Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Absolutorium dla burmistrza

26.06.2024 01 00126.06.2024 01 002

Rokowania były marne – po zapoznaniu się z obfitym programem zwołanej na 25 czerwca sesji Rady Miasta uczestniczący w niej mogli co najwyżej liczyć na jakąś telewizyjną powtórkę z rozgrywanego tego wieczoru meczu Polska – Francja na piłkarskich Mistrzostwach Europy.

A tu zaskoczenie – udało się zarówno być na całym posiedzeniu, jak i zdążyć do domu jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania. Bo wszystko poszło bardzo sprawnie.

Nagroda dla Mikołowa
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała na rozpoczęciu debaty, że uczestniczyła na początku czerwca w konferencji, na której odebrała przyznaną Mikołowowi przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej nagrodę im. Jerzego Regulskiego w uznaniu za wzmacnianie przez nasze miasto samorządności lokalnej. Na potwierdzenie reprezentująca to gremium obecna na sesji Marlena Moliszewska-Gumulak odczytała laudację, w której podkreślała m. in. umiejętne budowanie u nas postaw obywatelskich, rosnącą rolę wolontariatu i aktywność mieszkańców. Katarzyna Syryjczyk-Słomska przekazała odebraną wówczas statuetkę oraz dyplom burmistrzowi Stanisławowi Piechuli i jego zastępcy Mateuszowi Handlowi.

Nowa radna
Jako że wybrana 7 kwietnia do RM Aneta Esnekier została zastępcą burmistrza i musiała w związku z tym zrzec się mandatu, jej miejsce w Radzie Miasta zajęła Anna Rocznik, która odebrała 25 czerwca zaświadczenie o nominacji i złożyła ślubowanie radnej.

Zaufanie i absolutorium
Główną część obrad stanowiło podsumowanie działań władz miasta w 2023 roku. Raport o stanie Mikołowa za ten czas napotkał kilka uwag radnych opozycyjnego klubu Mikołów – Mój Wybór, jednak obecni podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi.
Podobnie było ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023. Pozytywną opinię o nim wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje Rady Miasta, zaś komisja rewizyjna zarekomendowała udzielenie na tej podstawie absolutorium burmistrzowi, co radni uczynili zdecydowaną większością głosów.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilkanaście pozycji. Podjęto je w sprawach: zmiany dwóch uchwał odnośnie stałych komisji RM – nr 1 ds. Samorządu i nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska • zmian w budżecie na 2024 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2024-2041 • współfinansowania zadań Powiatu Mikołowskiego – 144 953,00 zł na roboty na ul. Mokierskiej; 198 727,75 zł na prace na ul. Grudniowej, Lipcowej i Podleskiej; 2 185,83 zł na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Fabrycznej • powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mikołów na lata 2024-2028 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia terminowej umowy dzierżawy • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy Osiedlu przy Plantach 6/5 oraz przy ul. Pszczyńskiej • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I •  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I – w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie Gminy Mikołów • wniesienia skargi na orzeczenie nadzorcze wojewody śląskiego.
Poza tym radni wskazali Katarzynę Głośną i Anetę Stelmach jako przedstawicielki RM do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także zarządzili, że wybory do Rady Dzielnicy Kamionka odbędą się 6 października.

Informacje
Jak poinformowała przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska, grupa mieszkańców zawnioskowała o powołanie komisji Rady Miasta ds. Kolei Dużych Prędkości CPK. Decyzję podejmą radni w najbliższym czasie. (BP)

26.06.2024 01 00326.06.2024 01 00426.06.2024 01 00526.06.2024 01 00626.06.2024 01 00726.06.2024 01 00826.06.2024 01 00926.06.2024 01 01026.06.2024 01 01126.06.2024 01 012

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 06.07.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0206.07.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę