Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Gaszą pożary w Śmiłowicach od 95 lat

03.09.2023 4 00103.09.2023 4 002

Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach świętowała 2 września 95-lecie istnienia.

Obchody zainaugurowała celebrowana przez proboszcza Roberta Uflanta msza święta, po której strażacy i ich goście przemaszerowali na teren przy remizie. Tam naczelnik śmiłowickiej OSP dh Henryk Kamiński złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mikołowie druhowi Dariuszowi Gaschiemu. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów głos zabrał prezes OSP w Śmiłowicach dh Piotr Szałowski, który powitał gości oraz odczytał rys historyczny miejscowej jednostki.
Gośćmi byli przedstawiciele władz Mikołowa – burmistrz Stanisław Piechula i jego zastępca Mateusz Handel, przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska i jej zastępca Remigiusz Kuś, starosta Mirosław Duży, radni miejscy (Aneta Esnekier i Jarosław Sworzeń), komendant powiatowy PSP Damian Krawczyk, obecni i byli członkowie OSP w Śmiłowicach oraz poczty sztandarowe innych jednostek OSP.
Podczas apelu grupie zasłużonych strażaków wręczono odznaczenia. Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa odebrał Tomasz Kamiński, a Brązowy – Michał Lipiński. Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono Martynie Lipińskiej. Odznaki za wysługę lat otrzymali: Jadwiga Gracka, Celina Hanus i Barbara Świerczyna (35 lat) oraz Gabriela Kamińska (30 lat). Odznaki MDP odebrali: Laura Zaczek, Zuzanna Kłysz, Karol Przybyła i Dawid Skwarek (złote), Maksymilian Przybyła (srebrna) oraz Dominika Kurpas i Emil Olejnik (brązowe).

