Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rafał Wojaczek jako znak towarowy

28.08.2019 1 0128.08.2019 1 02

Z powodu rządowego programu miasto straci w przyszłym roku kilka milionów złotych

Minutą ciszy ku pamięci zmarłego tragicznie komendanta KPP Krzysztofa Skowrona oraz ofiar tragedii na Giewoncie rozpoczęła się 27 sierpnia sesja Rady Miasta.

Tematy wiodące
Tematami wiodącymi były tego dnia sport i kultura w Mikołowie oraz realizacja programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Radni zapoznali się z przygotowanymi na tę okoliczność sprawozdaniami, krótka dyskusja wywiązała się jedynie odnośnie Instytutu Mikołowskiego. Radna Stanisława Hajduk-Bies uznała, że ta placówka zbytnio koncentruje się na postaci Rafała Wojaczka, który – jej zdaniem – nie jest, ze względu na swą biografię, właściwym bohaterem dla promowania go wśród młodzieży.
Dyrektor IM Maciej Melecki wyjaśnił, że placówka, którą kieruje, ma na celu przede wszystkim promocję twórczości RW, który zapisał się w dziejach literatury XX wieku jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich poetów:
– Rafał Wojaczek poprzez swoje wiersze skupił i ukształtował całe pokolenia, stał się wręcz znakiem towarowym Mikołowa – powiedział.
Burmistrz Stanisław Piechula dodał, że w przypadku wielu hołubionych obecnie twórców można by wspominać o ich skandalizującym życiu, a przecież najważniejsze jest dzieło, jakie po sobie pozostawili.

Uchwały
Radni podjęli pakiet uchwał.
Zgodzili się na: wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 • udzielenie powiatowi mikołowskiemu pomocy finansowej w kwocie niemal 8 tys. zł na monitoring systemu do pomiaru jakości powietrza • korektę w statucie Dziennego Domu Pomocy • zmianę uchwały dotyczącej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie.
Poza tym zatwierdzili: tygodniowy obowiązek wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze • wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek oraz kluby dziecięce (patrz str. 15) • zasady wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Oprócz tego: łącznikowi między ulicami Długą i Strzechy nadali nazwę ulicy Długiej, tym samym odrzucając propozycję, by otrzymała innego patrona • skargę Stowarzyszenia Wymyślanka na burmistrza uznali za bezzasadną.
Dyskusja wywiązała się przy okazji projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Konstytucji 3 Maja – mowa o zmianie przeznaczenia budynku po dawnym żłobku. Jak wyjaśnił burmistrz Stanisław Piechula, zamiarem jest przeniesienie do niego działającego już w nim Instytutu Mikołowskiego, a w przyszłości Miejskiej Placówki Muzealnej oraz siedziby Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego.

Wolne głosy
Radne Agnieszka Fiola i Ewa Chmielorz zaprosiły do udziału w dożynkach organizowanych w reprezentowanych przez nie sołectwach (Bujakowie i Mokrem), a radny Andrzej Sukiennik na festyn w Borowej Wsi.
Do planów zagospodarowania przestrzennego nawiązali radni Krzysztof Żur (z Borowej Wsi) oraz Krzysztof Jakubiec (z Kamionki) – obaj wyrazili zaniepokojenie, że realizacja nowych planów dla tych rejonów Mikołowa odwlecze się w czasie.
Wiceburmistrz Mateusz Handel ostudził nastroje przypominając, że rządowy plan wprowadzający ulgi podatkowe dla osób do 26 roku życia będzie miał konkretne przełożenie na wpływy do przyszłorocznego budżetu miasta, które, wg wyliczeń, będą z tego powodu niższe o 9 milionów złotych. (BP)

28.08.2019 1 0328.08.2019 1 0428.08.2019 1 0528.08.2019 1 06

KALENDARIUM

NA AFISZU

19.10.2020 plakat 01 20.10.2020 plakat2 01

 27.09.2020 plakat1 00219.10.2020 plakat 02

18.10.2020 plakat23.10.2020 plakat 01

11.10.2020 plakat 00520.10.2020 plakat2 02

27.09.2020 plakat1 00302.08.2020 plakat1 001

Przewiń na górę