Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

19.06.2019 1 0119.06.2019 1 02

Od minuty ciszy ku pamięci Tadeusza Rosy rozpoczęła się 18 czerwca sesja Rady Miasta.

Raport o stanie gminy
Zgodnie z nowymi wymogami od tego roku wszystkie samorządy lokalne zobowiązane są do sporządzenia raportu o stanie gminy. Jego celem jest, najogólniej biorąc, określenie kondycji i polityki danej gminy oraz kierunków jej rozwoju. Przygotowany na sesję 18 czerwca liczył ponad 100 stron. W skrócie omówił go wiceburmistrz Mateusz Handel, który skupił się na sprawach finansowych, ale opowiedział również m. in. o prowadzonych inwestycjach i pomysłach władz miasta na dalszy rozwój Mikołowa.
Na tej podstawie radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi wotum zaufania, które jest kolejnym elementem wynikającym z nowych przepisów.

Sprawozdanie finansowe
W drugiej części radni mieli poznać sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2018 rok, ale uznano, że wcześniejsze wystąpienie wiceburmistrza Handla wyczerpało ten temat. Poznali za to pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu, następnie opinie komisji stałych RM przedstawili ich przewodniczący, zaś na koniec przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Żur zawnioskował o przyjęcie na mocy uchwały tego sprawozdania oraz podjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi Stanisławowi Piechuli absolutorium. Obydwie radni przyjęli większością głosów.
Burmistrz podziękował za absolutorium, jednocześnie przypomniał, że udziela się go wyłącznie z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta i żadne inne względy nie mogą mieć na to wpływu. Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska dodała, że od tego roku wszelkie pozaekonomiczne uwagi i wątpliwości dotyczące działań władz miasta można zgłaszać przy okazji głosowania nad wotum zaufania dla nich.

Uchwały
Pakiet pozostałych uchwał obejmował kilkanaście punktów.
Radni zgodzili się na: korektę załącznika do majowej uchwały dotyczącej budżetu • dokonanie zmian w budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 • udzielenie pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (100 tys. zł), sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych (30 tys. zł) i współfinansowanie kosztów prac projektowych dla przebudowy ul. Pszczyńskiej (30 tys. zł).
Poza tym podjęli uchwały w sprawie: udzielenia 4 tys. zł dotacji dla parafii św. ap. Piotra i Pawła na prace konserwatorskie • wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego dla ZIM • upoważnienia burmistrza do określenia opłat za usługi świadczone przez ZUK • określenia wzorców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi • nabycia na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości • ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez gminę oraz określenia granic ich obwodów • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o nich • skargi na burmistrza Mikołowa • przekazania burmistrzowi petycji mieszkańców ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej.

Informacje
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała o pismach, jakie dotarły w ostatnim czasie do Biura RM oraz o zebraniach i spotkaniach, w których uczestniczyli członkowie prezydium RM.
Burmistrz Stanisław Piechula zaprosił do uczestnictwa w Dniach Mikołowa.

Wolne głosy
Wiceburmistrz Mateusz Handel przybliżył pokrótce działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Radna Agnieszka Fiola zaprosiła na Memoriał im. Stanisława Michalskiego (22 czerwca). Przewodniczący zarządu RD Kamionka Andrzej Kamiński (przy wsparciu radnego Krzysztofa Jakubca) powiedział o odpadach składowanych od lat przy ul. Kościuszki i zaapelował o interwencję władz miasta w tej sprawie (pisaliśmy na ten temat przed miesiącem). (BP)

19.06.2019 1 0319.06.2019 1 0419.06.2019 1 0519.06.2019 1 0619.06.2019 1 0719.06.2019 1 08

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 06.07.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0206.07.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę