Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drodzy Mikołowianie

foto SP

Grudzień to taki magiczny miesiąc, w którym za sprawą świąt oraz nadchodzącego końca starego i zbliżającego się początku nowego roku więcej wspominamy, analizujemy i planujemy.

Z okazji świąt mamy też możliwość właśnie w takim duchu spotkać się z rodziną, znajomymi i spędzając miłe chwile, zwrócić uwagę nie tylko na upływający, ale wręcz uciekający czas. Zapewne wszyscy dorośli pamiętamy ten wspaniały okres dzieciństwa i młodości, gdy na czas nie zwracało się specjalnej uwagi, a nawet bywało, że ciągnął się on zdecydowanie za długo. Cały rok oczekiwało się na święta, choinkę, no i oczywiście na wymarzone prezenty. Dzisiaj, spoglądając wstecz, aż trudno uwierzyć, kiedy to przeminęło, jak czas niepostrzeżenie i szybko upływa. Z pewnością wszyscy mamy podobne odczucia, więc życzę Państwu przy okazji tego świątecznego okresu jak najwięcej chwil na zadumę, przemyślenia, wspomnienia, plany, spotkania rodzinne i ze znajomymi oraz wszystko to, na co warto poświęcać nasz krótki i bezpowrotnie upływający czas.
W naszej pracy samorządowej dla Państwa i dla naszego Mikołowa czas w szczególności szybko ucieka. Ledwo po wyborach rozpoczęła się kolejna kadencja, na szczęście pięcioletnia, a już minął rok. Czasu zawsze mamy za mało i z wszystkim bez przerwy pędzimy, gdyż planów i potrzeb jest wiele, a realizacja każdego zadania długo trwa. Inwestycje wymagają długotrwałych procedur planowania, projektowania, przetargów, nadzoru i odbiorów. Zawsze szukamy dodatkowego finansowania, które by oszczędziło nasze środki. I tak każda realizacja to minimum od roku do kilku lat. Ani się nie obejrzymy, a już będzie koniec kadencji.
Z uwagi na kończący się rok postanowiłem trochę podsumować i przypomnieć nasze plany, które proponowaliśmy w programach wyborczych. Z uwagi jednak na ograniczone miejsce pozwolę sobie tutaj tylko je wypunktować, a zainteresowanych szczegółami zapraszam do kontaktu lub na swoją stronę internetową www.stanislaw.piechula.pl czy też do dyskusji na facebooku.

Muszę zauważyć, że choć będziemy chcieli zrealizować jak najwięcej, to już widzimy, że na nasze plany będą miały negatywny wpływ działania rządu i sejmu, które znacząco i negatywnie ingerują w nasze finanse. Przykładowo obiecywanie podwyżek płac i realizacja tych obietnic naszymi finansami dla samego Mikołowa generuje minimum około 5 mln zł niezaplanowanych wydatków tylko w przyszłym roku. Z dużą obawą przyglądamy się innym obietnicom i planowanym „zamachom” na pieniądze gmin i powiatów. Niebagatelne znaczenie ma ciągły wzrost cen materiałów, surowców, energii i pracy, a każda nasza inwestycja jest zdecydowanie droższa niż planowano. Coraz droższe są też koszty utrzymania właściwie wszystkiego, a tempo tego wzrostu wydatków nie pokrywa się z ewentualnymi przychodami.
Przechodząc jednak do naszych konkretów myślę, że podsumowując i planując powinienem zebrać w całość nasze obietnice wyborcze oraz bieżące pomysły, potrzeby oraz realizacje, co niniejszym przekazuję (patrz str. 7). 88


Z uszanowaniem
Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

 

 

 

2019 rok - Podsumowanie i planowanie - obietnice wyborcze, pomysły, plany, bieżąca działalność

