Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nauczyciele rozpoczęli protest

08.04.2019 1 00108.04.2019 1 002

8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. W Mikołowie protest prowadzony jest we wszystkich publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich. Przyłączyli się do niego również pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jedynymi publicznymi placówkami oświatowymi, w których zajęcia trwają bez zakłóceń jest Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Borowej Wsi oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Na czas strajku budynki szkolne zostały oflagowane, zaś w szkołach działają komitety strajkowe.  

Dzieci nie przyszły
– Akcja protestacyjna nie oznacza, że szkoła jest zamknięta. Jest otwarta i jeśli rodzic nie może zapewnić dziecku opieki, to może przyprowadzić je do placówki, gdzie będzie miało ją zapewnioną, jednak bez posiłki. Szkoła zwróci pieniądze za nie wydane uczniom w czasie strajku obiady – zapewnia dyrektor SP 3 Aleksandra Blacha. Prosi również o to, aby rodzice, którzy w czasie protestu nie będą mogli we własnym zakresie zagwarantować opieki wcześniej powiadomił o tym szkołę. Chodzi o zapewnienie wystarczającej liczby nauczycieli, którzy zajmą się dziećmi.
W pierwszym dniu protestu, zarówno do SP3 jak i SP1 nie dotarł żaden uczeń.  
Informacja dla rodzica  
Na stronach internetowych szkół pojawiły się komunikaty o akcji strajkowej oraz informacja MEN dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie strajku, z której wynika, że „strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia, zaś zapewnienie opieki odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐ wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku. Rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty”.
Planowe rekolekcje i pogadanki
W II LO oraz w ZST czas strajku zbiegł się wcześniej  zaplanowanymi rekolekcjami, które rozpoczęły się 8 i potrwają do 10 kwietnia. Spotkania rekolekcyjne trwają każdego dnia około godziny. Uczniowie którzy w nich nie uczestniczą mają zapewnioną opiekę na świetlicy szkolnej. Dodatkowo 10 kwietnia dla licealistów z II LO przygotowano na sali gimnastycznej spotkanie o charakterze profilaktycznym (krótki spektakl i spotkanie na temat handlu ludźmi).  (BJ)

08.04.2019 1 003

KALENDARIUM

NA AFISZU

28.09.2020 3plakat 27.09.2020 plakat1 001

 27.09.2020 plakat1 0021

20.09.2020 plakat1 0320.09.2020 plakat1 01

213.09.2020 plakat 003

27.09.2020 plakat1 00302.08.2020 plakat1 001

Przewiń na górę