Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Budżet na 2020 rok

18.12.2019 1 00118.12.2019 1 002

Zwołana na 17 grudnia ostatnia w mijającym roku sesja Rady Miasta rozpoczęła się od wizyty harcerzy, którzy przewodniczącej RM Katarzynie Syryjczyk-Słomskiej i burmistrzowi Stanisławowi Piechuli wręczyli Betlejemskie Światło Pokoju.

Budżet na 2020
Najważniejszym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały dotyczącej budżetu na 2020 rok – prognozowane wpływy do kasy miasta powinny wynieść ponad 266,304 mln zł, zaś wydatki prawie 268 mln.

Uchwały
Pozostałe podjęte tego dnia uchwały dotyczyły: wieloletniej prognozy finansowej lata 2020 – 2031 • protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice-1K wraz z otworem kierunkowym Bielszowice-2H • zmian w budżecie miasta na 2019 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2031 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym • zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa • nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 • zmiany lokalnego programu pomocy społecznej • nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu • zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 – 2021 • aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów • powołania do stałej komisji Rady Miejskiej nr 9 Eweliny Kukli • skargi na działalność burmistrza • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2019/2020 • czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych • określenia kryteriów rekrutacyjnych dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów • przystąpienia do zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego Gniotka • zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych.

18.12.2019 1 00318.12.2019 1 004

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

23.06.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 002

22.06.2024 plakat01 00321.06.2024 plakat 03 002

23.06.2024 plakat 01 00221.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę