Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Krzyże Zasługi i herb do korekty

16.04.2019 1 00116.04.2019 1 002

Od wręczenia przez burmistrza Stanisława Piechulę tabletów wszystkim sołtysom rozpoczęła się 16 kwietnia sesja Rada Miasta.

Temat wiodący
Głównym tematem posiedzenia była oświata w mieście. Wszyscy otrzymali sprawozdania przygotowane specjalnie na tę okazję przez: dyrektora Centrum Usług Wspólnych Marcina Guza, naczelnik wydziału oświaty Jarosławę Bizoń i dyrektor Żłobka Miejskiego Kornelię Młyńską.
Na prośbę wiceprzewodniczącego RM Michała Rupika burmistrz poinformował, że w do rozpoczętego 8 kwietnia strajku przystąpiło 80 procent nauczycieli, ale egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów odbyły się bez problemów, zaś największym problemem jest protest w przedszkolach.
Radna Stanisława Hajduk-Bies podkreśliła, że należy podziękować osobom, dzięki którym egzaminy mogły się odbyć.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała pismo prezes ZNP w Mikołowie Heleny Obajtek, z którego wynika, że w tym tygodniu od strajku odstąpiły Przedszkola nr 4 i 6.

Uchwały
Na posiedzeniu podjęto pakiet uchwał. Radni zgodzili się na: wprowadzenie nowego załącznika do uchwały budżetowej, wprowadzenie zmian do tegorocznego budżetu, korektę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030, udzielenie pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu – 5 tys. zł na zadania informacyjno-promocyjne i 2880 zł na współfinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych, ustalenie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu miasta.
Postanowiono też o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy Rynku 13 i Konstytucji 3 Maja, większością głosów odrzucono z kolei przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Spółdzielczej w Bujakowie.
Ponadto zdecydowano o: przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w Mokrem, określeniu rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także uznaniu za bezzasadne dwóch skarg na burmistrza Mikołowa.
Ustalono również, że wybory do Rady Dzielnicy Kamionka odbędą się 16 czerwca, zaś sama rada musi liczyć 21 członków.

Informacje
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska wspomniała m. in. o wpłynięciu sprawozdania komisji heraldycznej, która negatywnie wypowiedziała się nt. herbu Mikołowa, sugerując jego zmianę.
Poinformowała też, że radna Martyna Centkowska-Strzelczyk zrezygnowała z przynależności do klubu radnych Razem dla Mikołowa i przystąpiła do Obywatelskiego Komitetu Samorządowego.
Powiedziała również o piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości przypominającym o mijającej w tym roku kadencji ławników oraz zaprosiła na wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Wojciecha 28 kwietnia.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował z kolei o przyznaniu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżów Zasługi kilkorgu mikołowianom – za działalność na rzecz społeczności lokalnej Genowefie Jakubowskiej-Fijałkowsiej (złoty), Mariuszowi Dmetreckiemu (srebrny) i Iwonie Spychale-Długosz (brązowy), za rozwój bibliotekarstwa Bożenie Holeczek (srebrny) i za działalność na rzecz rozwoju sportu Wojciechowi Tkaczowi (srebrny).

Interpelacje i wolne głosy
Radna Ewa Chmielorz poprosiła o: interwencję w sprawie wywozu z Mokrego i Bujakowa odpadów wielkogabarytowych, obsadzenie zielenią stacji transformatorowej w mokierskim parku, remont ul. Podgórnej i uporządkowanie ścieżki od wapienników do ŚOB.
Rany Jarosław Sworzeń zawnioskował o kontrolę miejskich placów zabaw.
W sprawie problemów z otrzymaniem miejsca w Miejskim Żłobku interpelowała radna Anna Chrapek-Budacz, zgłaszając listę pytań dotyczących tej placówki.
O naprawę ul. Malinowej oraz wykoszenie trawy wzdłuż DK 44 w Borowej Wsi zaapelował Krzysztof Żur.
Radna Stanisława Hajduk-Bies w imieniu mieszkańców ul. Żwirki i Wigury zaprotestowała wobec prowadzenia przy niej podcinki drzew w niedzielę 7 kwietnia, zwróciła też uwagę na drastyczną przycinkę drzew na os. Mickiewicza.
O doraźną naprawę nawierzchni ulic na os. Mickiewicza zwrócił się Michał Rupik.
Na zakończenie Katarzyna Syryjczyk-Słomska złożyła wszystkim obecnym i mieszkańcom Mikołowa życzenia świąteczne. (BP)

Następną sesję RM zaplanowano na 21 maja.

16.04.2019 1 00316.04.2019 1 00416.04.2019 1 00516.04.2019 1 00616.04.2019 1 00716.04.2019 1 008

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.02.2024 plakat 01 001 29.02.2024 plakat 01 002

 17.02.2024 plakat 01 00123.02.2024 plakat 01

20.02.2024 plakat 03 00229.02.2024 plakat 01 003

01.03.2024 plakat 0325.02.2024 plakat 01 002

18.02.2024 plakat 0129.02.2024 plakat 01 004

 
Przewiń na górę