Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Przed pierwszym dzwonkiem szkolnym

29.08.2023 1 00129.08.2023 1 002

Pierwsza po letniej przerwie sesja Rady Miasta zwołana została na 29 sierpnia. Pod nieobecność przebywającej na urlopie przewodniczącej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej poprowadził ją jej zastępca Michał Rupik.

Coraz mniej uczniów
Tematem głównym posiedzenia była oświata w mieście. Obecni otrzymali sprawozdania z działalności Wydziału Oświaty, Żłobka Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych. Jedyne pytanie zgłosił w tym punkcie Michał Rupik, którego interesowało, jak miasto – w perspektywie najbliższych lat – przygotowane jest na malejącą z roku na rok liczbę dzieci. Jeszcze kilkanaście lat temu do I klas przyjmowano ich w całym Mikołowie 500, teraz około 300.
Odpowiedzialna za oświatę wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz zapewniła, że opracowywane są długofalowe rozwiązania tego problemu, podkreśliła jednak, że taka tendencja dotyczy głównie centrum Mikołowa, gdyż w sołectwach przybywa mieszkańców, a tym samym uczniów. Potwierdził te słowa burmistrz Stanisław Piechula, wspominając chociażby o problemach lokalowych szkoły w Borowej Wsi. Wiceburmistrz Mateusz Handel przypomniał o ostatnich oświatowych inwestycjach miasta (np. nowe przedszkole w tym sołectwie).
O tym, jakie zmiany nastąpią we wrześniu w szkołach w całej Polsce, poinformował przy okazji tej dyskusji radny Jan Przewoźnik, kończąc wystąpienie życzeniami dla wszystkich nauczycieli.

Uchwały
Pakiet uchwał obejmował kilkanaście pozycji. Radni podjęli je w sprawach:  zmian w budżecie na 2023 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2045 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (prawie 47 tys. zł na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym…”) • emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów • zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach i przedszkolach • zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dwie uchwały) • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dwie uchwały) • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mikołów nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu • zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane •  odrzucenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tę część sesji zdominowała wszczęta przez radnego Krzysztofa Żura dyskusja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś – etap I w rejonie ul. Gliwickiej, Pogodnej i Oświęcimskiej, a konkretnie jednej z działek, której właściciel stara się o przekształcenie jej w budowlaną.

Informacje i wolne głosy
Michał Rupik omówił nadesłane do biura RM pisma oraz korespondencję w różnych sprawach, burmistrz Stanisław Piechula wspomniał o przesłanym już wcześniej radnym sprawozdaniu z realizacji uchwał.
W wolnych głosach radna Stanisława Hajduk-Bies zapytała o możliwość poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu na Górce Mikołowskiej, okazją ku czemu mógłby być remont dochodzącej do niej Drogi Wojewódzkiej 928. Burmistrz przyznał, że takie starania czynione są od wielu lat, ale administrator trasy nie wyraża zainteresowania taką inwestycją. Na prośbę radnej o ustawienie ławeczek przy ul. Krakowskiej odpowiedział, że zwolenników takiego pomysłu jest często nie więcej, niż jego przeciwników, dlatego w takim przypadku należy złożyć oficjalne pismo w UM.
Radny Jarosław Sworzeń zaproponował zorganizowanie szkolenia odnośnie przepisów dotyczących planowania przestrzennego.
Radna Ewa Chmielorz zaprosiła na sołeckie dożynki w Mokrem 9 września, a radny Andrzej Sukiennik na festyn rodzinny 2 września w Borowej Wsi. (BP)

29.08.2023 1 00329.08.2023 1 00429.08.2023 1 00529.08.2023 1 00629.08.2023 1 00729.08.2023 1 00829.08.2023 1 00929.08.2023 1 01029.08.2023 1 01129.08.2023 1 01229.08.2023 1 01329.08.2023 1 014

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.04.2024 plakat 01 01 30.04.2024 plakat 01 02

 20.05.2024 plakat 01 00121.05.2024 plakat 01 002

20.05.2024 plakat 01 00225.05.2024 plakat 02 001

25.05.2024 plakat 02 00223.05.2024 plakat 01 002

25.05.2024 plakat 02 00326.05.2024 plakat 01

 
Przewiń na górę