Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Jednogłośnie przeciwko planom szybkiej kolei

02.03.2020 2 00102.03.2020 2 002

Mikołowscy radni zdecydowanie sprzeciwili się planom poprowadzenia przez nasze miasto linii szybkiej kolei. Uczynili to 2 marca na nadzwyczajnej sesji w Białym Domku.

Uchwała
Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały „w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych trzech wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” były jedynym punktem obrad.
Treść uchwały:
„§ 1. W związku z ukazaniem się w przestrzeni publicznej informacji o pracach nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym Programu Kolejowego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych dla kolei dużych prędkości (250 km/h), których proponowane trajektorie nowych linii przebiegają przez tereny naszego Miasta, Rada Miejska Mikołowa, biorąc pod uwagę opinię zaniepokojonych mieszkańców, negatywne stanowisko Burmistrza Mikołowa oraz dyrekcji Śląskiego Ogrodu Botanicznego, wyraża sprzeciw wobec przebiegu proponowanych trzech wariantów trasy linii kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.
§ 2. Stanowisko Rady Miejskiej Mikołowa należy przekazać Prezesowi Rady Ministrów, Zarządowi Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o,, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Ministrowi Infrastruktury, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Wojewodzie Śląskiemu oraz Przewodniczącemu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w terminie do 10 marca 2020 roku.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie uchwały
Uzupełnieniem uchwały jest uzasadnienie jej treści:
„Rada Miejska Mikołowa, rozumiejąc intencje i cel projektu Rządowej Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), konieczność rozwoju kolei, jak i tworzenie nowych, szybkich połączeń, ma jednocześnie na uwadze skutki oraz niepowetowane straty dla mieszkańców i przyrody, w związku z czym wyraża stanowczy sprzeciw wobec przebiegu proponowanych trzech wariantów trasy linii kolejowych.
Stanowisko Rady Miejskiej jest zbieżne z opiniami wyrażonymi przez zaniepokojonych mieszkańców, Burmistrza Mikołowa oraz dyrekcję Ogrodu Botanicznego.
Ponadto Rada Miejska uważa, iż wszelkie działania zmierzające do realizacji inwestycji CPK winny być poprzedzone konsultacjami z samorządem lokalnym, zaś plany Spółki, na każdym etapie prac, winny uwzględniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany inwestycyjne, a także istotne miejscowe uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces realizacji inwestycji.
Rada Miejska stwierdza, że ścisła współpraca z samorządem, od początku ustalania przebiegu trasy, jest niezbędna, aby rozwój inwestycji CPK przebiegał w sposób skoordynowany i z korzyścią dla obecnych i przyszłych mieszkańców Mikołowa.
Przedstawiony przez Spółkę trzy warianty lokalizacji trasy szybkiej kolei nie były w żaden sposób konsultowane z bezpośrednio zainteresowanymi, co doprowadziło do usytuowania ich w lokalizacjach nie do przyjęcia.
W załączeniu przedkłada się opinie: Burmistrza Miasta Mikołów, Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Botanicznego, jednostek pomocniczych Gminy Mikołów, Stowarzyszenia Sąsiedzkie Siedlisko.”

Dyskusja i głosowanie
Propozycje wprowadzenia zmian do uzasadnienia przedstawiły reprezentujące klub radnych PiS Stanisława Hajduk-Bies i Anna Chrapek-Budacz, jednak nie spotkały się one z aprobatą. Polemizował z nimi burmistrz Stanisław Piechula, zaś radni: Ewa Chmielorz, Jarosław Sworzeń, Aneta Esnekier i Ewelina Kukla dodali, że sprzeciw powinien być wyrażony jednoznacznie, tym bardziej, że jako radni reprezentują mieszkańców.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska dodała, że wystosowała zaproszenie do Centralnego Portu Komunikacyjnego na spotkanie z przedstawicielem spółki, „aby wyjaśnić wątpliwości i niepokój, jaki wzbudziła inwestycja”, jednak dotychczas nie otrzymała odpowiedzi.
Za podjęciem przedstawionego projektu uchwały zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni. (BP)

02.03.2020 2 00302.03.2020 2 00402.03.2020 2 00502.03.2020 2 00602.03.2020 2 00702.03.2020 2 00802.03.2020 2 00902.03.2020 2 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 18.07.2024 plakat 0122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0215.07.2024 plakat 01 001

 
Przewiń na górę