Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

01.02.2018_19

Ratują, uczą, edukują

Organizacje Pożytku Publicznego liczą na nasze wsparcie jednym procentem podatku

03022018

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, mogą starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, od 2004 roku mogą – niezależnie od swojej formy prawnej jaką jest np. bycie fundacją, stowarzyszeniem czy klubem sportowym – starać się o uzyskanie dodatkowego statusu – statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza on stan prawny organizacji: fundacji, stowarzyszenia, klubu sportowego itp., która spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Każdy z nas może im na początku roku przekazać 1 procent swojego podatku.

Numer KRS
Pierwszy raz stało się to możliwe w 2004 roku. Wówczas 1 procent podatku dla OPP przekazało 80 tys. osób, dało to łączną kwotę 10,4 mln zł. Z roku na rok coraz chętniej korzystamy z tej możliwości, ponieważ nie wiąże się to dla nas z żadnym dodatkowym obciążeniem.
A jak przekazać 1 procent? Jest to proste. Trzeba tylko znać numer KRS wybranej OPP (numery są w rejestrach organizacji uprawnionych do przyjmowania 1 proc. podatku; całą listę czyli 8866 podmiotów, można znaleźć na www.mpips.gov.pl/bip.) Numer KRS trzeba następnie wpisać w PIT. Wyliczenie 1 proc. nie jest trudne – należy kwotę należnego podatku podzielić przez 100. Obliczoną sumę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Dzięki zaznaczeniu organizacji, na którą ma być przekazany 1% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną. W ten sposób sami decydujemy, gdzie, komu i na jaki cel nasze pieniądze zostaną spożytkowane.

Dla kogo?
Organizacje o statusie OPP mają obowiązek sporządzenia i zamieszczenia w bazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rocznego sprawozdania merytorycznego. Jego nieumieszczenie grozi m.in. wykreśleniem z listy podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. Sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem finansowym musi być opublikowane najpóźniej do 15 lipca każdego roku. Warto więc sprawdzić, jak fundacja czy stowarzyszenie, które zamierzamy wesprzeć, wydawały te pieniądze w poprzednich latach.
Każdy może znaleźć dla siebie cel, który będzie zgodny z jego zainteresowaniami oraz przekonaniami. 1% naszego podatku możemy przeznaczyć małej, lokalnej organizacji pozarządowej albo działającej ogólnopolsko dużej organizacji pożytku publicznego. Czasami możemy wskazać szczegółowo, do której konkretnie osoby lub na jaki cel mają trafić nasze pieniądze. Możemy też po prostu wskazać organizację i jej pozostawić decyzję, w jaki sposób rozdysponuje powierzone środki.
OPP skupiają się na różnego typu działalności. Niektóre pomagają osobom ubogim, inne chorym, np. zbierając środki finansowe na ich leczenie, a inne z kolei pomagają pokrzywdzonym zwierzętom. Część organizacji skupia się na pomocy konkretnym grupom chorym, np. tylko dzieciom albo tylko pacjentom onkologicznym. Inne mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, np. finansując turnusy rehabilitacyjne. Istnieją także organizacje, które działają na rzecz rozwoju sportu lub kultury, albo zajmują się ochroną przyrody. Sfer ich działalności jest bardzo wiele.

Połowa na zdrowie
W 2016 roku na podzielenie się 1 procentem podatku zdecydowało się ponad 13 mln osób, czyli 49 proc. podatników. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Do tej pory do organizacji pożytku publicznego spłynęło w ten sposób 660 mln zł. Przeciętny datek wynosił 47 zł. Jak wynika z danych GUS, ponad połowę wszystkich środków z 1 procenta otrzymały organizacje zajmujące się ochroną zdrowia.

Polecamy w najnowszym numerze - pozostałe artykuły

KALENDARIUM

NA AFISZU

29.01.2018 plakat 00229.01.2018 plakat1 001 

16.02.2018 plakat 001 12.02.2018 plakat 001

16.02.2018 plakat 00204.02.2018 plakat

 07.02.2018 plakat27.01.2018 plakat 003

16.02.2018 plakat 00312.02.2018 plakat 002

27.01.2018 plakat 004plakat 24.02 fraktal

Przewiń na górę