Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

01.03.2018_17

Problem w statystycznym ujęciu

03201813

Statystyki mówią, że na głowę Polaka przypada rocznie aż 12,5 litra spożycia czystego alkoholu.

Pomimo wielu kampanii społecznych pokazujących cierpienie dzieci uzależnionych czy ofiary wypadków samochodowych, Polacy bardzo często sięgają po napoje wyskokowe.
Jakie skutki wywołuje spożywanie czy nadużywanie alkoholu?
Są to skutki w różnych dziedzinach, na różnych płaszczyznach życia, w tym: przemoc i agresja, niewydolność oraz rozkład rodzin (zaburzenia podstawowych ról w rodzinie, przemoc w rodzinie, cierpienie psychiczne dzieci); zdarzenia drogowe, śmiertelne wypadki w ruchu drogowym, urazy, wypadki w pracy; szkody o charakterze zdrowotnym (alkoholizm jest pierwotną przyczyną powstawania wielu innych chorób, tak fizycznych, jak i psychicznych); szkody emocjonalne (zaniżone poczucie własnej wartości, lęki, fobie, myśli samobójcze); ekonomicznym (absencja w pracy, brak środków do życia) i wiele, wiele innych – czytamy na stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Niestety, tylko niewielka część osób uzależnionych zgłasza się do ośrodków leczenia alkoholizmu z prośbą o pomoc.

Trochę liczb
Podczas posiedzenia Komisji nr 6 ds. Społecznych radni analizowali m.in. dane statystyczne za 2016 rok, by dokładniej przyjrzeć się problemowi. Warto zwrócić uwagę na niektóre z liczb.
W ubiegłym roku policjanci Komendy Powiatowej podjęli 443 interwencje wobec osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu w związku ze spożywaniem go w miejscach publicznych. Jeśli chodzi o nietrzeźwych nieletnich to zatrzymano ich 25. Kierowcy też nie stronią od alkoholu. Pomimo wielu głośnych akcji funkcjonariusze zatrzymali 50 nietrzeźwych, a 23 kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu, z czego 54 osoby to mieszkańcy Mikołowa. W związku z przemocą w rodzinie wywołaną nietrzeźwością sprawców założono 48 Niebieskich Kart.
Dane uzyskane z Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej informują, że doprowadzono i zatrzymano do wytrzeźwienia 306 osób z Gminy Mikołów, w tym 13 kobiet, ogółem zaś 326 delikwentów, ponieważ nazwiska niektórych powtarzały się.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła 58 nowych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Członkowie Komisji przeprowadzili 89 rozmów z osobami z problemem alkoholowym motywujących ich do podjęcia leczenia odwykowego, odbyli 77 rozmów edukacyjnych i wspierających z osobami współuzależnionymi. Skierowali 38 osób na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i wskazania trybu leczenia, skierowali 33 wnioski do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
W Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie zarejestrowano 100 pacjentów z terenu naszej gminy dotkniętych problemem alkoholowym.

Edukacja i terapia
Pracownicy MOPS założyli 16 Niebieskich Kart w związku z przemocą i nadużywaniem alkoholu przez sprawców, 18 dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi korzystało z pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i opiekuńczej w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej.
Mikołowskie Stowarzyszenia Profilaktyki i Pomocy Psychospołecznej „Zmiana” wskazało, że 128 osób dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanią zgłosiło się do placówki; 47 było współuzależnionych, a 18 osób korzystało z grupy edukacyjno–terapeutycznej dla współuzależnionych i doznających przemocy.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” zorganizowało 51 spotkań dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez klinicznego psychologa, terapeutę, zrealizowało 12 spotkań w ramach „Otwartych drzwi” dla zainteresowanych problematyką. W Międzyzakładowym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od innych substancji psychoaktywnych przy Klubie Abstynenta ”Powrót” udzielone zostały 1502 porady.
W Centrum Integracji Społecznej w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej brało udział 69 osób, w tym dwie uzależnione od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego.

Więcej w papierowym wydaniu Gazety Mikołowskiej

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

28.02.2018 plakat 00128.02.2018 plakat 002 

17.03.2018 plakat 001 17.03.2018 plakat 002

16.02.2018 plakat 00217.03.2018 plakat 003

 11.03.2018 plakat 00311.03.2018 plakat 004

17.03.2018 plakat 00413.03.2018 plakat 001

13.03.2018 plakat 00211.03.2018 plakat 007

Przewiń na górę