Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Odznaki, skwer, współpraca z powiatem i odśnieżanie

28.11.2023 02 00128.11.2023 02 002

Kolejna sesja Rady Miasta odbyła się 28 listopada w Białym Domku.

Srebrne odznaki
Nim przystąpiono do jej zasadniczej części, grupa osób odebrała srebrne honorowe odznaki za zasługi dla Województwa Śląskiego. Wręczył je radny Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik w towarzystwie przewodniczącej Rady Miasta Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej i burmistrza Stanisława Piechuli (pełna lista nagrodzonych poniżej).

Współpraca miasta
Tematem wiodącym posiedzenia była współpraca miasta ze Starostwem Powiatowym oraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, w związku z czym goszczono starostę Mirosława Dużego oraz członkinie Zarządu Powiatu Grażynę Nazar i Janinę Szołtysek. Starosta pokrótce omówił temat, podkreślając wzorcowe wręcz współdziałanie powiatu z samorządami tworzących go gmin, które nie jest jednak w stanie zrekompensować strat finansowych będących efektem wprowadzenia kilka lat temu przez ówczesny rząd tzw. Polskiego Ładu. Wspomniał o wspólnych inwestycjach, ale również o kłopotach związanych z utrzymaniem Szpitala Powiatowego.
W dyskusji radna Stanisława Hajduk-Bies powróciła do kilkakrotnie poruszanej już sprawy utworzenia ogrzewalni dla bezdomnych, radna Anna Chrapek-Budacz poruszyła kwestię bezpieczeństwie na drogach powiatowych, radny Jarosław Sworzeń pytał o III etap modernizacji ul. Pszczyńskiej, zaś radna Grażyna Ostafin wspomniała o wadliwym podjeździe dla niepełnosprawnych do przychodni przy ul. Okrzei.

Uchwały
Radni podjęli kilkanaście uchwał dotyczących: zmian w budżecie na 2023 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2041 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu • zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 6 • zobowiązania burmistrza do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ulicach: Waryńskiego,  Modrzewiowej, Pszczyńskiej, Podgórnej i Jodłowej • programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 • przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu do 2033 roku z perspektywą do 2050 roku • zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”.
Dyskusję wywołał projekt podjętej ostatecznie – a wcześniej zilustrowanej krótkim filmikiem – uchwały o nadanie terenowi przy Białym Domku nazwy Skwer Praw Kobiet. Stanisława Hajduk-Bies dowodziła, że powinna ona brzmieć Skwer Praw Wyborczych Kobiet, w czym poparł ją radny Krzysztof Żur, zaś polemizowali z nimi m. in. przewodnicząca RM, Jarosław Sworzeń, Ewa Chmielorz i Michał Rupik.
Nie było także zgodności podczas procedowania uchwały w sprawie ustalenia mającej polegać na budowie 11 budynków jednorodzinnych inwestycji mieszkaniowej przy ul. Przelotowej, na którą większością głosów nie wyrażono zgody.

Informacje, interpelacje, wolne głosy
Przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk-Słomska i burmistrz Stanisław Piechula przedstawili obecnym kilka aktualnych spraw. Radny Jan Przewoźnik wniósł na piśmie kilka interpelacji odnośnie awarii oświetlenia przy ul. Gliwickiej, koszenia trawy wzdłuż niej, braku wiaty na przystanku Goj oraz dziur w jezdni u zbiegu ulic Gliwickiej i Kosów.
W wolnych głosach Krzysztof Żur poruszył sprawę odśnieżania dróg, wrócił także do dyskusji, jakie wywiązały się podczas podejmowania uchwał.
Ostatnia w tym roku sesja odbędzie się 19 grudnia. (BP)

Nagrodzeni srebrnymi honorowymi odznakami za zasługi dla Województwa Śląskiego:
• Monika Baraniok – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie i sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP w Mikołowie
• Mariusz Paździor – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem i prezes Zarządu Miejskiego OSP w Mikołowie
• Paweł Gurst – prezes OSP Paniowy oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego OSP w Mikołowie
• Patryk Bubła – wolontariusz, edukator w zakresie bezpieczeństwa i ekologii, członek Zarządu OSP Powiatu Mikołowskiego
• Łukasz Hirsa – wolontariusz,  harcerz, od 2019 roku szef finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mikołowie
• Bogumił Dyga – prezes KS Burza Borowa Wieś, członek Rady Sołeckiej, współzałożyciel mikołowskiego klubu hodowców kanarka kolorowego
• Sylwia Jędraszek-Prusko – aktywistka i edukatorka ekologiczna prowadząca akcję „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady”
• Wojciech Klasa – architekt, laureat wielu branżowych konkursów zaangażowany w  rewitalizacje zabytkowych obiektów.

28.11.2023 02 00328.11.2023 02 00428.11.2023 02 00528.11.2023 02 00628.11.2023 02 00728.11.2023 02 00828.11.2023 02 00928.11.2023 02 01028.11.2023 02 01128.11.2023 02 01228.11.2023 02 01328.11.2023 02 014

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.06.2024 plakat 01 001 01.06.2024 plakat 01 002

 05.06.2024 plakat 02 0110.06.2024 plakat01 01

08.06.2024 plakat 01 00111.06.2024 plakat 01 001

08.06.2024 plakat 01 00208.06.2024 plakat 01 003

08.06.2024 plakat 01 00408.06.2024 plakat 01 005

 
Przewiń na górę