Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Absolutorium dla burmistrza

23.06.2020 1 00123.06.2020 1 002

To była pierwsza od kilku miesięcy sesja Rady Miasta, która nie odbyła się w zdalnym trybie. Zwołano ją na 23 czerwca.

Zachowane zostały jednak wszelkie wymogi bezpieczeństwa – w głównej sali Białego Domku zasiedli wyłącznie radni, sołtysi, władze miasta oraz panie z biura RM, na dodatek niemal każdy przy osobnym stoliku, podczas przemieszczania się obowiązywały też maseczki ochronne, zaś pracownicy Urzędu Miasta i goście obserwowali obrady na monitorze, przebywając w siedzibie muzeum piętro wyżej.

Raport o stanie gminy
Sesję rozpoczęło odniesienie do przygotowanego przez burmistrza Stanisława Piechulę i jego współpracowników raportu o stanie gminy, którego sporządzanie od dwóch lat jest obowiązkiem; radni poznali jego treść już wcześniej. W dyskusji, która później nastąpiła, radna Stanisława Hajduk-Bies nazwała ten dokument raczej materiałem promocyjnym i reklamowym, zarzucając jego autorom nieuwzględnienie kilku ważnych tematów m. in. kwestii społecznych, socjalnych i mieszkaniowych. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, iż ustawa nie zobowiązuje do ich poruszaniach w raporcie, zaś jego zastępcy: Iwona Spychała-Długosz i Mateusz Handel dodali, iż wspomniane sprawy są szeroko omawiane podczas tematycznych posiedzeń Rady Miasta.
Po uwadze radnego Adama Zawiszowskiego, że zwodnicze jest stwierdzenie, iż w ciągu pięciu lat kolejka oczekujących na komunalne lokum zmniejszyła się z 1000 do 300, Mateusz Handel przyznał, że w dużej mierze stało się to dzięki uaktualnieniu wniosków. Z kolei Aneta Esnekier została uspokojona, że mająca powstać dzięki budżetowi obywatelskiemu tężnia na pewno zostanie wykonana.
Radni w większości pozytywnie ocenili raport, przyjmując uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Wykonanie budżetu
Kolejna część sesji dotyczyła wykonania budżetu za 2019 rok. Jego realizację omówił szczegółowo Mateusz Handel. Reasumując: dochody Mikołowa w ubiegłym roku wyniosły 251 mln, zaś wydatki 248,5 mln.
Podczas dyskusji wiceprzewodniczący RM Michał Rupik przypomniał o konieczności remontu ul. Rolniczej, który z obiektywnych powodów nie doszedł do skutku. Stanisława Hajduk-Bies zarzuciła z kolei m. in. brak remontu stajenki, wyprzedaż majątku gminy, nadmierne dotowanie Ogrodu Botanicznego i niewystarczające rozwiązywanie problemów mieszkaniowych. Polemizowali z nią zarówno burmistrz, jak i jego zastępca, dowodząc, iż uwagi radnej mijają się z faktami lub wynikają z subiektywnego postrzegania poszczególnych spraw.
Jak poinformowano, sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Takie same były opinie komisji stałych RM przedstawione przez ich przewodniczących: Anetę Esnekier, Łukasza Rygułę, Jarosława Sworzenia, Agnieszkę Fiolę, Ewelinę Kuklę, Mateusza Biesa i Katarzynę Głośną, zaś przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Żur w imieniu jej członków zawnioskował o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2019.
Radni większością głosów podjęli uchwałę w tej sprawie, wcześniej zatwierdzając sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.
Stanisław Piechula podziękował za to, przy okazji dziękując wszystkim, również mającym odmienne spojrzenie na poszczególne działania, którzy angażują się w rozwój naszego miasta.

Uchwały
Radni przyjęli także uchwały dotyczące: zmian w budżecie na 2020 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021 • trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom, w których zorganizowano oddział przedszkolny • zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja • zmiany uchwały w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Jamny” • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach • skargi na działania burmistrza Mikołowa • uznania zasadności petycji o nadanie ulicy przy Starej Drodze nazwy Waltera Krupy • określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Informacje, interpelacje, zapytania i wolne głosy
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała m. in. konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników.
Aneta Esnekier zgłosiła interpelację o przeprowadzenie w postaci kartowania hydrologicznego inwentaryzacji oceny stanu jakości wód powierzchniowych i waloryzacji hydrologicznej na terenie całej gminy. Z kolei radna Anna Chrapek-Budacz pytała, jak to możliwe, że w kilku budynkach na os. Mickiewicza, w których wykonano termomodernizację, dochodzi do zalań lokali i pomieszczeń.
Pisemne odpowiedzi burmistrza na interpelacje z poprzedniej sesji otrzymali radni Grażyna Ostafin i Remigiusz Kuś.
Łukasz Ryguła poinformował o zainicjowanej niedawno akcji „Kobiety – kobietom”. Radna Ewa Chmielorz zauważyła, że ostatnie ulewy naruszyły stan wymagających remontu ulic Chabrów i Podgórnej, zachęciła również do udziału w akcji „Tak dla nas, Nie dla kolei dużych prędkości”. Grażyna Ostafin poprosiła o poinformowanie mieszkańców os. Kochanowskiego o zmianie dotychczasowej siedziby lokalu wyborczego. Krzysztof Żur przypomniał o problemie z barszczem Sosnowskiego w Borowej Wsi. Krzysztof Jakubiec podziękował strażakom za zaangażowanie w walce z żywiołem podczas nawałnicy 18 czerwca.
Już po zakończeniu sesji Katarzyna Syryjczyk-Słomska i Stanisław Piechula wręczyli radnym listy gratulacyjne z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego. (BP)

23.06.2020 1 00323.06.2020 1 00423.06.2020 1 00523.06.2020 1 00623.06.2020 1 00723.06.2020 1 00823.06.2020 1 00923.06.2020 1 01023.06.2020 1 01123.06.2020 1 012

KALENDARIUM

NA AFISZU

21.01.2021 plakat 06.01.2021 plakat

 30.12.2020 plakat 00112.01.2021 plakat

02.01.2021 plakat 00212.01.2021 plakat1 001

10.12.2020 plakat 00216.01.2021 plakat

23.11.2020 plakat 00109.11.2020 plakat 001

Przewiń na górę