 1. Rozwijać i udoskonalać wszystkie rozpoczęte działania, pomysły oraz inicjatywy, kontynuując pozytywne zmiany. W tym zawiera się cała nasza rozwijana aktywność związana z programami społecznymi, w tym senioralnymi, młodzieżowymi, dziecięcymi, sportowymi, kulturalnymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi i tym wszystkim, co stale i systematycznie jest realizowane. Szersze wyjście z tymi działaniami do sołectw.
 2. Kontynuacja termomodernizacji i remontów w całym zasobie lokalowym, w którym w pierwszej kolejności realizujemy przede wszystkim te budynki, na które udaje się nam pozyskać dofinansowania, ale docelowo mamy zamiar objąć działaniami nasz cały zasób lokalowy. Poza właśnie kończonymi budynkami przy ul. Stara Droga, Wyszyńskiego 7, Jana Pawła 2, 4 i 6, Rynek 2 w kolejności i w miarę uzyskiwania dofinansowań dokończenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 oraz ul. Górniczej 5, Stawowej 2, Mickiewicza 22 a-f, Żwirki i Wigury 31a i b i 31c, Bandurskiego 8.
 3. Dbanie o estetykę, czystość i zieleń. To nasze oczko w głowie i z pewnością w tej kwestii są zauważalne zmiany. Ostatnio zrealizowaliśmy tarasy z alei Jesionowej w kierunku targowiska. Przed nami kolejne zimowe planowanie i od wiosny stałe zmienianie oblicza parków, skwerów, dosadzanie drzew i tworzenie zielonego miasta. Zapraszam też Państwa do planowania nowych nasadzeń na stronie www.drzewo.mikolow.pl oraz pielęgnacji zieleni w sołectwach. W najbliższych planach mamy rekultywację stawu na Plantach.
 4. Budowa nowych placów zabaw i rozbudowa istniejących. Ostatnio zrealizowaliśmy - plac zabaw przy ul. Waryńskiego „Odlotowa Zabawa Nad Jamną”, plac zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod siłownią przy ul. Nowy Świat i ul. Wodnej w ramach projektu „Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy - stresy przegonimy i razem z dziećmi się bawimy”, place zabaw „Dziecięcy Raj przy Burzy” przy ul. Piaskowej, przy ul. Gliwickiej w Borowej Wsi oraz rozbudowy placu zabaw przy blokach Stara Droga 2A-2D, placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej, siłowni wraz ze strefą relaksu przy ul. M. Konopnickiej w ramach projektu „Rekreacja na Recie”, przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach oraz budowa zacienienia placu zabaw przy ul. Kościuszki.
 5. Szczegółowo w zakresie sportu właśnie zrealizowaliśmy modernizację boiska i wykonanie placu gier na os. Kochanowskiego w ramach projektu „Osiedlowy Plac Sportowy”, budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zielonej, rozbudowę i nadbudowę budynku LKS Orzeł Mokre, budowę strzelnicy łuczniczej w Borowej Wsi. W najbliższych planach mamy budowę piłkochwytów (prace obecnie trwają) oraz instalacji oświetlenia boiska LKS Orzeł Mokre, przebudowę i termomodernizację krytej pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji, budowę Orlika w Mokrem, rozbudowę i termomodernizację budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C. SkatePark przy ul. Grażyńskiego.
 6. Budowa nowych miejsc parkingowych, a konkretnie i w miarę możliwości zwiększanie ich liczby od miejsc pojedynczych do większych parkingów. Budowa utwardzonego parkingu obok szpitala przy ul. Waryńskiego i obok Białego Domku przy ul. Żwirki i Wigury.
 7. Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z poszerzeniem wiaduktu kolejowego, czyli nasze największe zadanie poprzedniej i tej kadencji. Kończymy etap pierwszy czyli plac przesiadkowy z połączeniem do ul. Waryńskiego i wejdziemy w drugi etap, czyli przebudowę całego placu przed dworcem wraz z budową nowych rond, co będzie dla nas wszystkich dużym wyzwaniem związanym z wieloma zmieniającymi się reorganizacjami ruchu.
 8. Rozbudowa bazy szkolnej, przedszkolnej i miejsc w żłobkach i klubach malucha, a w kolejności: rozbudowa szkoły podstawowej w Paniowach, wyburzenie starego i budowa nowego przedszkola przy ul. Kownackiej, budowa wielofunkcyjnego boiska w Mokrem, budowa przedszkola w Borowej Wsi, budowa sali gimnastycznej lub boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, gotowa realizacja dopłat do prywatnych żłobków i klubów malucha, budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Kamionce. Po wzroście liczby mieszkańców Śmiłowic - rozważenie budowy przedszkola i szkoły.
