Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Niezgoda na służebność

21.02.2018 1 00121.02.2018 1 002

Dopłata do wody i odprowadzania ścieków, pomoc dla starostwa i zasłonięte kolektory

Wbrew pozorom nie temat gospodarki wodno–ściekowej ani przyszłość kotłowni przy ul. Grażyńskiego zdominowały zwołaną na 20 lutego sesję Rady Miasta, lecz kwestia dojazdu do prywatnej działki za Białym Domkiem.

Bez interpelacji
To zdarza się rzadko, ale podobnie jak przed miesiącem nie zgłoszono żadnej interpelacji. Radni nie debatowali także nad tematami wiodącymi, czyli gospodarką wodno–ściekową w świetle nowych przepisów prawnych ani perspektywą dalszej działalności kotłowni przy ul. Grażyńskiego, wychodząc z założenia, że wyczerpano je podczas wcześniejszych dyskusji na zebraniach komisji RM. Przewodniczący RM Michał Rupik poinformował jedynie przy tej okazji o mającym się odbyć spotkaniu z przedstawicielami Tauron Wytwarzanie odnośnie propozycji pociągnięcia linii ciepłowniczej z Łazisk Górnych do Mikołowa.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował 11 pozycji.
Postanowiono: ustalić na okres od 1 marca do 10 czerwca dopłaty 1,85 zł brutto do 1 metra sześciennego wody i 5,40 zł brutto do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków • wprowadzić zmiany w budżecie na 2018 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 • udzielić powiatowi mikołowskiemu pomocy w kwocie 100 tys. zł na współfinansowania budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach • ustalić na 120 zł miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim • uchwalić nowy statut Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka • skorygować brzmienie uchwały w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Kamionka • określić tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych • uzupełnić brzmienie uchwały dotyczącej rekrutacji do publicznych przedszkoli • przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Mikołowa.

Działka bez dojazdu
Dyskusję wywołał i emocje wzbudził projekt uchwały, na mocy której miano by wyrazić zgodę na ustanowienie służebności gruntowej w celu stworzenia dojazdu (innego od wcześniej wyznaczonego) do działki położonej między Białym Domkiem i starostwem. Została ona nabyta kilkanaście lat temu od Mifamy przez prywatnego przedsiębiorcę. Problem w tym, że właściciel nie ma do niej dojazdu, gdyż otoczona jest gruntami należącymi do miasta i Skarbu Państwa.
Sprawa ciągnie się od 2005 roku. Nabywca starał się o stworzenie do swej działki dojazdu, napotykał jednak na opór poprzednich władz Mikołowa, gdyż według doniesień miał zamiar postawić w tym miejscu supermarket. Skończyło się na sprawie sądowej i werdykcie, na mocy którego w celu umożliwienia dojazdu ustanowiono służebność gruntową na odcinku od ul. K. Miarki wzdłuż Białego Domku. Po jakimś czasie, w efekcie kolejnych rozpraw, zmieniono ją i ustanowiono mniej więcej na trasie obecnego wjazdu z ul. Żwirki i Wigury na parking za Białym Domkiem oraz na jej przedłużeniu. To nadal budziło sprzeciwy. Kilka lat temu, w celu rozwiązania konfliktu, miasto zaproponowało przedsiębiorcy zamianę spornej działki na inną, w okolicach ul. Świętego Wojciecha, ale po czasie wycofano się z tego pomysłu.
Problem jednak pozostał, zaś właściciel chce korzystać ze swego terenu. W tym celu zaczęto szukać innych rozwiązań.
Jak powiedział relacjonujący ten temat na sesji burmistrz Stanisław Piechula, miasto opracowało projekt innego dojazdu, również od ul. Żwirki i Wigury, ale na wysokości wjazdu na teren drukarni, zaś całość (wraz z budową parkingu) miałby sfinansować sam zainteresowany. Taka miałaby być właśnie nasza propozycja na ugodę z nim, o ile on się na nią zgodzi. Jak podkreślił burmistrz, sprawa jest o tyle pilna, żeby załatwić ją przed kolejną rozprawą sądową.
Obecni na sesji w większości nie podzielili tej opinii. Radny Eugeniusz Wycisło poprosił burmistrza, by ten zażądał od inwestora przedłożenia planów przyszłego zagospodarowania tego terenu, zasugerował również, aby ten skoordynował je z zamierzeniami stworzenia w rejonie dworca centrum przesiadkowego.
Dalej poszła w swej wypowiedzi radna Stanisława Hajduk–Bies, zdaniem której należy sprzeciwić się jakiejkolwiek inwestycji w tym miejscu, w podobnym tonie wypowiedzieli się radny Krzysztof Jakubiec oraz przewodniczący RM Michał Rupik.
Burmistrz Stanisław Piechula przekonywał, że wydanie zakazu jest już niemożliwe, gdyż teren jest prywatny, a sąd określił służebność gruntową na dojazd, więc w naszej gestii pozostaje już wyłącznie zmiana jego przebiegu. Większość radnych takiego podejścia nie zaakceptowała.
W głosowaniu pięcioro z nich opowiedziało się za podjęciem uchwały (czyli wyrażeniem zgody na ugodę w sprawie nowego przebiegu przejazdu), od głosu wstrzymało się czworo, przeciw było 11, wobec czego nie została ona podjęta.

Informacje
Przewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że sołtys Bujakowa Antoni Pucher z dniem 1 lutego w związku z chorobą złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Wybory jego następcy wyznaczono na 27 lutego (już po zamknięciu tego numeru GM). Powiedział także, że w ostatnich dniach lutego pojawi się w Mikołowie rodzina z Kazachstanu, którą miasto zobowiązało się swego czasu przyjąć.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował z kolei o ogłoszeniu przetargu na remont ulicy Mieczysława Dzieńdziela, na który pozyskano 2 mln zł dofinansowania z Metropolii.

Wolne głosy
Mieszkaniec Jacek Mazur wskazał na problem polegający na tym, że swego czasu zainstalował przy swym domu kolektory słoneczne, jednak obecnie nie może z nich korzystać, gdyż rosnące w pobliżu krzewy zasłoniły je, a mimo starań nie potrafi uzyskać zgody na ich przycięcie. Poprosił o interwencję w tej sprawie. (BP)

21.02.2018 1 00321.02.2018 1 00421.02.2018 1 00521.02.2018 1 00621.02.2018 1 00721.02.2018 1 008

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.04.2024 plakat 01 01 30.04.2024 plakat 01 02

 20.05.2024 plakat 01 00121.05.2024 plakat 01 002

20.05.2024 plakat 01 00225.05.2024 plakat 02 001

25.05.2024 plakat 02 00223.05.2024 plakat 01 002

25.05.2024 plakat 02 00326.05.2024 plakat 01

 
Przewiń na górę