Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Ostatnie posiedzenie przed wyborami

26.03.2024 01 00126.03.2024 01 002

Przedostatnią w tej kadencji sesję Rady Miasta zwołano na 26 marca. Pożegnalną zaplanowano na 9 kwietnia.

Uchwały
Jako że posiedzenie, które pod nieobecność przewodniczącej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej poprowadził jej zastępca Michał Rupik, nie miało tematu przewodniego, po kilku formalnych punktach od razu przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.
Podjęto je w sprawach: zmian w budżecie na 2024 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2041 • udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej 3,6 tys. Zł na wyjazd śródroczny uczniów ZS nr 1 S • zmiany uchwały nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania • wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mikołów na rok 2024 • określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Kolejowej, a także na zbycie nieruchomości przy ulicach Krakowskiej oraz Jana Pawła II 8. Odnośnie tej ostatniej wywiązała się dyskusja, w której radna Stanisława Hajduk-Bies była przeciwna  sprzedaży tej kamienicy, a radny Krzysztof Żur dodał, że nie należy podejmować takiej decyzji pod koniec kadencji. Burmistrz Stanisław Piechula wyjaśnił, iż obiekt jest w katastrofalnym stanie, zaś gminy nie stać na poniesienie liczonego w wielu milionach złotych finansowego ciężaru jego remontu, poza tym samo podjęcie uchwały nie oznacza jeszcze sprzedaży, z której gmina, póki nie zostanie ogłoszony przetarg, zawsze może się wycofać.

Wybór ławników
Przeprowadzono również  wybory uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2024-2027, którymi zostały Lidia Duch i Agnieszka Przepióra.

Informacje, interpelacje, pytania i wolne głosy
Michał Rupik przedstawił kilka bieżących spraw, a burmistrz zaprosił do lektury sprawozdania z realizacji uchwał.
Interpelacje złożyli: radna Grażyna Ostafin odnośnie budowy kanalizacji, remontu drogi i dostępu do internetu na ul. Sosnowej, a także Krzysztof Żur – pierwszą w sprawie problemów z przekwalifikowywaniem gruntów rolnych na budowlane, a drugą dotyczącą zadłużenia miasta i poręczenia dla ZIM w latach 2014 – 2016.
Radną Annę Chrapek-Budacz interesowała kwestia parkingów przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym, a Stanisławę Hajduk-Bies brak toalet w centrum przesiadkowym. Grażyna Ostafin zaprosiła na 10 kwietnia do Bazyliki św. Wojciecha na mszę w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej i złożyła obecnym świąteczne życzenia.
Sesję zakończyły dywagacje Krzysztofa Żura, jedna stanowiła zarzut radnego względem Gazety Mikołowskiej, która jakoby niewłaściwie zrelacjonowała w swym ostatnim wydaniu.

26.03.2024 01 00326.03.2024 01 00426.03.2024 01 00526.03.2024 01 00626.03.2024 01 00726.03.2024 01 00826.03.2024 01 00926.03.2024 01 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

23.06.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 002

22.06.2024 plakat01 00321.06.2024 plakat 03 002

23.06.2024 plakat 01 00221.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę