Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Mieszkania, ławnicy i wysokość podatku

23.10.2019 1 0123.10.2019 1 02

22 października po raz 14. zebrała się w tej kadencji Rada Miasta Mikołowa.

Temat główny
Wiodącym tematem posiedzenia była gospodarka mieszkaniowa. Radni zapoznali się z pisemnym raportem Zakładu Gospodarki Lokalowej, zaś uwagi do niego złożyła radna Stanisława Hajduk-Bies.
Jak zauważyła, kilka rodzin zdecydowało się na przekazywanie na rzecz swych zaległości czynszowych wpływów z tzw. 500+, co jej zdaniem może budzić wątpliwości, gdyż te pieniądze służą wydatkowaniu na dzieci. Odnosząc się do tego prawnik UM odparła, że nie dochodzi tutaj do żadnej niezgodności, gdyż wg ustawy 500+ ma na celu zaspokajanie wszelkich potrzeb dzieci, w tym mieszkaniowych, wiceburmistrz Mateusz Handel zapewnił jednak, że ta kwestia zostanie przeanalizowana pod względem prawnym.

Uchwały
Radni zgodzili się na: wprowadzenie zmian w budżecie na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 • przekazanie 40 tys. zł parafii w Mokrem na prace konserwatorskie • wyrażenie zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa zajęć realizowanych przez CIS • porozumienie z Tychami na świadczenie usług przez tamtejszy Środowiskowy Dom Samopomocy „Św. Faustyna”.
Poza tym: przyjęli Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Program Ochrony Środowiska dla Mikołowa na lata 2019 – 2022 • postanowili przeznaczyć do zbycia gminną działkę przy ul. Mokierskiej • zgodzili się na dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Gniotka i ul. Zamkowej • odrzucili zasadność petycji dotyczącej nadania nazwy łącznikowi między ulicami Długą i Strzechy.
Zatwierdzili również wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – wyniosą one: w budynkach mieszkalnych 77 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni oraz 23,60 zł od metra kw., gdy prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kwestia mieszkania
W programie sesji pojawił się też projekt uchwały dotyczącej skargi na kierownika ZGL. Wystosował ją starszy mężczyzna zagrożony eksmisją ze swego mieszkania. Przyczyną jest, jak wyjaśniła wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz, faktyczne niezamieszkiwanie przez niego od dłuższego czasu tego lokalu, co oceniono na podstawie rozmów z sąsiadami oraz braku zużycia wody. Kierownik ZGL Jarosław Majewski dodał, że w przypadku nieprzebywania najemcy ponad 12 miesięcy w mieszkaniu przepisy upoważniają do podjęcia takich kroków. Skarżący przyznał, że wiele czasu spędza u swej mającej własne mieszkanie córki, jednak nie uważa za podstawne pozbawianie go własnego lokum.
Podzieliło taką opinię kilkoro radnych – m. in. Andrzej Sukiennik stwierdził, że nie rozumie, jak można chcieć eksmitować lokatora, który sumiennie płaci czynsz, a Krzysztof Jakubiec dodał, że zna ludzi, którzy od lat przebywają za granicą, ale opłacają należności i żadne reperkusje ich nie dotykają.
W rezultacie na wniosek przewodniczącej RM Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej dyskusja nad projektem uchwały dotyczącej skargi została przełożona, zaś jej autor został zaproszony do udziału w posiedzeniu komisji RM, na której sprawa zostanie ponownie omówiona.

Wybory ławników
Jako ostatnią podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 roku. Jej zatwierdzenie poprzedziła godzinna procedura głosowania przeprowadzonego przez komisję w składzie: Grażyna Ostafin, Jarosław Sworzeń i Andrzej Sukiennik. Do Sądu Okręgowego wybrano: Ewę Kurpanik, Elżbietę Rzepczak, Stanisławę Stempień i Krystynę Świerkot, a do Sądu Rejonowego w Mikołowie do orzekania w sprawach rodzinnych Ewę Barcz-Babiszewską i Barbarę Tomecką, zaś do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Marię Skwierawską i Barbarę Załogę. (BP)

23.10.2019 1 0323.10.2019 1 0423.10.2019 1 0523.10.2019 1 0623.10.2019 1 0723.10.2019 1 0823.10.2019 1 0923.10.2019 1 10

KALENDARIUM

NA AFISZU

14.05.2021 plakat2 30.04.2021 plakat1

 10.05.2021 plakat 00110.05.2021 plakat 002

09.05.2021 plakat 00209.05.2021 plakat 003

13.05.2021 plakat 0110.05.2021 plakat 004

01.05.2021 plakat2 00315.04.2021 plakat 001

Przewiń na górę