 9. Kontynuacja remontów dróg, a w tym już zrealizowana przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej, ul. Kosów, ul. Zawilców wraz z chodnikiem i likwidacją muru oraz rozbiórką i budową nowego ogrodzenia, ul. Zielonej, ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga - etap I (etap II w 2020 r.), łączników drogowych ul. Polna - Strażacka i ul. Strażacka - Malinowa. W dalszej kolejności przebudowa ul. Pszczyńskiej (droga powiatowa, więc z naszej strony współfinansowanie), ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od M. Konopnickiej do ul. Skalnej), ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego), ul. Świerkowej, ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej, ul. Słowackiego, budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela, budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej, budowa zjazdu publicznego z drogi ul. Żwirki i Wigury do działki nr 2138/66, kontynuacja chodnika przy ul. Plebiscytowej, przebudowa ul. Wrzosowej i Rolniczej.
 10. Budowa nowych budynków mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie Plus.
 11. Rozwijanie terenów rekreacyjnych i łączenie ich ścieżkami pieszo-rowerowymi. Największym wyzwaniem będzie ścieżka pieszo-rowerowa z Mokrego do Ogrodu Botanicznego i Bujakowa.
 12. Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla całego miasta. Kontynuowane w tej kadencji. W 2020 r. dokończenie planów: Kamionka, Reta, Goj, Gronie.
 13. Dostosowanie miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym wykorzystanie programu Dostępność Plus.
 14. Tworzenie nowych przejść dla pieszych i kontynuacja programu Bezpieczne Przejście, czyli oświetlenie i lepsze oznakowanie wszystkich przejść, a w miarę możliwości ich wzniesienie jako progu zwalniającego.
 15. Działania mające na celu poprawę czystości powietrza zarówno jako szeroko podejmowane akcje edukacyjne, ale także dofinansowania. Szczegółowo opisane na mojej stronie.
 16. Rozwój i rozbudowa miejsca dla młodzieży na Krawczyka XXI i wydarzeń kulturalnych oraz Festiwalu Kolorów.
 17. Zrealizowany temat bezpłatnej Gazety Mikołowskiej dla każdego mieszkańca, a w nowym roku przyspieszenie jej kolportażu poprzez punkty dystrybucji.
 18. Rewitalizacja Stargańca jako miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego we współpracy z Katowicami.
 19. Poprawa bezpieczeństwa poprzez kontynuację rozwoju monitoringu, już realizowane wspólne patrole straży miejskiej i policji oraz dalsze dofinansowanie policji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Doposażenie i zwiększenie zatrudnienia w Straży Miejskiej.
 20. Stworzenie wraz z Radą Seniorów Strategii Polityki Senioralnej.
 21. Remont i poszerzenie oferty Dziennego Domu Pomocy.
 22. Współpraca ze Strażami Pożarnymi i wspieranie ich rozwoju, w tym bazy samochodowej i sprzętowej.
 23. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców.
 24. Nowe połączenie autobusowe centrum z sołectwami.
 25. Remont budynku byłego żłobka przy ul. Konstytucji 3-go Maja i przeznaczenie go na działalność kulturalną (Muzeum, Galeria, Instytut Mikołowski, Mikołowskie Towarzystwo Historyczne).
 26. Zagospodarowanie terenu po wyburzonej policji w formule PPP, ale tylko jeśli będzie to korzystne finansowo dla miasta.
 27. Nowe toalety ogólnodostępne, w tym dla niepełnosprawnych, powstaną w remontowanych kamienicach przy Rynku i ul. Jana Pawła II. Obecne toalety będą remontowane. Powstaną nowe toalety przy Centrum Przesiadkowym i na Plantach.
 28. Remont miejskiego kąpieliska.
 29. Uruchomienie punktu informacji turystycznej.
 30. Utworzenie trasy turystycznej pod nazwą „Mikołowski Szlak Świętego Wojciecha”.
 31. Budowa wybiegu dla psów w centrum miasta - już na wiosnę.
 32. Remont budynku przy ul. Kolejowej wraz z ogrzewalnią w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
 33. I zapewne jeszcze wiele innych potrzebnych działań i inwestycji, które wspólnie z Państwem będziemy realizować.

KALENDARIUM

NA AFISZU

01.12.2019 plakat2 00107.12.2019 plakat2 001 

 09.12.2019 plakat08.12.2019 plakat2 002

10.12.2019 plakat07.12.2019 plakat2 002

08.12.2019 plakat2 00107.12.2019 plakat2 004

07.12.2019 plakat2 00508.12.2019 plakat

Przewiń na górę