Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Budżet w blasku Światła Pokoju

19.12.2023 01 00119.12.2023 01 002

Przyjęciem Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczęła się 19 grudnia ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta. Przyniosła je na posiedzenie nowa komendant mikołowskiego hufca ZHP Monika Tajs, a przyjęli – pod nieobecność przewodniczącej RM – obaj wiceprzewodniczący: prowadzący te obrady Michał Rupik i Remigiusz Kuś oraz burmistrz Stanisław Piechula.

Kasa na cały rok
Głównym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Mikołowa na rok 2024. Jej projekt odczytała skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec, która przedstawiła również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Planowane dochody miasta mają w 2024 roku wynieść prawie 311,5 mln zł, zaś przewidywane wydatki niemal 314 mln zł.
Cały projekt zaaprobowali w imieniu wszystkich komisji RM ich przewodniczący.
W dyskusji nt. przyszłorocznego budżetu głos zabrał jedynie radny Krzysztof Żur, którego nie satysfakcjonują zapisane w nim na najbliższych 12 miesięcy wydatki na inwestycje w Borowej Wsi. Polemizowali z nim burmistrz Stanisław Piechula, jego zastępca Mateusz Handel oraz radni Remigiusz Kuś, Michał Rupik i Jarosław Sworzeń. Przypomnieli mu chociażby o oddanym w 2023 roku w tym sołectwie kosztem 14 mln zł nowym przedszkolu, które było najkosztowniejszym w tej kadencji przedsięwzięciem miasta finansowanym wyłącznie z własnych środków. Remigiusz Kuś ponadto skomentował, że każdy z obecnych jest radnym Mikołowa, a nie tylko danego sołectwa, więc na sprawy miasta powinien mieć globalny ogląd.
Ostatecznie uchwała, jak również wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2041, zostały przyjęte, za co burmistrz złożył podziękowania w imieniu wszystkich, którzy nad tymi projektami pracowali.

Uchwały
Radni poza tym podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2023 rok (dwie) • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2041 • wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego • wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej • zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 • podwyższenia kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 • zmiany uchwały nr LIV/524/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów.
Przyjęto także plany pracy Rady Miejskiej i komisji na 2024 rok.

Informacje, interpelacje i wolne głosy
Wiceprzewodniczący Michał Rupik i burmistrz Stanisław Piechula przedstawili kilka bieżących spraw. Interpelacji żadnych nie zgłoszono.
W wolnych głosach radna Stanisława Hajduk-Bies poprosiła o interwencję odnośnie zatruwania powietrza przez jedną z firm w rejonie ul. Waryńskiego, Krzysztof Żur zapytał o dodatkowy podatek deszczowy, na co burmistrz zapewnił, że nie jest takowy planowany, zaś radna Grażyna Ostafin poprosiła o upowszechnienie informacji, że na parkingu przy ul. Szafranka znajduje się lodówka, do której można przynosić żywność dla potrzebujących.
Na zakończenie radne Ewa Chmielorz i Stanisława Hajduk-Bies złożyły radnym oraz mieszkańcom życzenia świąteczne i noworoczne. (BP)

19.12.2023 01 00319.12.2023 01 00419.12.2023 01 00519.12.2023 01 00619.12.2023 01 00719.12.2023 01 00819.12.2023 01 00919.12.2023 01 01019.12.2023 01 01119.12.2023 01 01219.12.2023 01 01319.12.2023 01 014

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 20.07.2024 plakat 01 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00319.07.2024 01

07.07.2024 plakat 0215.07.2024 plakat 01 001

 
Przewiń na górę