Rys historyczny OSP Śmiłowice
W niedzielę 1 lipca 1928 roku został zwołany wiec czyli zebrania na sali p. Botora celem wybrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Śmiłowicach. OSP została już sformowana przez Naczelnika Gminy P. Zaczka, kupca Th. Śmieję oraz kolejarza Wiktora Powałę 13 czerwca 1928, lecz  nie było kompletnego Zarządu. Straż od tego czasu ćwiczyła już 3 razy pod komendą ogniomistrza Klementa z Mikołowa. Jak wynika z protokołu już do zebrania strażacy gasili dwa pożary, w tym 23 czerwca 1928 pożar tartaku w Mikołowie.
Do zarządu OSP Śmiłowice na walnym zebraniu zostali wybrani: Naczelnik – Zaczek Jan, zastępca Naczelnika – Mrozek Wilhelm, Sekretarz – Śmieja Teofil, Skarbnik – Bies Ludwik, Gospodarz – Szombara Edmund, Ogniomistrz – Powała Wiktor i Zastępca Ogniomistrza – Śmieja Teofil.
Jednostka liczyła 14 członków. Jak wynika z zapisu w Książce inwentarzowej była wyposażona w następujący sprzęt: Sikawkę czterokołową ręczną ze zdejmowanym zwijadłem, 1 prądownicę, ubrania drelichowe i pasy bojowe jutowe. Siedziba jednostki mieściła się w budynku po więzieniu. Jednostka działała w tym stanie z małymi zmianami do czasu wybuchu II wojny światowej.
Jak wynika z relacji świadków, w czasie wojny i okupacji jednostka nie przerwała swej działalności, jednak brak jest jakichkolwiek zapisów z tego okresu. Pierwsze wzmianki z działalności po wojnie pochodzą z sierpnia 1945 roku. Z uwagi na kłopoty lokalowe na przełomie lat 1947/1948 rozpoczęto starania o pozyskanie od gminy terenu pod budowę nowej remizy. Zebrania i szkolenia odbywały się w Szkole Podstawowej. W 1948 roku powołano zespół w sprawie budowy nowej Remizy. 3 lipca 1955 uchwalono na zebraniu miesięcznym, iż członkowie jednostki rozpoczną remont remizy systemem gospodarczym. Materiały pozyskano od różnych instytucji i zakładów, część pochodziła z rozbiórki starego budynku. Prace budowlane wykonywano własnymi siłami. W 1957 roku zakończono budowę remizy. Kolejne remonty i rozbudowy były realizowane w latach 1973 – 1977, 2000 – 2002 oraz 2006 – 2009. W większości odbywały się one w ramach czynów społecznych strażaków jak i mieszkańców, materiały pozyskiwano ze środków zgromadzonych ze zbiórek jak i dzięki przychylności władz samorządowych.
W Remizie oprócz siedziby strażaków znalazło się miejsce i dla innych organizacji i kółek. Zorganizowano również bibliotekę, w której na początku było 100 tomów.  W 1964 roku utworzono w remizie świetlicę dostępną dla wszystkich mieszkańców. We współpracy ze Przedsiębiorstwem RUCH w Tychach otwarto punkt handlowy z prasą, papierosami, drogerią i słodyczami. Punkt ten działał nieprzerwanie do 2011 roku. Opiekunką Świetlicy, a zarazem ekspedientką w kiosku została śp. Pani Kamińska Łucja.
W 1965 roku jednostka otrzymała z Komendy Rejowej Straży Pożarnej w Tychach motopompę M-400. Dwa lata później 20 maja 1967 roku jednostka otrzymała nieodpłatnie pierwszy samochód towarowo – osobowy marki PHENOMEN typ GRANIT 27 na którym zamontowano sprzęt pożarniczy. Samochód ten zastąpił po 40 latach wysłużoną sikawkę konną, która została przekazana do muzeum w Mysłowicach. 29 września 1969 roku jednostka pozyskała nieodpłatnie z Zakładu Transportu Samochodowego przy Hucie Zygmunt w Bytomiu samochód ciężarowy marki STAR 21, który został zaadoptowany na potrzeby straży pożarnej.
18 lipca 1977 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Tychach przekazała naszej jednostki typowy samochód pożarniczy GBAM 2/8+8 Star 003, a 31.08.1977 jednostka pozyskała z KRSP Tychy nową motopompę Polonia PO-5. Przekazany sprzęt znacząco poprawił usprzętowienie jednostki. Jednostka wielokrotnie uczestniczyła w akcjach ratowniczych związanych już nie tylko z gaszeniem pożarów ale i usuwaniem skutków powodzi i podtopień. Działania nie rzadko prowadzono poza terenem Miasta Mikołowa: w Olkuszu, Tarnowskich Górach, Bojszowach. W 1991 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tychach przekazała naszej jednostki nowoczesny samochód pożarniczy GBA 2,5/16 STAR 244 który przez lata służy niezawodnie w naszej jednostce. Efekty prowadzenia szkoleń młodzieży w szkołach doprowadziły do uzyskiwania bardzo dobrych wyników przez podopiecznych naszej jednostki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej zarówno na szczeblu miejskim jak i wojewódzkim. Największym osiągnięciem było zdobycie w 1998 w eliminacjach Krajowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej I miejsca przez Piotra Beneckiego, ucznia Szkoły Podstawowej w Borowej Wsi. W 2002 roku również uczestniczył w eliminacjach Krajowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zwycięzca Eliminacji Wojewódzkich Pilny Bartosz – uczeń Szkoły Podstawowej w Borowej Wsi, zajmując wysokie 6 miejsce. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach była wysoko oceniana zarówno przez społeczeństwo Śmiłowic, władze lokalne i Związkowe oraz Komendę Rejonowa Straży Pożarnych w Tychach. W dowód uznania oraz z okazji 65-lecia jednostki w 1993 roku społeczeństwo ufundowało dla jednostki Sztandar. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tychach przekazała nieodpłatnie dla jednostki samochód GLM Żuk. Konsekwencją dobrego wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt było włączenie jednostki w 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz w skład Kompanii Odwodowej OSP.
Dzięki determinacji Prezesa Jednostki dh Dariusza Gaschiego, wsparciu władz miasta oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 2006 zakupiono nowy lekki samochód gaśniczy  na podwoziu FORD. Spełnia on potrzeby w zakresie udzielania pomocy w wypadkach samochodowych jak i przy małych pożarach czy akcjach powodziowych do dnia dzisiejszego. Stanowił dobre uzupełnienie  samochodu pożarniczego GCBA 5/24 marki Jelcz, który został przekazany do Naszej Jednostki z KP PSP w Mikołowie w 2009 i służył nieprzerwanie do 2022 roku.
Intensywna eksploatacja posiadanego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego zarówno do ćwiczeń jak i działań stały się przyczyną częstych awarii i to nawet w czasie prowadzonych działań.  Zarząd jednostki podejmował od 2017 roku starania o pozyskanie nowego samochodu. Jednak dopiero w 2022 roku zatliła się iskierka nadziei, że starania te zakończą się sukcesem. Determinacja wieloletniego Prezesa naszej jednostki druha Dariusza Gaschiego, a także zarządu jednostki sprawiła, że przy poparciu Komendanta Powiatowego PSP w Mikołowie st. bryg. Damiana Krawczyka, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz europoseł Izabeli Kloc w 2022 roku do Naszej Jednostki został przekazany ciężki samochód ratowniczo gaśniczy SCANIA z Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach. Obecnie po przeprowadzeniu drobnych napraw i dozbrojeniu samochód został włączony na podział bojowy i służy naszym druhom podczas działań. W bieżącym roku dzięki władzom Miasta Mikołowa, Radzie Miasta Mikołowa oraz Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie udało się przeprowadzić bieżący remont naszej strażnicy, który umożliwi dalszą działalność na kolejne lata, co najmniej do kolejnej setnej rocznicy powstania naszej jednostki.
Obecnie Jednostka liczy 69 członków czynnych, w tym 13 kobiet, 16 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Obecnie jednostką kieruje Zarząd w składzie: Szałowski Piotr – Prezes, Kamiński Henryk – Wiceprezes – Naczelnik, Świerczyna Józef – Wiceprezes, Prątnicki Mateusz – Zastępca Naczelnika, Lipińska Martyna – Sekretarz, Szałowski Cyprian – Skarbnik, Kamiński Karol – Członek, Lipiński Michał – Członek i Kalisz Marcin – Członek.

03.09.2023 4 00303.09.2023 4 00403.09.2023 4 00503.09.2023 4 00603.09.2023 4 00703.09.2023 4 00803.09.2023 4 00903.09.2023 4 01003.09.2023 4 01103.09.2023 4 01203.09.2023 4 01303.09.2023 4 01403.09.2023 4 01503.09.2023 4 01603.09.2023 4 01703.09.2023 4 01803.09.2023 4 01903.09.2023 4 020

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.06.2024 plakat 03 001 01.07.2024 plakat 01

 06.07.2024 plakat 03 00122.06.2024 plakat01 001

06.07.2024 plakat 03 00229.06.2024 plakat 03 004

22.06.2024 plakat01 00303.07.2024 plakat 01

07.07.2024 plakat 0206.07.2024 plakat 03 003

 
Przewiń na górę