Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Budżet na 2020 rok

18.12.2019 1 00118.12.2019 1 002

Zwołana na 17 grudnia ostatnia w mijającym roku sesja Rady Miasta rozpoczęła się od wizyty harcerzy, którzy przewodniczącej RM Katarzynie Syryjczyk-Słomskiej i burmistrzowi Stanisławowi Piechuli wręczyli Betlejemskie Światło Pokoju.

Budżet na 2020
Najważniejszym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały dotyczącej budżetu na 2020 rok – prognozowane wpływy do kasy miasta powinny wynieść ponad 266,304 mln zł, zaś wydatki prawie 268 mln.

Uchwały
Pozostałe podjęte tego dnia uchwały dotyczyły: wieloletniej prognozy finansowej lata 2020 – 2031 • protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice-1K wraz z otworem kierunkowym Bielszowice-2H • zmian w budżecie miasta na 2019 rok • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2031 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym • zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa • nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 • zmiany lokalnego programu pomocy społecznej • nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu • zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 – 2021 • aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów • powołania do stałej komisji Rady Miejskiej nr 9 Eweliny Kukli • skargi na działalność burmistrza • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2019/2020 • czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych • określenia kryteriów rekrutacyjnych dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów • przystąpienia do zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego Gniotka • zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych.

18.12.2019 1 00318.12.2019 1 004

KALENDARIUM

NA AFISZU

21.01.2021 plakat 06.01.2021 plakat

 30.12.2020 plakat 00112.01.2021 plakat

02.01.2021 plakat 00212.01.2021 plakat1 001

10.12.2020 plakat 00216.01.2021 plakat

23.11.2020 plakat 00109.11.2020 plakat 001

Przewiń na górę