaś chodzi o  zwolnienia grupowe, to w ostatnim czasie zamiar taki zgłosiła jedna firma sieciowa planująca w naszym powiecie zwolnić czterech pracowników.
- Niestety, spodziewamy się wzrostu zarówno liczby bezrobotnych, jak i firm, które będę ograniczać zatrudnienie, a także zwolnień grupowych - zaznacza dyrektor PUP.

Zarejestruj się on line
Tak jak do wielu instytucji, tak również dostęp petentów do siedziby  Powiatowego Urzędu Pracy został ograniczony. Można się kontaktować z pracownikami telefonicznie:
Rejestracja bezrobotnego i świadczenia: 576 246 884
Rejestracja, zaświadczenia 576 246 868
Świadczenia 576 247 582
Referat Obsługi Klienta: 576 246 936, 576 246 935, 576 246 924, 576 246 923.
W sprawie staży i prac społecznie użytecznych 608 074 105
dotacje, refundacje, KFS 576 248 222
prace interwencyjne, dofinansowanie 50+ 576 246 953

Zespół ds. obsługi cudzoziemców i oferty pracy:
Obsługa cudzoziemców, oferty pracy, zwolnienia grupowe
796 764 868, 795 053 367, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Istnieje również możliwość skorzystania z obsługi elektronicznej poprzez platformę EPUAP /pupmikolow/SkrytkaESP lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
PUP zachęca do rejestracji elektronicznej przez stronę: www.praca.gov.pl.
Powiatowy Urząd Pracy informuje również o wstrzymujemy możliwość składania wniosków na wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy do odwołania.
Wszystkie osoby, które mają termin stawiennictwa wyznaczony w kwietniu, proszone są o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, celem ustalenia nowego terminu wizyty w Urzędzie.

Gdzie szukać wsparcia
Wsparcie pracodawców i pracowników z terenu powiatu mikołowskiego w ramach tarczy antykryzysowej realizowane będzie między innymi za pośrednictwem: Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE - FORMY WSPARCIA

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Niezwłocznie z chwilą wejście w życie przepisów, ogłosiliśmy nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest ona udzielana jednorazowo, w wysokości do 5 tys. zł.
Wnioski można składać za pośrednictwem ePUAP, strony praca.gov.pl, poczty na adres urzędu oraz skrzynki podawczej, umieszczonej przy wejściu głównym do urzędu. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków FP przeznaczonych na realizację tego wsparcia. Szczegóły na stronie i FB: https://mikolow.praca.gov.pl/-/11932235-nabor-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Przyznawane będzie mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres) na podstawie umowy. Ma być wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia. Przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników.
Będzie wypłacane na podstawie umowy w wysokości od 50% do 90% minimalnego wynagrodzenia przez 3 miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres). Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Przyznawane będzie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres) na podstawie umowy. Ma być wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu stosownego oświadczenia. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o którym mowa powyżej są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

INFORMACJE DODATKOWE
Oprócz nałożonych na nas obowiązków, wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prowadzimy akcję informacyjną „Tarcza antykryzysowa – formy wsparcia”.
Na naszym profilu na FB oraz stronie internetowej publikujemy szczegółowe informacje dla pracowników i pracodawców z terenu powiatu mikołowskiego, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH
Udziela wsparcia przedsiębiorcom na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Środków Pracowniczych w formie:
dofinansowania do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego,
dofinansowania do wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.
Szczegóły na stronie WUP:
https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/11916780-uwaga-informacje-o-pomocy-dla-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0NLJ6cYMqLEDJm3qibPioAlVM58zAtq-89BZ1tZ6eNEdeo6rIjzFVP268

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W RYBNIKU
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396?fbclid=IwAR2u0_uN1NnASiBMluZ9yWgONlmCOBQ7ssQ7Z6J1FZTGDfrrjkHnjQzHkHU
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448?fbclid=IwAR0yb7u0V_WrBCHNYsRQ0phpCoj0B8R0jLKDzbmaf9BDEV6OamPLur4KeZk
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468?fbclid=IwAR0Dvy6ESL6iHAN9OIffdwqZrIrlqxe57lJXQthoEqtRzJ1TNwDiOYIn2q0
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351?fbclid=IwAR1lMj4QxsBS2-LbPCQkww8ZYBHpw_H7GFlP44pJK1iG97HZDFPIM_zoHfY

Szczegółowe warunki ubiegania się o poszczególne formy wsparcia na stronie ZUS https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371?fbclid=IwAR3CQ0fRrFvSZtACCG1Shr2vleKk8rUOW4PfguqBRl1iPAfh1JFWep7WJ-k

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Dysponuje środkami mającymi zapewnić ciągłość zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Proponuje szereg konkretnych rozwiązań dla różnych grup naszych beneficjentów:

Pracodawcy
ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Samorządy
podtrzymanie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w okresie zawieszenia ich działalności w czasie pandemii;
wsparcie samorządów, które uruchomiły dodatkową pomoc w związku z epidemią w ramach jednego z modułów programu Rady Nadzorczej PFRON;
możliwość ubiegania się przez organizatora ZAZ o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne
dofinansowanie kosztów opieki domowej przy zawieszonych działaniach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone
możliwość rozliczenia umów bez konieczności zwrotu środków, mimo niezrealizowania założonej w tym okresie wielkości wsparcia lub działań, pod warunkiem że projekty zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.
Szczegóły na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wspiera-ciebie/?fbclid=IwAR3CV2ShXrqx_r1FFcgokjWVVRhAzfoB0aRCE2HA_i1-AEetU90U6BTRnp4

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.03.2024 plakat 02 001 02.04.2024 plakat 01 002

 27.03.2024 plakat 01 00223.03.2024 plakat 02 001

11.04.2024 plakat 01 00223.03.2024 plakat 02 002

07.04.2024 plakat 02 00102.04.2024 plakat 01 003

30.03.2024 plakat 02 00311.04.2024 plakat 03

 
Przewiń na górę