Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

11_OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
I KOMUNIKATY

MOPS zaprasza do ankiety

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019– 2023 dla Gminy Mikołów, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, którą można uzupełnić wchodząc na link: https://goo.gl/forms/neNTl4an13qatYaD3
Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie i na stronie https://mops.mikolow.eu/o-nas/do-pobrania
Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej Gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania.
Ankietę można wypełnić internetowo, natomiast ankiety wypełnione w wersji papierowej prosimy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku
Aleksandra Stolarska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie


Masz azbest? Zgłoś wniosek

Gmina Mikołów ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Mikołów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów przedsięwzięcia. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Zainteresowani właściciele nieruchomości mogą w terminie do 15 marca 2019 r. składać w Urzędzie Miasta Mikołów wnioski wraz załącznikami. Są one dostępne, w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 Urzędu, I piętro, ul. Rynek 16 w Mikołowie w godzinach urzędowania: w poniedziałek od 7.30 do 17.00., od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.00 oraz na stronie internetowej www.bip.mikolow.eu w zakładce – Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta, Kategoria: Ochrona środowiska, Kategoria: Dotacje.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32-32-48-475, 32-32-48-556, bądź mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


Bezdomni – wystarczy zareagować!

 

Apelujemy o czujność i sygnały o osobach bezdomnych na terenie naszej gminy.
Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 2, tel. 323242691 (pon. w godz. 7.30-17.00, wt., śr., czw. w godz. 7.30 do 15.30, pt. w godz. od 7.30 do 14.00); po godzinach pracy MOPS zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska – tel. 986, a po godz. 22.00 Policja – tel. 997 i 112.
Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie mogą otrzymać skierowanie do placówki dla osób bezdomnych, ale także skierowanie do ośrodka wsparcia, gdzie mogą otrzymać jeden gorący posiłek.


 

Informacja dla przedsiębiorców – www.Biznes.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z innymi resortami prowadzi szereg działań, które mają na celu umożliwienie realizacji jak największej liczby spraw na linii urząd – obywatel (czy przedsiębiorca) drogą elektroniczną. Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego serwisu informacyjno-usługowego dla firm, dostępnego pod adresem www.Biznes.gov.pl.
Biznes.gov.pl to rzetelne źródło aktualnych informacji. Celem portalu jest pomoc przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom w realizacji spraw online związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i za granicą.
Za pośrednictwem Biznes.gov.pl przedsiębiorcy mogą zrealizować sprawy urzędowe przez Internet. Obecnie udostępnia 300 usług online oraz 200 spersonalizowanych poradników, które odpowiadają na indywidualne pytania, 1100 opisów usług i ponad 500 artykułów.
Na portalu działa również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli infolinia oraz czat i system obsługi trudnych zapytań będące bezpłatnym wsparciem firm ze strony merytorycznych ekspertów.
Zachęca się przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej do odwiedzania ww serwisu.

Grażyna Socha
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich


Nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2019 r.
Termin składania wniosków mija 28 stycznia 2019 r.
Szczegóły: http://ngo.mikolow.eu/nabor-do-komisji-konkursowych-2/


Ogłoszenie MOPS

Burmistrz Miasta Mikołowa informuje o terminach wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego w 2019 roku realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
16 stycznia • 15 lutego • 15 marca • 16 kwietnia • 16 maja • 17 czerwca • 16 lipca • 16 sierpnia • 16 września • 16 października.
Obsługa klienta odbywa się w MOPS przy ul. Kolejowej 2:
• Zespół ds. Świadczeń Alimentacyjnych pokój nr 1 - poniedziałek od 7:30 do 11 00 oraz od 13:00 do 16:45, wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 11:00 oraz od 13:00 do 15:15, Piątek od 7:30 do 13:45 • Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych pokój nr 3 lub 5. poniedziałek od 7:30 do 16:45, wtorek od 7:30 do 15:10, środa od 7:30 do 15:15, czwartek od 7:30 do 15:15, piątek od 7:30 do 13:45.


 Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Urząd Miasta Mikołów uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r., poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, właściciele lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych posiadający status odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne posiadające tego typu nieruchomości stają się z mocy prawa właścicielami tych nieruchomości.
Z tytułu przekształcenia właściciel ponosi opłatę przez okres 20 lat. Opłata za dany rok jest równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Jeżeli w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty należnej w 2019 r., płatnej do 29 lutego 2020 r. Opłatę można wnieść również jednorazowo. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu płatności.
Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości będących własnością Gminy Mikołów, jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane z urzędu przez Burmistrza w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku.
Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.


Komunikat dla płatników

Urząd Skarbowy informuje, że w 2019 r. wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani są do wysyłki druków: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej.
Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego.
Do dnia 31 stycznia 2019r. należy przesłać do urzędu skarbowego wszystkie deklaracje i informacje: PIT4R, PIT8AR,  PIT-11, PIT-8C, PIT-R.
Formularze można przesłać za pomocą: 1. Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów; 2. Modułu finansowo-księgowego; 3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)
Wszystkie informacje, formularze, aplikacje do pobrania na stronie portalpodatkowy.mf.gov.pl
Formularze można podpisać: podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze; danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.


Czas na brąz

Od 1 stycznia na terenie gminy wprowadzona została segregacja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Będą one zbierane w nieruchomościach jednorodzinnych w specjalnie do tego przeznaczonych workach, natomiast w nieruchomościach wielorodzinnych - w pojemnikach. Dostarczone worki i pojemniki będą w kolorze brązowym z napisem BIO.
W nieruchomościach jednorodzinnych odpady BIO będą odbierane w ilości 2 worków o pojemności 120 litrów podczas każdego odbioru – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu.
W nieruchomościach wielorodzinnych odbiór będzie się odbywał w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy w tygodniu, a w pozostałych miesiącach raz w tygodniu.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

- chwasty, liście, trawę, kwiaty,
- pozostałości roślinne,
- rozdrobnione gałęzie,
- odpadki po owocach i warzywach,
- przeterminowane owoce i warzywa,
- resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
- skorupki jaj, łupiny orzechów,
- fusy z kawy i herbaty,
- odpadki po zwierzętach domowych (np. trociny, siano).
- płynnych resztek jedzenia,
- resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (odpadki z mięsa, ryb, kości),
- psich odchodów,
- żwirku po kotach,
- ziemi,
- darni.

KALENDARIUM

NA AFISZU

31.01.2019 plakat 00102.01.2019 plakat 003 

 13.02.2019 plakat2 00111.02.2019 plakat

10.02.2019 plakat2 00103.02.2019 plakat 002

13.02.2019 plakat00113.02.2019 plakat2 002

10.02.2019 plakat2 00310.02.2019 plakat2 004

Przewiń na górę