Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drodzy Mikołowianie

Ksiądz Adam Boniecki, redaktor Tygodnika Powszechnego napisał: „Nie ma co się pocieszać, że to jeszcze nie zaraz. Do starości bowiem musimy się przygotować, póki jeszcze jesteśmy względnie młodzi”.

Te mądre słowa mają podwójne znaczenie. Po pierwsze, do starości musi się przygotować każdy z nas – żyjąc odpowiedzialnie, aktywnie i zdrowo, nieustannie inwestując w siebie, umiejętnie zarządzając czasem, budując swoją pozycję zawodową i bezpieczeństwo finansowe. Po drugie, do starości społeczeństwa muszą przygotować się państwo i nasze miasta, rząd i samorządy.
Seniorzy często postrzegani są przez pryzmat aktywności zawodowej, a właściwie jej braku. Niejednokrotnie brak tej aktywności utożsamiany jest z pewną biernością i wycofaniem społecznym. Tymczasem współczesny senior to osoba ze wszech miar aktywna, świadoma swoich potrzeb, jasno precyzująca swoje oczekiwania, głodna wiedzy i niejednokrotnie mocno angażująca się w życie społeczne. Ogromna i cięgle rosnąca popularność uniwersytetów III wieku, coraz liczniejsze organizacje senioralne, poszerzająca się oferta różnorakich zajęć dla osób starszych pokazują, że nie tylko w skali kraju, ale także u nas, w Mikołowie, seniorzy rosną w siłę i chcą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Coraz więcej seniorów chce mieć wpływ na decyzje dotyczące najbliższego otoczenia. To osoby, które niejednokrotnie na własną rękę szukają możliwości, by uczestniczyć w interesujących projektach obywatelskich i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi. Uczestniczą w zajęciach w licznych instytucjach, biorą udział w debatach, konsultacjach społecznych, wykorzystują czas, który zyskali dzięki emeryturze, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. To obywatele–seniorzy świadomi swoich praw i otwarci na nowinki, są bardzo istotni dla środowiska, przede wszystkim jako inicjatorzy zmian.
Szczególnie na zaangażowanie takich osób chciałbym móc liczyć, wraz z Radą Miasta powołując do życia Mikołowską Radę Seniorów. Rada Seniorów to ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które będzie nas wspierało w realizacji polityki senioralnej. W jej skład wchodzić będą zarówno przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, jak i mieszkańcy niezrzeszeni w żadnych organizacjach. Obecnie jesteśmy na etapie naboru do składu rady, po wakacjach będzie mogła rozpocząć swoją działalność.
Bardzo zależy mi na tym, by stworzyć w mieście racjonalną i optymalną politykę senioralną, która będzie jak najlepiej dostosowana do potrzeb starszych mieszkańców miasta. W tej materii stawiamy pierwsze kroki. Chciałbym do końca tego roku kalendarzowego przedstawić Państwu konkretny plan działań mikołowskiego magistratu i podległych mu instytucji na rzecz osób starszych na najbliższe lata.

Pierwszym z wyzwań nowo powołanej Rady będzie właśnie stworzenie wraz z pracownikami magistratu programu polityki senioralnej dla Mikołowa. Chciałbym, aby wynikał on z realnych potrzeb i w perspektywie czasu pomógł w rozwiązaniu lokalnych problemów, z którymi najczęściej borykają się najstarsi mieszkańcy miasta.
Cieszy mnie również fakt, że częściej spotykamy się w Mikołowie z wolontariatem seniorów, gdzie osoby nieaktywne zawodowo poświęcają swój wolny czas, by pomagać innym. Przyglądając się działalności naszych mikołowskich organizacji pozarządowych widać, jak wiele z nich opiera się w znacznej mierze na zaangażowaniu seniorów.
Widząc ogromny potencjał w aktywności starszego pokolenia Mikołowian, chcemy wprowadzić w życie „Fundusz Senioralny” – system małych grantów, które będą wspierały wszelkie inicjatywy na rzecz aktywności i integracji seniorów. W związku z dużym zainteresowaniem zostanie również wprowadzona w Mikołowie ogólnopolska karta seniora, dzięki której starsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli korzystać z pakietu zniżek oferowanego nie tylko przez firmy i obiekty w naszym mieście, ale również korzystać z ponad 800 zniżek oferowanych przez firmy, instytucje, sanatoria na terenie całego kraju.

Po wakacjach ruszy także projekt „Koperta życia” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.
„Koperta życia” przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.

W Mikołowie wiele inicjatyw adresowanych jest specjalnie dla naszych seniorów.
Trzeci rok z rzędu organizować będziemy „Dzień Seniora”. Tegoroczna edycja zaplanowana jest na 20 października, bo dokładnie tego dnia wypada Europejski Dzień Osób Starszych. Jak co roku oprócz programu artystycznego, spotkań z ciekawymi osobami, nasi seniorzy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji – porad dotyczących zdrowia i urody, bezpieczeństwa czy aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Chciałbym również, by Mikołów był postrzegany jako miasto przyjazne seniorom, dlatego co roku będziemy nagradzać firmy i instytucje, organizacje, które wychodzą naprzeciw potrzebom osób starszych – np. świadczą usługi skierowane do tej grupy, oferują zniżki, są dostosowane do potrzeb osób mających problem z poruszaniem się.
Wiele organizacji pozarządowych na terenie naszego miasta prowadzi szerokie działania na rzecz seniorów – od organizacji czasu wolnego i integracji po profesjonalne wsparcie w opiece nad osobami starszymi i niedołężnymi.
W niedługim czasie powstanie również Centrum Seniora, projekt w ramach Programu Wsparcia Społeczności Lokalnych. Realizowany będzie we współpracy z partnerami – Centrum Integracji Społecznej i mikołowskimi organizacjami pozarządowymi.
Przed nami jeszcze wiele pracy. Mam jednak nadzieję, iż dzięki zaangażowaniu starszych mieszkańców naszego miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników urzędu i miejskich instytucji uda nam się uczynić z Mikołowa miejsce przyjazne seniorom, wrażliwe na ich potrzeby, realizujące przemyślany i optymalnie dostosowany do lokalnych oczekiwań program polityki senioralnej.

Z uszanowaniem
Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

 

KALENDARIUM

NA AFISZU

15.07.2017 plakat 00108.07.2017 plakat 002 

24.06.2017 plakat 001 18.06.2017 plakat 004

23.07.2017 plakat 00121.07.2017 plakat

 23.07.2017 plakat 00208.07.2017 plakat 005

12.07.2017 plakat123.07.2017 plakat 003

Przewiń na górę