Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_finder, 1

Absolutorium dla burmistrza

21.06.2023 1 00121.06.2023 1 002

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta zwołana została na 20 czerwca.

Raport o stanie gminy
Treść raportu radni otrzymali kilka dni przed posiedzeniem, dlatego jego prezentacja nie była potrzebna. Pokrótce skomentował go burmistrz Stanisław Piechula przyznając, że miniony rok był trudny dla wszystkich polskich miast i gmin, zaś przyczyna tkwi w polityce rządu marginalizującego rolę samorządów oraz uniemożliwiającego sięgnięcie po fundusze europejskie.
– Było ciężko, lecz mimo to jest się czym pochwalić – stwierdził, przypominając o paru ubiegłorocznych inwestycjach.
Wiceburmistrz Mateusz Handel omówił sytuację finansową miasta. Podkreślił wzrost kosztów na każdym poziomie wydatkowania przy jednocześnie mniejszych niż w poprzednich latach subwencjach oraz wpływach do budżetu, a także negatywny wpływ 18-procentowej w najgorszym momencie inflacji:
– Potrzebne są ze strony państwa rozwiązania systemowe, które zapewniłyby stabilność finansową samorządów – powiedział.
Jak można było się spodziewać, obydwa wystąpienia skrytykowała radna Stanisława Hajduk-Bies z klubu PiS. Przytaczając różne dane, wytknęła niewłaściwe – jej zdaniem – działania władz miasta. Wywołało to oczywistą reakcję z ich strony:
– Żyjemy chyba w różnych rzeczywistościach. Pani wybiórczo dobiera argumenty według własnych potrzeb – skomentował jej wypowiedź burmistrz, zaś wiceburmistrz Handel ripostował, odpowiadając na podane przez nią przykłady danymi ukazującymi diametralnie odmienne fakty.
– By nie zauważyć niczego dobrego w tym, co się dzieje w Mikołowie, jak miasto się rozwija, trzeba nie chcieć tego dostrzec – poparł ich radny Łukasz Ryguła, w podobnym tonie wypowiadali się Remigiusz Kuś, Jarosław Sworzeń, Michał Rupik, Krzysztof Jakubiec i Lech Wróblewski, który wprost powiedział:
– Mikołów pięknieje, chyba każdy to widzi.
Nie kwestionując tych opinii, radny Adam Zawiszowski (wiceburmistrz w latach 2006 – 2014) z klubu PiS skomentował:
– Odnoszę wrażenie, że Mikołów powstał w 2015 roku, a wcześniej był opuszczony i zapuszczony. Przecież to, że teraz dobrze się w nim dzieje, wynika z tego, że wcześniej również się rozwijał – rzekł, przypominając kilka ważnych inwestycji z tamtych lat.
– Mówimy o roku 2022, a naszych poprzedników i ich zasług nigdy nie krytykowaliśmy – odpowiedział mu burmistrz Stanisław Piechula.
– Mikołów się rozwija i jest piękny – spuentowała dyskusję przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
Zwieńczeniem tej części debaty było przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Absolutorium dla burmistrza
Radni zdecydowaną większością głosów podjęli także uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2022 rok. Głosowanie nad nią poprzedziło przedstawienie: sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2022 rok • rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok • informacji o stanie mienia Gminy Mikołów • pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji stałych RM • rekomendacji komisji rewizyjnej RM.

Uchwały
Radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2023 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2045 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (weszli do niego radni Katarzyna Głośna, Grażyna Ostafin, Michał Rupik i Jarosław Sworzeń, sekretarz miasta Jakub Jarząbek oraz sędzia Anna Zarzycka i radca prawny Anna Matan-Nowicka) • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wschodniej • ustanowienia służebności gruntowej • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołowie • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Goj • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej •  odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Przelotowej w Bujakowie • wystąpienia do Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz do pełnomocnika Rządu ds. CPK z wnioskiem o udostępnienie informacji nt. budowy linii 170 KDP • zmiany uchwały odnośnie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę • przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta • przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ul. Piaskowej, Grudniowej i ks. Górka • przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Borowa Wieś przy ul. Gliwickiej.

Wolne głosy
Radna Ewa Chmielorz zaprosiła do udziału w rajdzie rowerowym „Przeciw CKP” (1 lipca), kilka uwag zgłosiła również radna Grażyna Ostafin. (BP)

21.06.2023 1 00321.06.2023 1 00421.06.2023 1 00521.06.2023 1 00621.06.2023 1 00721.06.2023 1 00821.06.2023 1 00921.06.2023 1 010

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.03.2024 plakat 02 001 02.04.2024 plakat 01 002

 27.03.2024 plakat 01 00223.03.2024 plakat 02 001

11.04.2024 plakat 01 00223.03.2024 plakat 02 002

07.04.2024 plakat 02 00102.04.2024 plakat 01 003

30.03.2024 plakat 02 00311.04.2024 plakat 03

 
Przewiń na górę