Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Bezpieczeństwo i wybory sołtysów

27.02.2024 03 00127.02.2024 03 002

Przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta zwołana została na 27 lutego.

Temat wiodący
Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa w Mikołowie, zatem gościli na nim p. o. komendanta powiatowego policji podinsp. Andrzej Rudolf, p. o. komendanta powiatowego PSP st. kpt. Arkadiusz Borowicz, komendant miejski ZOSP Mariusz Paździor i komendant straży miejskiej Bogusław Łuczyk.
Podziękowania za pracę podległych im jednostek złożyli przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz radni Aneta Esnekier, Lech Wróblewski, Jarosław Sworzeń i Krzysztof Żur, który ponadto spytał m. in. o odcinkowy pomiar prędkości na DK 44. Radną Stanisławę Hajduk-Bies interesowało, czy SM wypracowała procedury odnośnie niektórych interwencji, radna Anna Chrapek-Budacz wspomniała o braku oświetlenia na ul. Podleskiej oraz o tymczasowej siedzibie OSP Mikołów, Katarzyna Syryjczyk-Słomska o niefortunnie zlokalizowanym przystanku przy SP nr 3, a Lech Wróblewski zapytał o problem cyberprzestępczości. Przy okazji radny Jan Przewoźnik podzielił się z obecnymi osobistymi przemyśleniami nt. bezpieczeństwa.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2024 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2041 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (12.339,00 zł na monitoring systemu do pomiaru jakości powietrza i 1.250.000,00 zł na współfinansowanie budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej) • wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Mikołów • przekształcenia Przedszkola nr 6 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta dla trzech obszarów położonych: w rejonie ulicy Piaskowej – obszar nr 1, w rejonie ul. Grudniowej – obszar nr 2, w rejonie ul. ks. Franciszka Górka – obszar nr 3 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta dla obszaru Kamionka – etap II, w obszarze ul. Katowickiej, ul. J. Wieczorka i granicy miasta • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta dla Rety i Rety Śmiłowickiej – etap I • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta dla obszaru Mokre, w rejonie ul. Sosnowej • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2024 roku • petycji do Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej m. in. zwołania posiedzenia RM oraz podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stanowiska dotyczącego zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską na system prawdziwej demokracji, czyli sprawowania władzy bezpośrednio przez Naród Polski.
Na mocy uchwały ustalono również terminy wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich. Odbędą się one w kwietniu: 11 w Bujakowie, 15 w Paniowach, 18 w Mokrem, 22 w Śmiłowicach i 25 w Borowej Wsi.

Informacje
Bieżące informacje przekazali zgromadzonym przewodnicząca Rady Miejskiej i burmistrz Stanisław Piechula. Przy okazji przegłosowania wniosków pokontrolnych dotyczących działalności sołtysów i Rad Sołeckich Krzysztof Żur zarzucił im łamanie prawa, gdyż wbrew statutom nie organizowali dwa razy w roku zebrań mieszkańców. Katarzyna Syryjczyk-Słomska skomentowała to, że radny, będąc wcześniej kilka lat przewodniczącym komisji rewizyjnej, jakoś nie dostrzegł wówczas tego problemu, co oznaczałoby niedopełnienie przez niego obowiązków.

Interpelacje
Krzysztof Żur złożył interpelacje – pierwsza dotyczy wskazanie kwoty zadłużenia Mikołowa na koniec 2023 roku, druga przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania DK 44 z ul. Strażacką. Radny Krzysztof Jakubiec zawnioskował o wydłużenie trasy jadącego z Kamionki do centrum busa do placu Synagogi.

Wolne głosy
Anna Chrapek-Budacz wróciła do braku oświetlenia przy ul. Podleskiej i bocznych, zapytała także o remont ulic na osiedlu Mickiewicza; Krzysztof Żur wyraził swe uwagi wobec broszury informacyjnej kolportowanej przez burmistrza; zaś radna Grażyna Ostafin wskazała problem zalegających przy ul. Krakowskiej od jesieni worków z liśćmi, poruszyła także kwestię bezpieczeństwa podczas imprezy „Dziecięca fest frajda” w hali MOSiR. (BP)

27.02.2024 03 00327.02.2024 03 00427.02.2024 03 00527.02.2024 03 00627.02.2024 03 00727.02.2024 03 00827.02.2024 03 00927.02.2024 03 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 21.06.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

23.06.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 002

22.06.2024 plakat01 00321.06.2024 plakat 03 002

23.06.2024 plakat 01 00221.06.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę