Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Mieszkania, ławnicy i wysokość podatku

23.10.2019 1 0123.10.2019 1 02

22 października po raz 14. zebrała się w tej kadencji Rada Miasta Mikołowa.

Temat główny
Wiodącym tematem posiedzenia była gospodarka mieszkaniowa. Radni zapoznali się z pisemnym raportem Zakładu Gospodarki Lokalowej, zaś uwagi do niego złożyła radna Stanisława Hajduk-Bies.
Jak zauważyła, kilka rodzin zdecydowało się na przekazywanie na rzecz swych zaległości czynszowych wpływów z tzw. 500+, co jej zdaniem może budzić wątpliwości, gdyż te pieniądze służą wydatkowaniu na dzieci. Odnosząc się do tego prawnik UM odparła, że nie dochodzi tutaj do żadnej niezgodności, gdyż wg ustawy 500+ ma na celu zaspokajanie wszelkich potrzeb dzieci, w tym mieszkaniowych, wiceburmistrz Mateusz Handel zapewnił jednak, że ta kwestia zostanie przeanalizowana pod względem prawnym.

Uchwały
Radni zgodzili się na: wprowadzenie zmian w budżecie na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 • przekazanie 40 tys. zł parafii w Mokrem na prace konserwatorskie • wyrażenie zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa zajęć realizowanych przez CIS • porozumienie z Tychami na świadczenie usług przez tamtejszy Środowiskowy Dom Samopomocy „Św. Faustyna”.
Poza tym: przyjęli Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Program Ochrony Środowiska dla Mikołowa na lata 2019 – 2022 • postanowili przeznaczyć do zbycia gminną działkę przy ul. Mokierskiej • zgodzili się na dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Gniotka i ul. Zamkowej • odrzucili zasadność petycji dotyczącej nadania nazwy łącznikowi między ulicami Długą i Strzechy.
Zatwierdzili również wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – wyniosą one: w budynkach mieszkalnych 77 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni oraz 23,60 zł od metra kw., gdy prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kwestia mieszkania
W programie sesji pojawił się też projekt uchwały dotyczącej skargi na kierownika ZGL. Wystosował ją starszy mężczyzna zagrożony eksmisją ze swego mieszkania. Przyczyną jest, jak wyjaśniła wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz, faktyczne niezamieszkiwanie przez niego od dłuższego czasu tego lokalu, co oceniono na podstawie rozmów z sąsiadami oraz braku zużycia wody. Kierownik ZGL Jarosław Majewski dodał, że w przypadku nieprzebywania najemcy ponad 12 miesięcy w mieszkaniu przepisy upoważniają do podjęcia takich kroków. Skarżący przyznał, że wiele czasu spędza u swej mającej własne mieszkanie córki, jednak nie uważa za podstawne pozbawianie go własnego lokum.
Podzieliło taką opinię kilkoro radnych – m. in. Andrzej Sukiennik stwierdził, że nie rozumie, jak można chcieć eksmitować lokatora, który sumiennie płaci czynsz, a Krzysztof Jakubiec dodał, że zna ludzi, którzy od lat przebywają za granicą, ale opłacają należności i żadne reperkusje ich nie dotykają.
W rezultacie na wniosek przewodniczącej RM Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej dyskusja nad projektem uchwały dotyczącej skargi została przełożona, zaś jej autor został zaproszony do udziału w posiedzeniu komisji RM, na której sprawa zostanie ponownie omówiona.

Wybory ławników
Jako ostatnią podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 roku. Jej zatwierdzenie poprzedziła godzinna procedura głosowania przeprowadzonego przez komisję w składzie: Grażyna Ostafin, Jarosław Sworzeń i Andrzej Sukiennik. Do Sądu Okręgowego wybrano: Ewę Kurpanik, Elżbietę Rzepczak, Stanisławę Stempień i Krystynę Świerkot, a do Sądu Rejonowego w Mikołowie do orzekania w sprawach rodzinnych Ewę Barcz-Babiszewską i Barbarę Tomecką, zaś do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Marię Skwierawską i Barbarę Załogę. (BP)

23.10.2019 1 0323.10.2019 1 0423.10.2019 1 0523.10.2019 1 0623.10.2019 1 0723.10.2019 1 0823.10.2019 1 0923.10.2019 1 10

KALENDARIUM

NA AFISZU

19.10.2020 plakat 01 20.10.2020 plakat2 01

 27.09.2020 plakat1 00219.10.2020 plakat 02

18.10.2020 plakat23.10.2020 plakat 01

11.10.2020 plakat 00520.10.2020 plakat2 02

27.09.2020 plakat1 00302.08.2020 plakat1 001

Przewiń na górę