Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Jubileusz, subwencja i pożegnanie

20.03.2019 1 0120.03.2019 1 02

Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Elżbiety Muszyńskiej, wieloletniej dyrektor najpierw Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, a następnie Centrum Usług Wspólnych, rozpoczęło 19 marca sesję Rady Miasta.

Kwiaty wręczyli jej przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula.

Temat główny
Tematem wiodącym posiedzenia było omówienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania przypadających w 2022 roku obchodów jubileuszu 800-lecia miasta oraz przedstawienie etapu procedury ustanowienia poprawionego herbu Mikołowa. Uczyniła to kierownik Biura Promocji Miasta Anna Olszynka. Przy okazji Katarzyna Syryjczyk-Słomska zapowiedziała powołanie oficjalnego już Komitetu Obchodów tego jubileuszu.

Uchwały
Pakiet proponowanych uchwał obejmował kilka punktów.
Radni zgodzili się na: wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 • ustalenie nowych zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020 • wprowadzenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” • ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych • ustalenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, a także określenie tygodniowego wymiaru zajęć dla pracujących w nich specjalistów.
Postanowili też o: przyjęciu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami • przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Elsnera, Oświęcimskiej i Młyńskiej • przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego dla Gniotka.
Na wniosek przewodniczącej RM większością głosów zaaprobowano apel do premiera i minister oświaty o zwiększenie subwencji oświatowej dla Mikołowa, gdyż obecna nie pokrywa rzeczywistych potrzeb, w związku z czym miasto zmuszone jest do dodatkowych wielomilionowych wydatków.

Informacje
Przewodnicząca RM poinformowała, że Klub Radnych PiS postanowił wycofać z kolegium redakcyjnego Gazety Mikołowskiej swojego przedstawiciela. Pogratulowała również wyboru nowym sołtysom.
Burmistrz Stanisław Piechula zaprosił radnych na 5 kwietnia na sadzenie nowych drzew w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

Interpelacje
Radna Aneta Esnekier zawnioskowała o wprowadzenie w Mikołowie standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej.
Z kolei radny Żur w imieniu własnym oraz radnego Andrzeja Sukiennika złożył interpelację o poprawę bezpieczeństwa na Drodze Krajowej nr 44 poprzez zamontowanie w wyznaczonych miejscach sygnalizacji świetlnej oraz tablic wyświetlających rozwijaną przez samochody prędkość.

Wolne głosy
Radna Ewa Chmielorz zaproponowała zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, by zamiast budowy zaprojektowanego w miejscu skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Łącznej i Górnej ronda, w efekcie czego trzeba by było wyburzyć jeden z domów, wprowadzić inne rozwiązanie. (BP)

20.03.2019 1 0320.03.2019 1 0420.03.2019 1 0520.03.2019 1 0620.03.2019 1 0720.03.2019 1 08

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 06.07.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0215.07.2024 plakat 01 001

 
Przewiń na górę