Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rycerze Jedi chcą swojej ulicy

22.01.2019 4 00122.01.2019 4 002

Minutą ciszy dla uczczenia Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska, rozpoczęła się 22 stycznia sesja Rady Miasta.

Po niej przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała list kondolencyjny, który zostanie przesłany do Gdańska.

Wystąpienie starosty
Gościem posiedzenia był starosta Mirosław Duży. Pogratulował radnym wyboru, a także zaprosił ich do wspólnej pracy na rzecz naszego powiatu, który w tym roku będzie we wrześniu świętował 20 lat istnienia. Przyznał, że we wspólnej egzystencji kilku gmin największym problemem z reguły bywają pieniądze, lecz wyraził nadzieję na umiejętne w tym względzie ustalenie priorytetów.

Uroczyste pożegnanie
Uroczyście pożegnano na sesji odchodzącą na emeryturę dyrektor żłobka miejskiego Grażynę Moczko. W imieniu władz miasta uczynili do Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula. Wielki bukiet Grażyna Moczko otrzymała także od dotychczasowych współpracownic. W ich imieniu wręczyła go Kornelia Młyńska, która od 1 lutego obejmie to stanowisko.

Interpelacje
Radna Stanisława Hajduk-Bies najpierw ustosunkowała się do formy złożonej przed miesiącem przez burmistrza odpowiedzi na jej interpelację z grudnia, po czym przedstawiła nową. Podważyła w niej sens decyzji, by Gazeta Mikołowska była pismem bezpłatnym i trafiającym pod każdy adres w naszym mieście, gdyż jej zdaniem nie ma to uzasadnienia.
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik na wniosek mieszkańców bloku przy ul. Kochanowskiego 4 zawnioskował o interwencję odnośnie dyskotek organizowanych w weekendy w sąsiadującym z nim Silver Clubie. Jak stwierdził, dochodzi wówczas do zakłócania ciszy nocnej oraz wielu interwencji policji.
O naprawę dachu na budynku przy ul. Mickiewicza 4 interpelował radny Sylwester Czarnota.

Plan posiedzeń
Radni zgodzili się zaproponowanym harmonogramem sesji na rok 2019. Odbędą się one: 5 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 27 sierpnia, 17 września, 22 października, 19 listopada oraz 17 grudnia. Rozpoczynać się będą o godz. 17.
Plany pracy poszczególnych komisji RM podali ich przewodniczący.

Temat wiodący
Tematem wiodącym była gospodarka odpadami w mieście.
Radni bez dyskusji przyjęli przedłożone sprawozdanie.

Uchwały
Radni zaaprobowali zmiany w budżecie na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030, zgodzili się też na udzielenie powiatowi pomocy finansowej w kwocie 45 tys. zł na system „Elektroniczny Strażnik” oraz prawie 79,5 tys. zł na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Przyjęto również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia w przypadku selektywnej zbiórki trzeba będzie zapłacić 18 zł od każdego mieszkańca oraz 36 zł od każdego przy zbiórce nieselektywnej.
Ustalono także bonifikaty dla użytkowników wieczystych w przypadku wcześniejszej zapłaty przez nich żądnej kwoty (wrócimy do tego tematu na łamach GM).
Ponadto podjęto uchwały dotyczące rekrutacji do przedszkoli i zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych.

Wybory sołtysów
Ustalono też daty wyboru nowych sołtysów i Rad Sołeckich:
• 25 lutego w Śmiłowicach,
• 27 lutego w Bujakowie,
• 1 marca w Borowej Wsi,
• 4 marca w Mokrem,
• 7 marca w Paniowach.

Informacje
Przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska wspomniała m. in. o petycji mieszkańców jednej z ulic, by nadać jej nazwę Rycerzy Jedi; wniosek skierowano do jednej z komisji RM.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował o spotkaniu u starosty wójtów i burmistrzów z powiatu mikołowskiego, podczas którego dyskutowano o przejrzystym rozdziale środków finansowych. (BP)

22.01.2019 4 00322.01.2019 4 00422.01.2019 4 00522.01.2019 4 006

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.09.2021 plakat2 001 24.10.2021 plakat 001

 24.10.2021 plakat 00224.10.2021 plakat 003

23.10.2021 plakat2 00124.10.2021 plakat 004

24.10.2021 plakat 00518.10.2021 plakat 002

10.10.2021 plakat 00416.10.2021 plakat2

Przewiń na górę