Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drodzy Mikołowianie

burmistrz

Największym potencjałem Mikołowa są jego mieszkańcy. To Wy tworzycie to miasto, jesteście jego duszą, siłą i przyszłością.

Bardzo zależy mi, żeby poczucie współzarządzania i współodpowiedzialności za Mikołów było podstawą do tworzenia i budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Staram się słuchać Waszych opinii, dyskutować, rozmawiać, wymieniać poglądy na temat funkcjonowania naszego miasta. Staram się być dla Państwa dostępny niemal non stop. Zburzyłem symboliczny mur, który oddzielał Urząd Miasta od mieszkańców – bo dzisiaj z burmistrzem może spotkać się i porozmawiać każdy, kto tylko wyrazi taką chęć. Wiele dyskusji, czasami trudnych, odbywam z Państwem on line, ale zawsze staram się odpowiedzieć wszystkim, którzy są w jakikolwiek sposób zainteresowani funkcjonowaniem naszego miasta i nie wykorzystują komunikacji internetowej do obrażania drugiego człowieka.
Obiecałem być otwarty – i sumiennie staram się wywiązywać z danego słowa.
Rozmowy z Mieszkańcami dają mi impuls do działania, są inspiracją do kolejnych przedsięwzięć.
W tej kadencji Mikołowianie otrzymali narzędzia do współdecydowania o mieście – jakich do tej pory nigdy nie było.

Budżet obywatelski (partycypacyjny) – bo o nim przede wszystkim mowa – to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców, którzy są informowani o możliwości współdecydowania o wydatkach w kolejnym roku.
W Mikołowie od kwietnia 2015 roku trwały prace nad BO. Odbyło się szereg spotkań z mieszkańcami, radnymi, pracownikami Urzędu Miasta. Dzięki poparciu Rady Miasta budżet wszedł w życie i obecnie przeprowadzana jest jego IV edycja, a mieszkańcy mogą korzystać z ponad 45 zrealizowanych inwestycji. Jak każde narzędzie Budżet Partycypacyjny wymaga modyfikacji i udoskonalania, dopasowania do aktualnych potrzeb i możliwości – ale z pewnością ta formuła będzie rozwijana, a rola BO będzie się wzmacniała z każdą kolejną edycją. To Państwo wiecie najlepiej, jakie są potrzeby lokalnej społeczności, a budżet obywatelski daje możliwość w pewnym stopniu te potrzeby realizować. Do tego – projekty, nawet te, którym nie udaje się w głosowaniu mieszkańców zwyciężyć, są dla władz miasta doskonałą wskazówką do dalszych działań. Inicjatywa ta ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt – pomaga wyłonić lokalnych liderów, uaktywnia i daje motywację do działania społecznikom i pomaga integrować lokalną społeczność.

Kolejnym ważnym narzędziem, które wprowadziliśmy w obecnej kadencji (w 2017 roku), jest inicjatywa lokalna. To forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa to szansa na realizację pomysłu mieszkańca przy współpracy z Gminą. W Mikołowie zasady funkcjonowania tego narzędzia zostały wypracowane na kilku spotkaniach, w których mieszkańcy aktywnie uczestniczyli. Określono zakres oceny złożonych przez mieszkańców wniosków, a także regulamin, który szczegółowo opisuje zasady zgłaszania, wyboru, metodologię postępowania i dofinansowania zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej. Dobrym przykładem wykorzystania tego narzędzia jest zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Borowej Wsi. Szafki zostały zakupione przez Urząd Miasta Mikołów, a zamontowane przez zaangażowanych rodziców uczniów.

Bardzo ważnym, a wręcz podstawowym elementem budowania aktywności społecznej mieszkańców naszego miasta są organizacje pozarządowe. Mogę stwierdzić, że organizacje pozarządowe były i są moim oczkiem w głowie. Od początku staram się, by relacje na linii Urząd Miasta – lokalni społecznicy były jak najlepsze. Powołałem pracownika, który zajmuje się obsługą, konsultacjami i wsparciem dla NGO. Poprawiliśmy zdecydowanie komunikację i przepływ informacji pomiędzy urzędem a organizacjami. Wprowadziliśmy klarowne zasady udzielania dotacji. Pracownicy urzędu regularnie organizują szkolenia dla osób zaangażowanych społecznie. Każdego roku organizujemy Dzień Aktywności Społecznej, podczas którego lokalne organizacje pozarządowe mogą zaprezentować swoją działalność mieszkańcom miasta, oraz Dzień Wolontariusza, który daje możliwość wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w działalność mikołowskich stowarzyszeń oraz wspierających ich przedsiębiorców. Sukcesywnie wzrasta również pula środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Budujemy relacje, budujemy wzajemne zaufanie, a współpraca na linii NGO – Urząd Miasta napawa optymizmem.
Nasze starania zostały również zauważone poza granicami miasta – Gmina Mikołów uzyskała III miejsce w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Warto zaznaczyć, że wszystkie wprowadzane zmiany oparte są o „Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

Staramy się również dostosować miejską przestrzeń, by ułatwić aktywizację społeczną poszczególnych grup, integrowanie lokalnej społeczności wokół wspólnych idei i zainteresowań.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z „Programu wsparcia społeczności lokalnych” i w ramach projektu rewitalizacji wyremontowane zostaną dwie kamienice, w których zaadaptujemy i udostępnimy pomieszczenia na Centrum Aktywności Społecznej, świetlicę dla dzieci i młodzieży, miejsce dla seniorów czy Klubu Maluszka. Miejsca te zaczną tętnić życiem i dawać możliwości do aktywności, które do tej pory ze względu na ograniczenia lokalowe były utrudnione.
Cieszy mnie niezmiernie, że udaje nam się realizować wytyczony kierunek pozytywnych zmian, które – mam nadzieję – Państwo zauważacie. Tylko razem jesteśmy w stanie rozwijać nasze miasto. I nie chodzi tylko o inwestycje w infrastrukturę, ale przede wszystkim inwestowanie w mieszkańców Mikołowa, tak, by każdy czuł się ważną częścią miejskiej społeczności. Bo to miasto jest wyjątkowe – dzięki Wam.

Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

 

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

31.07.2018 plakat 00126.06.2018 plakat 1 

11.08.2018 plakat 1 08.08.2018 plakat 002

05.08.2018 plakat 00113.08.2018 plakat2

 13.07.2018 plakat 00213.08.2018 plakat1

05.08.2018 plakat 00305.08.2018 plakat 004

29.07.2018 plakat 00205.08.2018 plakat 002

Przewiń na górę