Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drodzy Mikołowianie

Burmistrz Stanislaw Piechulafelieton

Nasze miasto kojarzone jest z hasłem „Mikołów – ogród życia”.

To u nas jest największy w Polsce ogród botaniczny, a samo miasto w dużej części jest zalesione i zadrzewione, mamy także wiele terenów rekreacyjnych. Cały czas jednak obserwujemy postępujący globalnie proces zmiany klimatu, dlatego już dziś zmieniamy sposób realizacji miejskich inwestycji i kładziemy nacisk na działania proekologiczne. Rozwój Mikołowa jest możliwy w dużym stopniu dzięki środkom europejskim, by jednak działania te przyspieszyć i móc dywersyfikować, nie ograniczamy się do tego źródła pozabudżetowych dofinansowań. Kilka lat temu, współpracując ze Śląskim Ogrodem Botanicznym, sięgnęliśmy po tzw. Fundusze Norweskie. Skutecznie, bowiem nasze dofinansowanie – ponad 14,5 mln zł – było najwyższym przyznanym w Polsce. Dzięki projektowi „Mikołów dla klimatu” realizujemy kilkanaście inwestycji, które pozwolą nam lepiej dostosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych, a przy okazji zadbać o ekologiczny aspekt rozwoju.

Przyjazny Rynek
Inwestycją najbardziej teraz rzucającą się w oczy jest zacienienie płyty Rynku. Drzewa, które do tej pory tu rosły, nie miały dogodnych warunków rozwoju. Kilka z nich uschło, inne z roku na rok wyglądały coraz gorzej. Teraz sporo się zmieni. Posadziliśmy 17 sztuk lipy drobnolistnej (Greenspire). To szybko rosnący gatunek, dobrze sprawdzający się w warunkach miejskich. Kiedy drzewa nieco się rozwiną, zwiększy się obszar zacienienia, a tym samym latem w pobliżu nich obniży się temperatura powietrza, zaś sam Rynek stanie się jeszcze bardziej urokliwy.
Ze względu na trasy komunikacji pieszej skrajne drzewa w szpalerach zaprojektowano w ozdobnych kratownicach. Byśmy mieli pewność, że lipy mają dobre warunki rozwoju, pod nawierzchnią rynku zamontowano specjalne systemy antykompresyjne wypełnione substratem glebowym. Pozostaje czekać na wiosnę i obserwować, jak wszystko się rozwija.

Park Trzech Pokoleń
U zbiegu ulic Musioła i św. Wojciecha praca wre. Na dotąd niezagospodarowanym terenie miejskim powstaje Park Trzech Pokoleń. Będzie to dobre miejsce na odpoczynek na łonie przyrody. Dotychczasowe nieużytki zostaną zagospodarowane, szata roślinna wzbogaci się o różnorodne rodzime gatunki.
Park ma być miejscem, w którym społeczność lokalna będzie mogła aktywnie spędzać czas. Budujemy ścieżki zachęcające do spacerów i spotkań, a także przestrzenie rekreacyjne. PTP będzie ważnym elementem sieci korytarzy ekologicznych i klinów napowietrzających miasto. Poprzez zwiększenie powierzchni zielonych terenów dajemy szansę na rozwój i migrację gatunków, co przyczynia się do zachowania bioróżnorodności naszego ekosystemu.
Obecnie trwa pierwszy etap budowy nowej zielonej enklawy. Obejmie ona powierzchnię około 2000 m2, w tym 1000 m2 pomostów drewnianych, które będą łączyć i ułatwiać poruszanie się po parku. Dodatkowo około 100 m2 zostanie przeznaczone na infrastrukturę rekreacyjną. Ponadto odtworzenie siedliska podmokłego przyczyni się do zwiększenia retencji wody.


Zielone parkingi
Kilka lat temu przy ul. Więcka zagospodarowaliśmy działkę, zmieniając ją w przytulny skwer. Teraz wykorzystujemy kolejne pobliskie „klepisko”, na którym powstaje tzw. zielony parking. Miejsca postojowe wykonane są z płyt typu youmba zapewniających wsiąkanie wód opadowych, co ułatwi rozrost trawy, dzięki czemu teren pozostanie zielony.
Podobny parking powstaje przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Ten dotychczasowy został kompleksowo przebudowany i rozbudowany, dzięki temu będzie można retencjonować wodę opadową, a ażurowa nawierzchnia pozostanie zielona. Wybudowano system bioretencyjny składający się z muldy chłonnej, ogrodu deszczowego oraz rowu infiltracyjno-filtracyjnego. Woda deszczowa odpływająca z parkingu będzie kierowana do tego systemu, a następnie poprzez przelew trafi do odnawianego stawu hydrofitowego. Oba parkingi będą dostępne w połowie grudnia.
Zielonych inwestycji prowadzonych przez nas obecnie lub zrealizowanych w ostatnim czasie jest znacznie więcej. To chociażby rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i tworzenie nowych alejek z przepuszczalną nawierzchnią, budowa drogi dla rowerów łączącej Mokre z Bujakowem, nowe nasadzenia drzew i zieleni, tworzenie łąk kwietnych czy parków kieszonkowych, rewitalizacja Stargańca. Będziemy Państwa o nich informować.

Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

Zastępca Burmistrza
Mateusz Handel

05.12.2023 fel 00105.12.2023 fel 00205.12.2023 fel 003

SZUKAJ NA STRONIE GM

KALENDARIUM

NA AFISZU

30.11.2023 plakat 01 001 30.11.2023 plakat 01 002

 06.12.2023 plakat 02 00102.12.2023 plakat 03 001

06.12.2023 plakat 02 00206.12.2023 plakat 02 003

06.12.2023 plakat 02 00406.12.2023 plakat 02 005

03.12.2023 plakat 01 00202.12.2023 plakat 03 003

 
Przewiń na górę