Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drugi raz w zdalnej formule

21.04.2020 2 00121.04.2020 2 002

To była już druga sesja przeprowadzona w zdalnym trybie. Zwołano ją na 21 kwietnia.

Wszystko wyglądało jak podczas poprzedniego posiedzenia przed dwoma tygodniami. W Białym Domku, gdzie sesje odbywają się od lat, przebywali tylko przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska, informatyk oraz dwie panie z biura RM, a tym razem także radczyni prawna Anna Wierzbica, zaś radni oraz burmistrzowie i sołtysi pozostawali w kontakcie internetowym i widzieli się na monitorach komputerów.

Uchwały
Pod dyskusję przedłożono kilkanaście projektów uchwał.
Radni postanowili: wprowadzić zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031 • udzielić powiatowi mikołowskiemu pomoc finansową w kwocie 45 tys. zł na współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego • wprowadzić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (radna Stanisława Hajduk-Bies przy okazji wspomniała o konieczności stworzenia ogrzewalni dla bezdomnych) • określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe • przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów 2020 roku • nadać jednej z nowych ulic nazwę Miętowa • przyjąć plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami • określić zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych.
Odnośnie tej ostatniej uchwały Stanisława Hajduk-Bies stwierdziła, że nie przewiduje ona niczego szczególnego, dlatego klub radnych PiS jest za rozszerzeniem form niesienia pomocy. Burmistrz Stanisław Piechula ripostował, iż możliwości anulowania czynszu w takich sytuacjach jeszcze nigdy dotychczas nie było.
Ponadto radni otrzymali dwie skargi na działalność burmistrza. Jedną z nich uznali za bezzasadną, z drugą zaś się zgodzili.

Kamienice do sprzedaży
Szeroką dyskusję wywołały projekty dwóch uchwał o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy Rynku 3 i 4.
Zdaniem radnej Grażyny Ostafin jest to nieuzasadnione wyprzedawanie majątku gminy. Burmistrz odparł, że obydwie kamienice wymagają remontu, który wiązałby się z wydatkiem 20 mln zł, tymczasem kwota ta przekracza możliwości miasta. Ponadto – dla przykładu – podał, iż budowa 32 mieszkań na Nowym Świecie kosztowała 6 mln zł, tymczasem w obydwu kamienicach jest ich 23, zatem taki remont byłby dla budżetu Mikołowa tym bardziej nieopłacalny.
Stanowisko radnej Ostafin poparła Stanisława Hajduk-Bies, również wiceprzewodniczący RM Michał Rupik uznał, że nie warto pozbywać się majątku gminy znajdującego się w najcenniejszym miejscu w mieście. Z kolei zdaniem kilkorga innych radnych (Andrzej Sukiennik, Aneta Esnekier, Ewa Chmielorz) nie ma niczego złego w zmianie własności tych budynków, jeżeli nabywca zadba o ich modernizację, a takiego właśnie gmina zamierza pozyskać.
– Naszym celem jest, by stały w tym miejscu dwie ładne kamienice, obojętnie czyje. Teraz są obskurne, a nie wiadomo, kiedy mielibyśmy pieniądze na ich remont – spuentował burmistrz Piechula.
Większością głosów 15 do 6 radni podjęli obydwie uchwały.

Informacje, interpelacje, wolne głosy
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała m. in., że majowa sesja też odbędzie się w zdalnym trybie, jej tematem wiodącym będzie Śląski Ogród Botaniczny.
Burmistrz Stanisław Piechula powiedział, że zaczynają już wpływać wnioski przedsiębiorców o pomoc, procedowane jest wsparcie dla Szpitala św. Józefa, takowe udzielone zostało już ośrodkowi w Borowej Wsi, w którym u kilku osób pojawił się koronawirus.
Interpelacje złożyli: Katarzyna Syryjczyk-Słomska – odnośnie możliwości prowadzenia zdalnej nauki z uczniami; Adam Zawiszowski – w kwestii pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii; Aneta Esnekier – na temat strefy pieszych.
W ramach wolnych głosów Michał Rupik podziękował wszystkim darczyńcom pomagającym stacji Pogotowia Ratunkowego, a Jarosław Sworzeń inwestorowi remontu kapliczki na rogu ulic Rymera i Wyzwolenia. Na pytanie radnej Ewy Chmielorz, czy zostanie otwarty PSZOK, burmistrz Piechula odparł, że już niebawem. Z kolei radnemu Sylwestrowi Czarnocie pytającemu o stan epidemii w Mikołowie podał adres strony internetowej www.mikolow.eu/koronawirus, na której zamieszczane są takie dane.
Stanisława Hajduk-Bies skrytykowała burmistrza za jego oświadczenie z początku kwietnia, że nie widzi on możliwości bezproblemowego przeprowadzenia wyborów prezydenckich w naszym mieście; uznała, że tym sposobem dowiódł swej niekompetencji, gdyż przygotowanie wyborów to jego obowiązek. Stanisław Piechula nie pozostał dłużny, zarzucając radnej nieznajomość wyborczych reguł i przepisów. (BP)

Transmisje obrad dostępne są na platformie YouTube na kanale Sesje Rady Miejskiej Mikołowa Rm, można je śledzić on line w czasie rzeczywistym.

21.04.2020 2 00321.04.2020 2 00421.04.2020 2 00521.04.2020 2 00621.04.2020 2 00721.04.2020 2 00821.04.2020 2 00921.04.2020 2 010

KALENDARIUM

NA AFISZU

18.01.2021 plakat 06.01.2021 plakat

 30.12.2020 plakat 00112.01.2021 plakat

02.01.2021 plakat 00212.01.2021 plakat1 001

10.12.2020 plakat 00216.01.2021 plakat

23.11.2020 plakat 00109.11.2020 plakat 001

Przewiń na górę