Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drodzy Mikołowianie

felieton fota

Kiedy ja chodziłam do szkoły, wspólnie z koleżankami i kolegami marzyliśmy o tym, by można było uczestniczyć w lekcjach, nie wychodząc z domu.

Były to oczywiście czasy bez internetu, więc wyobrażaliśmy sobie, że uczeń rozmawiałby z nauczycielem, widząc go w telewizorze. Choć niektóre wybiegające w przyszłość filmy dla dzieci snuły takie wizje, dla nas była to czysta teoria. Wydawało się nam, że takie rozwiązanie niesie ze sobą same plusy – właściwie brak stresu, przyjemne domowe otoczenie, nowoczesna forma komunikacji z nauczycielem i mnóstwo zaoszczędzonego czasu. „Kilka” lat później widzimy, jak błędne było nasze myślenie i jakie mieliśmy szczęście, że zdalna szkoła nas ominęła.

Pandemia koronawirusa ma ogromny wpływ na system edukacji na całym świecie. Zmusiła nas do przejścia w tryb nauczania zdalnego. Oczywiście, w dobie komputerów i internetu nie jest to już futurystyczna wizja. Okazuje się jednak, że wszyscy tęsknimy za tradycyjną szkołą. Rodzice, nauczyciele i oczywiście sami uczniowie przekonują się właśnie, że długotrwałe odseparowanie od grupy rówieśników, od swojej klasy, wychowawcy i nauczycieli niesie bardzo negatywne skutki. Co więcej, eksperci Polskiej Akademii Nauk twierdzą, że psychologiczne i edukacyjne skutki COVID-19 mogą trwać dłużej niż sama pandemia. Jest tak dlatego, że właśnie dzieci i młodzież to grupa najbardziej narażona na negatywne efekty izolacji czy destabilizacji dotychczasowego porządku związanego z rytmem tradycyjnych zajęć szkolnych i przeniesieniem ich w tryb online.

Mając świadomość powyższego i po prostu na co dzień obserwując zmęczenie dzieci odmiennym sposobem nauczania, wdrożyliśmy wszystkie możliwe kroki służące złagodzeniu negatywnego wpływu prowadzenia lekcji online na uczniów. Od początku wiadomo, że to nierówna walka, bowiem jesteśmy odgórnie zmuszeni do kontynuacji zdalnej szkoły. Powody są oczywiste, choć można by dyskutować, czy taki tryb jest konieczny w każdej placówce i dla każdej klasy. Szkoły zamknięte na tak długi czas to dla nas wszystkich nowa i stresująca sytuacja. Ogromnie ważne jest zatem, byśmy na ten temat rozmawiali, informowali uczniów, czym jest pandemia i jak sobie z nią radzić.
Jeszcze przed zamknięciem placówek psycholodzy szkolni przygotowali dla uczniów materiały nt. radzenia sobie z sytuacją izolacji. Zadaniem uczniów z kolei było opracowanie swojego planu dnia, wyznaczenie zadań i celów. Takie postępowanie pozwala na wyznaczenie pewnej rutyny, ta z kolei daje poczucie porządku, stabilizacji i bezpieczeństwa. We wrześniu na nowo opracowano regulaminy na czas zdalnego nauczania, uwzględniono przy tym wnioski z nauczania zdalnego od marca 2020 roku. Przygotowano także prezentacje dla rodziców dotyczące możliwych negatywnych skutków nauki zdalnej wraz ze wskazaniem form i miejsc szukania pomocy. Były one przedstawiane podczas spotkań z wychowawcami. Nauczyciele na bieżąco starają się rozpoznawać problemy uczniów i w zależności od nasilenia trudności podejmują adekwatne działania (m.in. umożliwienie nauki online na terenie szkoły, pomoc w nauce).

Szczególnie istotne staje się motywowanie do pracy. Pedagodzy stosują w tym celu na forum pochwały za osiągnięte wyniki pracy, organizują i zachęcają do udziału w zadaniach dodatkowych, a także do aktywności fizycznej. Oferują swoją pomoc w przygotowaniu do konkursów, w których nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział (odnotowujemy zwycięstwa i czołowe miejsca na szczeblu powiatowym, czy regionalnym). Lekcje wychowawcze poświęcane są tematom związanym z pandemią, radzeniem sobie w sytuacji trudnej, szansom i zagrożeniom wynikającym z korzystania z nowych technologii, sposobom uczenia się, zdrowego stylu życia, pozytywnemu myśleniu, sposobom spędzania wolnego czasu w dobie pandemii czy gospodarowania czasem.

Szkolą się także sami nauczyciele. Przeprowadzone zostały szkolenia zespołów przedmiotowych oraz spotkania grup nauczycieli z dyrekcją na temat efektywnego prowadzenia nauczania zdalnego.

By być na bieżąco, kadra stale śledzi pojawiające się artykuły w czasopismach i na stronach internetowych fachowych i psychologicznych. Organizowano również szkolenia w ramach projektu Szkoła Pozytywnego Myślenia – dotyczyły nauki komunikacji bez przemocy oraz mediacji w szkole.

Dla dzieci, które potrzebują wsparcia specjalistycznego, w szkołach dostępni są pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i specjaliści rewalidacji. Prowadzą oni systematyczne zajęcia terapeutyczne (zdalne i stacjonarne), ukierunkowane na realizację założonych celów terapeutycznych, w tym na wsparcie emocjonalne dzieci i młodzieży.

Mimo braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami, realizowane są działania podtrzymujące tradycje i zwyczaje. Uczniowie we współpracy z wychowawcami organizowali zdalne spotkania służące podtrzymaniu tradycji wymiany świątecznych życzeń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Działania te służyły podtrzymywaniu więzi emocjonalnych uczniów w grupach rówieśniczych, jak również integracji ze środowiskiem szkolnym.

Sytuacja, z którą się mierzymy – zamknięte szkoły – bez wątpienia jest trudna. Coś podobnego – i to w wymiarze globalnym – nie miało miejsca nigdy wcześniej. Nauka zdalna daje się we znaki wszystkim trzem stronom: dzieciom, rodzicom, nauczycielom. Staramy się jak najskuteczniej pomóc i złagodzić negatywny wpływ izolacji, braku bezpośredniego kontaktu z klasą, czy długotrwałych zmian w funkcjonowaniu nauki. Nie sposób wymienić tu wszystkich wdrażanych w szkołach działań, jednak najlepszym lekarstwem na tę sytuację będzie otwarcie szkół, kiedy już warunki na to pozwolą.

Oby stało się to jak najszybciej. Dzieci naprawdę tęsknią za normalną szkołą.

Iwona Spychała-Długosz
Zastępca Burmistrza Mikołowa

 

 

KALENDARIUM

NA AFISZU

09.05.2021 plakat 001 30.04.2021 plakat1

 10.05.2021 plakat 00110.05.2021 plakat 002

09.05.2021 plakat 00209.05.2021 plakat 003

10.05.2021 plakat 00310.05.2021 plakat 004

01.05.2021 plakat2 00315.04.2021 plakat 001

Przewiń na górę